Ton Verlind

Ton Verlind MediatrainingCV  Ton Verlind

Ton Verlind

Ik heb me in 2008 gevestigd als zelfstandig strategisch en creatief adviseur. In die functie assisteer ik organisaties die door de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden de noodzaak voelen om hun beleid aan te passen. Ik doe dat volgens de concepting-methode.

Herpositionering KRO

madonnaBij het maken van de nieuwe keuzes en de implementatie ervan kan ik bogen op een grote ervaring in de media. Lange tijd werkte ik in de complexe omgeving van de Nederlandse Publieke Omroep, bestaande uit 22 spelers. Als mediadirecteur gaf ik leiding aan de KRO en stuurde ik het proces, dat uitmondde in een succesvolle herpositionering van de omroep. De veelbesproken Madonna-imagocampagne van de KRO vormde een van de hoogtepunten.

Werkterrein

In 2008 richtte ik mijn eigen bedrijf op Ton Verlind Media en werd ik betrokken bij vergelijkbare processen in het middelbaar en het basisonderwijs en hoorden de vakbeweging, de jeugdzorg, de opleiding tot functies in de rechterlijke macht, en andere organisaties tot mijn werkterrein.

Concepting is effectief en enerverend

De concepting-methode die ik inzet om tot nieuwe strategische keuzes te komen leent zich bij uitstek voor publieke organisaties of instellingen die werken op het grensvlak publiek/privaat. Maar ook voor middelgrote commerciele organisaties die zich willen profileren als maatschappelijke ondernemingen is concepting een effectieve en vooral enerverende methode om tot nieuwe beleidskeuzes te komen.

Verandertrajecten attractief maken

Bij het opzetten van verandertrajecten maak ik gebruik van creatieve concepten, waarbij ik put uit een lange radio- en televisie-ervaring. Ik maakte zelf programma’s en stond 8 jaar als eindredacteur aan het hoofd van Brandpunt, de tv-actualiteitenrubriek van de KRO, waarvan ik tevens presentator was.

Mijn bakermat

De journalistiek beschouw ik nog steeds als mijn bakermat. Publicaties van mijn hand zijn op deze weblog te vinden en via een aantal links die u op deze site aantreft.