Het nieuwe pensioenstelsel is een Porsche die niet kan rijden

Ruim vijfenveertigduizend handtekeningen staan er inmiddels onder de petitie waarmee de seniorenorganisaties de pensioenplannen van het kabinet afkeuren. Die plannen geven onvoldoende uitzicht op het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen. En maken de hoogte van het pensioen in

Straffen voor een mening is de bijl aan de wortel van dit omroepbestel

Het voornemen van de NPO om Ongehoord Nederland een boete op te leggen voor het negeren van de gedragscode van de publieke omroep, is de bijl aan de wortel van het omroepbestel. Nu nog wordt de schijn opgehouden dat omroeporganisaties

Senioren zijn te lief in de pensioendiscussie

De Koepel Gepensioneerden (opvolger van KNVG en NVOG), een van de grootste seniorenorganisaties in Nederland, is gestart met een radiocampagne waarin gepensioneerden wordt gevraagd een petitie te ondertekenen. In die petitie wordt geëist dat de gepensioneerden mee mogen praten over

Nieuw pensioenstelsel is als schieten op de kermis: het kan goed en het kan fout gaan

Wie dinsdag 31 mei 2022 naar de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de transformatie naar een nieuw pensioenstelsel luisterde, kan maar tot één conclusie komen: de ombouw van het huidige pensioensysteem naar een nieuw

Willibrord

Een van de eerste lessen die ik van Willibrord Frequin leerde toen ik in 1979 als verslaggever bij Brandpunt kwam werken (ik was afkomstig van de radio) luidde: televisie is pas televisie als het bewéégt, zowel in de vorm als

Roxane van Iperen: integriteit begint bij het niet accepteren van klein onrecht

Het Commissariaat voor de Media organiseerde een bijeenkomst over integriteit in de media. Schrijfster Roxane van Iperen was er een van de sprekers. ‘Voor mij is integriteit een dagelijkse vraag. Kan ik met jou de oorlog winnen‘?, zei ze. Ze