We hebben moeite met dwarsdenkers

Ik heb een fascinatie voor dwarsdenkers. Vaak in mijn journalistieke loopbaan heb ik meegemaakt dat dwarsdenkers het verschil maken. Toen Maurice de Hond als sociaal geograaf en cijferexpert een aantal maanden geleden aandacht vroeg voor de onderbelichte rol van aerosolen bij het verspreiden van corona trok dat mijn aandacht en ben ik zijn publicaties gaan volgen.

Zijn theorie dat aerosolen (kleine druppeltjes) bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus leek me op grond van zijn onderbouwing plausibel. Ik heb me niet laten afleiden door de manier waarop Maurice opereert. Hij heeft een overdosis aan overtuigingskracht en dat staat veel mensen tegen. Bij dwarsdenkers is het de kunst om niet de persoon te diskwalificeren op basis van onwelgevallige uiterlijkheden maar om te kijken naar de kracht van zijn argumenten. En die zagen er tamelijk overtuigend uit. Kwestie van gezond verstand.

Charlatan

Daarom wees ik mijn Facebook-vrienden geheel neutraal op het bestaan van de publicaties van De Hond. Het kwam me te staan op scherpe kritiek van sommige van mijn journalistieke collega’s. Ze vonden Maurice een charlatan, verdiepten zich niet merkbaar of selectief  in wat hij te zeggen had en gooiden hem op de vuilnisbelt om wie hij is.  De onderliggende boodschap was helder: draag niet bij aan het verspreiden van deze onzin. Dit  is overigens een bekende debat truc. Als je geen zin hebt om je te verdiepen in de inhoud of als die je niet uitkomt maak je de boodschapper verdacht en zo ook zijn boodschap. Zo werd Maurice de Hond door journalisten tamelijk unaniem kaltgestellt. De behandeling die hij kreeg in de talkshows op televisie was ronduit unfair. Daardoor ging Maurice steeds meer getuigen waardoor zijn boodschap juist aan kracht verloor.

Journalistieke rol

Hoezeer hebben de zaken zich inmiddels gekeerd. De Hond haalde met zijn visie samen met longarts Hans in ’t Veen het Tijdschrift voor Geneeskunde. Langzaam groeit het besef -ook bij het RIVM- dat aerosolen in een afgesloten ruimte bijdragen aan het verspreiden van het virus. Dat tekent een afschrikwekkende werkelijkheid: hoeveel doden hadden er voorkomen kunnen worden als kwetsbare ouderen de afgelopen maanden niet waren opgesloten in potdichte verzorgingstehuizen? Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat me om de rol van de journalistiek die er veel moeite mee had  om deze afwijkende mening toe te laten tot de krantenkolommen en de talkshows op televisie, althans serieus te nemen.

Unfair

Naar De Hond werd niet geluisterd. Hij werd belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant die hem op twitter afbeeldde als een gauwdief die de was steelt, een lot dat Rivm-directeur Jaap van Dissel niet zo gauw zou treffen. Maar ook door Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist, volgens de eigen website ‘een internationaal toonaangevend magazine over wetenschap en technologie’. Jansen is tevens de man die de wetenschapspagina’s van Het Parool coördineert, bijdragen levert aan het Algemeen Dagblad en de talkshows. In een van die talkshows diskwalificeerde hij De Hond door erop te wijzen dat die géén wetenschapper is met de toevoeging; ‘Ik weet niet of hij een school heeft afgemaakt’. Dat is geen argument, maar een trap onder de gordel. Maurice de Hond -na zijn wetenschappelijke publicatie voor journalisten ineens weer salonfähig- wees er in Op1 op dat hij een wetenschappelijke opleiding heeft, wetenschappelijk medewerker is geweest en veel heeft gepubliceerd. De manier waarop hoofdredacteur Jansen in het openbaar afstand nam van De Hond maakt hem rijp voor ontslag. Het was een goedkoop nummer, daar waar journalistieke nieuwsgierigheid meer op zijn plaats zou zijn geweest.

Geen uitzondering

Wat hier gebeurt is geen uitzondering. Boodschappen die afwijken van het gangbare bereiken moeizaam de reguliere media. Dat geldt voor verschillende dossiers, bijvoorbeeld ook het ingewikkelde verhaal rond de aanvullende pensioenen. Op social media trof ik een goede analyse van MAX-journalist Cees Grimbergen die in een interview het pensioenakkoord van minister Koolmees fileert. Dat akkoord is niet te begrijpen. Het dupeert gepensioneerden. Het is er doorheen geramd door een conglomeraat van lobbyisten die aan de leiband van De Nederlandsche Bank lopen en van elkaar afhankelijk zijn voor de vervolgstappen in hun carrière, zo betoogt Grimbergen. Kritische reflectie ontbreekt, belangen zijn verstrengeld,  beslissingen worden verdedigd op basis van pseudowetenschap, soms ook nog vermengd met politieke ambities. Grimbergen wees erop dat het pensioenakkoord voor gepensioneerden niets oplost. Ze zijn slachtoffer. Winnaars zijn de professionals en de grote consulting bureaus die de transformatie van het ene niet-werkende systeem naar het andere onbegrijpelijke systeem moeten begeleiden, een operatie die jaren zal duren en miljarden zal kosten c.q. aan omzet zal opleveren. Geld dat uit de beurs van de gepensioneerden komt die zelf op geen enkele manier bij de besluitvorming zijn betrokken. Niemand uit dat old boys network heeft er belang bij om op de rem te trappen.

Ik ken dit dossier, verbaas me al langer over het gebrek aan kritisch tegenwicht vanuit de journalistiek en weet dat de analyse van Cees Grimbergen klopt. Maar zo duidelijk als Grimbergen het formuleerde ben ik het in de meeste kranten en actualiteitenprogramma’s nog niet eerder tegengekomen.  Hulde zou je kunnen zeggen dat de publieke omroep eindelijk ruim baan geeft aan dit kritische tegengeluid. Maar zo is het niet!  Voor dit verhaal van Cees Grimbergen moet je naar Youtube. De omroep maar ook de meeste kranten lopen keurig in het spoor van De Nederlandsche Bank die elke oppositie tegen het gevolgde pensioenbeleid succesvol weet te negeren. We hebben een hekel aan dwarsliggers en daarom worden veel terzake doende argumenten niet gehoord.

TON VERLIND

foto: website Maurice de Hond

27 comments on “We hebben moeite met dwarsdenkers
 1. J.G. Zandvliet schreef:

  Geachte heer Verlind,

  U had het niet treffender kunnen verwoorden!
  Bij het noemen van de naam Jim Jansen vielen er kwartjes.
  Her ergste van alles is dat ook onafhankelijke wetenschappers van naam met een afwijkende visie worden geweerd in MSM. Ten einde raad kunnen zij uitsluitend hun boodschap kwijt via mediakanalen die MSM als weer als dubieus probeert te framen of op social media, waar zij rücksichtslos worden gecensureerd of verbannen. Het is een grof schandaal! Het voorbeeld dat u geeft van Cees Grimbergen is zó veelzeggend!

  Het zit niet pluis met de betrouwbaarheid van de Charité RT PCR test voor de diagnose van SARS CoV2, de belangen van overheidsadviseurs(niet alleen in Nederland, en de noodzakelijkheid, werkzaamheid en veiligheid van coronavaccins. Daarbij, het gemak waar wij onze democratische rechtstaat op zij zetten op grond van een niet democratisch en op grote schaal ‘gesponsord’ orgaan als de WHO is stuitend. Politici valt ook veel te verwijten in deze.

  Een paar andere ‘dwarsdenkers’?
  Prof.dr. Pierre Capel
  Dr.Peter Borger, moleculair bioloog
  Dr. Kevin McKernan
  Dr. Michael Yeadon
  Dr. Gert Jan Bonte, neuroloog.
  Dr.ir. Carla Peeters
  Huisarts Els van Veen
  Dr. Ewin Kompanje, Erasmus Universiteit
  Prof. dr. Ira Helsloot, Groningen Universiteit
  Maar nog vele anderen.

  Er is nog hoop!

 2. Jan Smelik schreef:

  Beste Ton Verlind,

  Het zou goed om ook eens met dezelfde open blik naar klimaatkritische mensen te kijken en daarmee in gesprek te gaan. Ook daar zie je dezelfde mechanismen werken om ‘gekkies’ kalt te stellen, terwijl er zeer gefundeerde meningen achter zitten. Ook op het klimaatbeleid rent de overheid blind achter een aantal wetenschappers aan die beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar waar zeker ook vraagtekens bij zijn te zetten. En net als bij de corona ‘crisis’ is de economische schade enorm.

 3. Hans van roest schreef:

  Nogal triest en gevaarlijk dat mensen met afwijkende en tevens relavante bevindingen meestal weggezet worden en tegelijkertijd zeker wel fijn te zien dat u, uit de mediawereld, dit openlijk schrijft.
  Trouwens het RIVM voerde in 2010 een onderzoek over virustransmissie via aerosolen en via vallende druppels. Ze wisten al lang dat De Hond goed zat en dat ze zelf desinformatie verstrekken, tenminste ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat daar vergeten was en dat van Dissel het ook niet wist. Wereldwijd gaven eerdere uitkomsten een vergelijkbaar beeld.

  Waarschijnlijk wist met bij het WHO in januari, toen met Covid-19 op de A-lijst zette, dat het zetten op die lijst niet klopte,aangezien het Amerikaanse Defence Intelligence Agency, dat valt onder het Pentagon, in november al wist van het virus.(bronnen ABC en Global Research)

 4. Rein Sybesma schreef:

  Oneens. Ongetwijfeld speelde een tekort een rol. Maar er zijn zeer veel deskundigen (o.a. artsen) die het gebruik van mondkapjes ten zeerste afraden vanwege gezondheidsschade.

 5. Rein schreef:

  Dank, Ton, voor je verhelderende woorden. Wat we in de afgelopen maanden hebben gezien heette in Nazi-Duitsland ‘kaltstellen’. Het bewust en methodisch tot zwijgen brengen van tegengeluid.
  Niet alleen Maurice de Hondt is daar de dupe van. Het volk is dermate in paniek gebracht (ook methodisch, mbv alle media), dat enig tegengeluid meteen ook op straat, onder kennissen , vrienden en collega’s dat scheve gezichten leidde. Anders denken werd door diezelfde media meteen in de hoek van ‘gekkies’ gezet. Een huisarts uit Limburg, die een (in de ogen van een select publiek ongewenst) geneesmiddel toepaste, werd in Op1 mbv Ab Osterhaus ‘kaltgestellt’ en moest stoppen met het genezen van patiënten. Willem Engel werd tot gekkie verklaard. Jort Kelder kwam in het verdomhoekje terecht omdat hij het waagde de vraag te stellen of ‘het virus’ de hele economie moest platleggen om ‘ouderen en kwetsbaren’ te beschermen.
  Ton, ik hoop dat meer stemmen zullen opgaan om journalisten weer te leren objectief te werken en zich niet onder druk te laten zetten. Er is in dit land veel commentaar op landen als Hongarije en Polen, maar de werkelijkheid is hier in elk geval niet veel beter: waar is de onafhankelijke journalistiek?
  Tot slot: na een half jaar puzzelwerk kan ik slechts één conclusie trekken: het einddoel van de heren en dames politici is, met het mantra ’tot er een vaccin is’ betekent: waag het niet je niet te laten vaccineren! Hoever is een verplicht vaccinatie paspoort weg?

 6. Anton Theunissen schreef:

  Veelzeggend dat een wetenschapper die meedenkt in oplossingen met wetenschappelijke onderbouwing ‘dwarsdenker’ wordt genoemd. Ik zou hem eerder een vooruitdenker noemen.

  • David Kipping schreef:

   Feitelijk gewoon denker in een wereld van niet-denkers/ passieve denkers/ luie denkers/ anti-denkers/ kromdenkers of hoe je de overgrote meerderheid van de mensen wilt noemen. Helaas vallen ook de meeste academici en zelfs veel wetenschappers in die laatste categorie getuige de houding van WHO en RIVM etc tov aerosolen.

 7. Ans Slagter-Koopman schreef:

  Deze column over Maurice de Hond is zo waar. Maar ditzelfde gaat op voor andere zgn “dwarsdenkers”. Ze worden als gekkies neergezet. Zo ook bv de stikstofcrisis.
  Het kabinet leunt teveel op – niet gekozen – adviesorganen. Zij geven advies, de overheid heeft de keuze om met dit advies wel iets te doen of niets.
  Blijkt achteraf dat het advies rammelde, dan kan iedereen zich achter de ander verschuiken. Niemand hoeft ooit ergens verantwoordelijk voor te zijn.
  Gemis aan leiderschap in elke ” crisis”.

  • David Kipping schreef:

   En gemis aan wetenschappers in de politiek. Allemaal historici, rechtsgeleerden, economen etc die je alles wijs kunt maken…

 8. Monique schreef:

  Kritisch tegenwicht is zó nodig. Anders was de spoedwet er nu al door en liepen de boa’s gewapend rond.
  Dank aan alle ruimdenkenden andersdenkenden mismatchers. Hoe de media jullie ook afschildert (“complotdenkers “.
  Ook namens de velen die via social media niet meer durven te reageren uit angst; thnx.

 9. Monique schreef:

  Kritisch tegenwicht is zó nodig. Anders was de spoedwet er nu al door en liepen de boa’s gewapend rond.

  https://youtu.be/-D9NAgNNa_E

  Dank aan alle ruimdenkenden andersdenkenden mismatchers. Hoe de media jullie ook afschildert (“complotdenkers “)
  De “waarheid” kunnen betwijfelen en onderzoeken is een vaardigheid die niet iedereen kan en sommigen bang kan maken. Want als “de deskundige van het RIVM” het niet goed heeft, wat dan?
  Dus die krachten zijn er.

  Dank. Blijf kritisch.
  Ook namens de velen die via social media niet meer durven te reageren uit angst. Want het lijkt soms of de massa tegen je is.

 10. Frank Zuylen schreef:

  Ik denk dat er bij de weerstand tegen Maurice de Hond een ander mechanisme actief was. Maurice verzette zich tegen stelligheid waarmee de overheidsdeskundigen (ik bedoel daar de professonals van het OMT en het RIVM mee) het virus en zijn verspreiding duidden. Een intuïtieve twijfel bij Maurice veroorzaakt door de volstrekte misinformatie in het begin van de crisis. Een voorbeeld: de mondkapjes. “Niet nodig want bieden geen bescherming en bovendien zijn ze schaars en wat er is moet naar het IC-personeel.” Eenmaal uitgesproken door van Dissel heeft hij zich aan deze mening vastgehouden, naar mijn indruk tegen beter weten in. Ik vermoed dat de feitelijke reden voor het aanvoeren van dit argument de schaarste aan mondkapjes was. Dat was ook een schande. Net zoals het een schande is dat je als overheid nu de testcapaciteit nog steeds op orde hebt. Wat ik zie is een stuntelende regering die op geen enkel wijze voorbereid was, probeerde te maskeren dat de haperende staat van de gezondheidszorg toch vooral een gevolg is van de marktwerking in de gezondheidszorg (een politieke keuze). Waarom zou je reserves aanleggen of meer personeel aantrekken dan je voor de dagelijkse gang van zaken nodig hebt?
  Dat krijg je als je als overheid vol op de aanval gaat naar welvaart en je restverdediging (de sociale voorzieningen) verwaarloost.
  Terecht dat Maurice de Hond twijfelde aan de beweringen uit Den Haag en zelf op zoek ging naar feiten en cijfers. Als leek kan ik alle berichten en beweringen niet beoordelen op inhoud, maar de overheid heeft het volstrekt aan zichzelf

 11. Paul schreef:

  Dank heer Verlind voor uw openhartige bericht.

  Ik stoor me al sinds het begin van deze Coronacrisis aan de eenzijdigheid en de op angst gerichte berichtgeving. Ik kijk nu al 6 maanden geen nieuwsuitzendingen meer, de krant opgezegd en alleen non-stop radiozenders aanstaan. Het is geen journalistiek, het is een campagne.
  Het virus bestaat, maar al het andere wat erover wordt verteld deugt in veel gevallen niet.
  Ik hoop op een kentering in de media en de politiek. Maar misschien moet het maatschappelijke conflict eerst verder escaleren en het sociaal contract kapot. Ik hoop het niet, maar ben er niet gerust op.

 12. Frank Zuylen schreef:

  Drammerig? Stel je eens voor dat ze zich bescheiden hadden opgesteld. Dan was hun boodschap verwaaid.

 13. Wim Donders schreef:

  Weer een steengoed artikel Ton.
  We worden geregeerd door een ronduit corrupte kliek neoliberalen, die ons laatste restje solidariteit, ons pensioensysteem, om zeep willen helpen.
  En wat het ergste is, de vakbonden werken hier nog aan mee ook.
  Heel langzaam maar gestaag komt er meer verzet hiertegen, binnen de vakbonden en in de bevolking. Maar het gaat te langzaam. Koolmees en consorten hebben haast. Ze willen hun plannen doorgevoerd hebben en alles in wetgeving gegoten hebben,voor de grote massa in de gaten krijgt, dat ze besodemieterd worden.
  Aan ons de taak om het juiste verhaal te blijven vertellen en te zorgen voor bewustwording binnen de Nederlandse beroepsbevolking.

 14. Hans Warmenhoven schreef:

  Kan me geheel in jouw artikel vinden Ton en sluit me aan bij de woorden van Ferd Claassen. Niet zelden is het onderliggende van andere belangen de oorzaak van mislukkingen. Zo ook is Maurice de Hond ten onrechte niet gehoord. Net als anderen luidt Maurice en de Cees Grimbergens van deze tijd de klok, de sound wordt niet altijd gewaardeerd. Degene die er de dupe van en door zijn, hebben geen stem. En de politiek kijkt naar hun eigen polls. Waren we maar meer volksvertegenwoordiger van het kaliber Omtzigt en Leyten, dan worden we beter bestuurd dan nu door Rutte III het geval is.

 15. Ton, zoals we van jou gewend zijn weer een goede beschrijving van deze belachelijke en onbegrijpelijke situatie. Er is dus duidelijk meer aan de hand dan een misverstand of een verspreking. Er is sprake van een duidelijke dubbele agenda van personen de we nog niet kennen. We zullen straks bij de verkiezingen zien wat voor fraaie verhalen en beloftes ons weer op de mouw worden gespeld, maar ik heb toch de indruk dat veel mensen, in tegenstelling tot vroeger, nu wel over meer informatie beschikken en daar hun standpunt op zullen bepalen. Als je maar lang genoeg roept dat Zwart Wit is wordt je vanzelf kleurenblind.

 16. jan schuijt schreef:

  Men heeft waarschijnlijk veel geleerd van hoe de indoctrinatie van geloven tot stand is gekomen .Mis nu alleen de inquisitie , is die vervangen door MSM e.d. is t niet verstandig dit n keer te onderzoeken en onderuit te halen zodat t gevolg hiervan zal zijn ,dat de relevantie hiervan geheel in t niet zal geraken ! Moet toch kunnen lukken zonder de macht van Belgie over Nederlandse kranten – media en Reuters NOS e.d. Internet is toch niet dood ??

 17. P van brakel schreef:

  17 september overhandigd Sjaak ( ik ben de Sjaak) een petitie aan de C.E.O van het ABP mevr Wortmann-Kool.

  De uitreiking vind plaats op de parkeer plaats van het van devalk hotel in Veenendaal om 13.30

  Iedereen is welkom !

  Sjaak kennende zal hij er wel een anekdote aan knopen om duidelijk te maken hoe het er voorstaat .

  ABP heeft haar jaarrekeningen vanaf 2007 onjuist verwoord , zodat men in overtreding is en waar 6 jaar gevangenis straf op staat.

  Dat betekent dat Sjaak zeer zeker tegen mevr Wortmann -Kool iets over zal zeggen .

 18. Ton,chapeau ! Ik ken je al langer via onze verontruste ouderen, waar ik mede oprichter van ben.

  We hebben samen aan de bar in shertogenbosch ( jij was toen dagvoorzitter ) nog gebrainstormd
  Hoe nu verder met het pensioen.

  Door een akelige privé situatie kon ik de laatste tijd niet meer aanwezig zijn bij diverse forums en vergaderingen van inmiddels onze stichting “ verontruste ouderen “.

  Dat gezegd hebbende ,bewonder ik je in je rechtlijnigheid ook al zal je tegenstand krijgen van collega,Journalisten.

  Ook bewonder ik Cees Grimbergen die ik persoonlijk goed ken om zijn vasthouden aan zijn denkwijze over pensioenen. ( zwarte zwanen is een voorbeeld)

  Maar meer maak ik me zorgen als middelbaar opgeleid ! Dat de hoge heren met universitaire opleiding daar in trappen.

  De framing van figuren en instanties als netspar en Klaas Knot ,spreken boekdelen.

  De nos journalisten van dienst hebben geen kennis genoeg om ze van repliek te dienen.

  Ik ken wel een 100 tal deskundigen uit de pensioen wereld die dat wel kunnen.

  Maar die worden niet uitgenodigd .

  Ik weet dat achter de schermen van omroep Max er over wordt nagedacht hoe dat in het vat te gieten om een uitzending te maken waar iedereen aan bod komt,voor en tegenstanders !

  Gr

  Pieter van brakel

 19. Will Kolenbrander schreef:

  Ik ben het helemaal eens met dit artikel Ton! Als je onderbouwde argumenten en uitgebreid onderzoek hebt verricht op een onderwerp en je bent het als collega journalist of onderzoeker hiermee niet eens, doe dan ook een tegenonderzoek en laat zien dat dat een niet juist is of in een verkeerd perspectief is weergegeven. Doodzwijgen, bashen en negeren, geven eigenlijk aan dat je zelf geen beter antwoordt hebt en de schrijver dus gelijk heeft.
  Om aan te haken op de complot theorie als het gaat over de pensioenen:
  in de periode van het Zwarte Zwanen onderzoek is de basis gelegd voor het nieuwe pensioenstelsel. Uitzending door omroep Max. Het door de kamer ondertekende Europeese pensioenwetje van Jette Klijnsma, snel en ongedetailleerd op een regenachtige vrijdag door de kamer met onbenullen gejast, sluit hier namelijk naadloos op aan. NEDERLAND is het enige land met pensioenfondsen oude stijl, waar Europa niet Kan aankomen. Derhalve al twee decennia bij elke toelichting van uit de pensioen verzekeraars, adviseurs, journalistieke ken overheid, weinig of geen uitleg en diepgang, geen kritische journalisten/geluiden willen horen, maar wel aanhoudend benadrukken dat het ingewikkeld, moeilijk en Hééél moeilijk uit te leggen is. Het volk is dus dom en moeten we ook dom houden doir maar te blijven roepen dat het heel ingewikkeld is. Door dit nieuwe stelsel kan Europa straks, zo staat dat in deze wet, eisen de gelden in een Europeese pensioenpot te stoppen. Juncker was bij het maken van deze wet daar heel expliciet over. ” We zetten dit er gewoon in dan gaan we zien wie en hoe reageert”. Na verloop van tijd weet niemand meer dat het er staat en gaan we dat gewoon doen! M.a.w. journalistieke en politieke domheid, of een gecoördineerd overheids plan waarbij met stille diplomatie hoofdredacties van nieuwsmedia met landelijk bereik wordt verboden om kritiek op he nieuwe stelsel per definitie niet te benoemen te onderzoeken en als het al moet, zijdelings zonder hoor en wederhoor aandacht te geven. Het is toch wel heel vreemd dat er een landelijk embargo is op de redacties Democratie is een mooi woord maar in Nederland regeert het grootkapitaal middels wat ezels in het parlement die de last mogen verkopen. Politiek is een grote dubbele of drie dubbele agenda.

 20. John Bakker schreef:

  Reactie op We hebben moeite met dwarsdenkers.
  Het grote gevaar is moedeloos worden. In Buitenhof, over waarom de tv-journalist juist niet die éne essentiële vraag stelt, maar in plaats daarvan op zijn lijstje kijkt. Waardoor er een heel goed antwoord van de gast achterwege blijft. Het is de lange lijst van ongestelde vragen die het niveau en de nieuwswaarde bepaalt.
  Moedeloos worden waarom journalisten lang volharden een belangrijk onderwerp af te doen met gemeenplaatsen, een veilige geachte weg om weer op tijd een artikel gereed te hebben? Wanneer noemt een krant zich een kwaliteitskrant?
  Waarom wordt er niet tegenin gegaan, dat er te weinig geld zou zijn om pensioenen met behoud van koopkracht uit te kunnen keren? Waarom worden ’wetenschappers’ die tot de bubbel van Koolmees zijn doorgedrongen, zoals van Netspar, voor vol aangezien, inclusief hun vast niet gratis adviezen? En worden berekeningen van andere wetenschappers, die gratis een heel ander resultaat laten zien, volstrekt genegeerd?
  In de zogenaamd democratische gekozen regeringen, kan de waarheid van de ‘andere kant’ vele periodes van vier jaar worden genegeerd.
  Het sommetje van ABP leidt al sinds 2004 tot het verlagen van de koopkracht van ‘haar’ gepensioneerden. ABP neemt 0% rendement van het pensioenfonds als basis, terwijl de jaarrekeningen jarenlang een rendement van 7% laat zien. De accountant keurt de jaarrekeningen onverstoord goed, en negeert de absurd hoge reserves, die worden afgedwongen door de Nederlandse Bank. Voor een land in nevelen gehuld, 60-70 jaar verder.
  Zonder blikken of blozen zijn pensioenen in 2026 geminimaliseerd tot 40-50% van toegezegde bedrag.
  In het kwartaalblad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen van augustus 2020 staat een groot aantal artikelen van dwarsdenkers die Pensioenakkoord II gedocumenteerd fileren. Schrijver Drs. R.C. van der Maaten noemt zijn artikel “De weg naar een nieuw pensioenstelsel. Of “Framing” van een volksgroep”.
  Het eindigt met: “Staand op de “blanke top” van een Schevenings duin en turend over zee woon ik in een prachtig land, maar wanneer ik me om draai richting Binnenhof word ik misselijk.
  Hoe lang blijven we nog lief tegen een democratie die bedriegt?

  John Bakker, Leeuwarden

 21. Will Kolenbrander schreef:

  Ik ben het helemaal eens met dit artikel Ton! Als je onderbouwde argumenten en uitgebreid onderzoek hebt verricht op een onderwerp en je bent het als collega journalist of onderzoeker hiermee niet eens, doe dan ook een tegenonderzoek en laat zien dat dat een niet juist is of in een verkeerd perspectief is weergegeven. Doodzwijgen, bashen en negeren, geven eigenlijk aan dat je zelf geen beter antwoordt hebt en de schrijver dus gelijk heeft.
  Om aan te haken op de complot theorie als het gaat over de pensioenen:
  in de periode van het Zwarte Zwanen onderzoek is de basis gelegd voor het nieuwe pensioenstelsel. Uitzending door omroep Max. Het door de kamer ondertekende Europeese pensioenwetje van Jette Klijnsma, snel en ongedetailleerd op een regenachtige vrijdag door de kamer met onbenullen gejast, sluit hier namelijk naadloos op aan. NEDERLAND is het enige land met pensioenfondsen oude stijl, waar Europa niet Kan aankomen. Derhalve al twee decennia bij elke toelichting van uit de pensioen verzekeraars, adviseurs, journalistieke ken overheid, weinig of geen uitleg en diepgang, geen kritische journalisten/geluiden willen horen, maar wel aanhoudend benadrukken dat het ingewikkeld, moeilijk en Hééél moeilijk uit te leggen is. Het volk is dus dom en moeten we ook dom houden doir maar te blijven roepen dat het heel ingewikkeld is. Door dit nieuwe stelsel kan Europa straks, zo staat dat in deze wet, eisen de gelden in een Europeese pensioenpot te stoppen. Juncker was bij het maken van deze wet daar heel expliciet over. ” We zetten dit er gewoon in dan gaan we zien wie en hoe reageert”. Na verloop van tijd weet niemand meer dat het er staat en gaan we dat gewoon doen! M.a.w. journalistieke en politieke domheid, of een gecoördineerd overheids plan waarbij met stille diplomatie hoofdredacties van nieuwsmedia met landelijk bereik wordt verboden om kritiek op he nieuwe stelsel per definitie niet te benoemen te onderzoeken en als het al moet, zijdelings zonder hoor en wederhoor aandacht te geven. Democratie is een mooi woord maar in Nederland regeert het grootkapitaal middels wat ezels in het parlement die de last mogen verkopen. Politiek is een grote dubbele of drie dubbele agenda.

 22. Arie de Gruijter schreef:

  Geheel mee eens Ton! Zeker wat je opmerkingen over het pensioenakkoord betreft. Ik probeer al lange tijd te ageren tegen de eenzijdige, door de DNB gestuurde berichtgeving, in het bijzonder die van de Persgroep. Journalist Peet Vogels debiteert de grofste onwaarheden en mijn reacties daarop worden stelselmatig geweerd uit de krant. (Misschien dram ik ook wel te veel!). Ronduit onbeschoft vind ik het dat deze journalist zelf op geen enkele manier reageert op mijn opmerkingen, zelfs geen ontvangstbevestiging kan er vanaf. Ook de redacties van deze bladen hullen zich in stilzwijgen en keuren daarmee het gedrag en de publicaties goed. Onbegrijpelijk, je zou er komplotdenker van worden!!

 23. Ferd Claassen schreef:

  O! Wat ben ik het hier hartgrondig mee eens!!!
  Noch Maurice de Hond, noch Cees Grimbergen opereren in het openbaar erg handig. Vaak wat drammerig waardoor die drammerigheid de inhoud van de boodschap wegdrukt. Ook ik moet toegeven die drammerigheid vaak best irritant te vinden.
  Maar Ton, je hebt volkomen gelijk als je constateert dat dit hun gelijk niet in de weg zou moeten staan en dat met name de publieke media zich meer op de inhoud en de feiten zouden moeten richten.
  Ik ben geen aanhanger van complottheorieën maar vaak bekruipt me het gevoel dat er dingen niet kloppen en dat er met belangen van burgers gemarchandeerd wordt om andere belangen te dienen. Financieel economische belangen wel te verstaan.
  Onderzoeksjournalistiek besteedt hier ondanks FTM en de Correspondent nog steeds veel te weinig aandacht aan.

  • Arjen Poortman schreef:

   FTM en de Correspondent hebben, als ik het goed heb bijgehouden, niets kritisch geschreven inzake het overheidsbeleid en de RIVM maatregelen. Ik vind dat nog schokkender dan dat de Belgische PersGroep er niet kritisch over geschreven heeft.

   Ik heb op 10 juli onderstaande mail gestuurd aan Lex Bohlmeijer van De Correspondent, naar aanleiding van zijn oproep. Nooit wat op gehoord en hij heeft geen van deze vragen gesteld aan Marion Koopmans.

   Voor mij was dit een reden om ook daar mijn abo op te zeggen.

   ———
   Hallo Lex,

   Naar aanleiding van het interview met mw. Koopmans in VK magazine van 20 juni had ik enkele vragen opgeschreven die ik had gesteld als ik interviewer van de VK was geweest.
   Wellicht dat je er wat mee kunt in je komende gesprek.

   Is de reden dat epidemioloog Ferguson in de UK is opgestapt volgens Koopmans omdat hij thuis -tegen de regels in- zijn vriendin had ontvangen of heeft het wellicht iets te maken met de verkeerde modellen en de daarbij behorende voorspellingen die hij heeft gedaan in aanloop naar de lockdown?

   https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperial-model-could-devastating-software-mistake/

   Viroloog Ab Osterhaus zou in 2009 financieel belang hebben gehad bij de grootschalige inkoop van een vaccin tegen Mexicaanse griep. Vindt mw. Koopmans dat virologen belangen in bedrijven mogen hebben die geld verdienen aan vaccins?

   Mw. Koopmans zegt dat de impact op de ic’s gigantisch was en dat er veel mensen lagen die niet tot de risicogroep behoorden. Erwin Kompanje (o.a.) zegt dat er exact hetzelfde soort mensen op de ic’s lagen die er in 2018 ook lagen. Dat zegt hij in dit filmpje ongeveer tussen minuut 4 en minuut 17.

   https://www.youtube.com/watch?v=RKaT69GNBzA

   Ik zou vragen hoe de RIVM nu kijkt naar de (over)sterftecijfers van het eerste half jaar, en dan bv vergeleken met Zweden.

   Koopmans zegt dat het logisch is dat het OMT (in de beginfase) zo’n stempel heeft gedrukt op het Nederlandse beleid. Wanneer was volgens haar de eerste fase voorbij?

   Ze wil meer contactonderzoek bij verpleeghuizen, slachthuizen, nertsenfarms en tuinders om te zien hoe het virus zich verspreidt. Lijkt het niet heel logisch, met de wetenschap die we nu hebben, dat het daar verkeerd is gegaan door besmetting via aerosolen?

   Afstand houden en drukte mijden blijven belangrijk. Maar hoe verhoudt zich dat tot o.a. de BLM demo op de Dam?

   Waarom duurt een vaccin maken volgens haar minimaal een jaar en hoe kan het dat er nu al in Zuid Afrika wordt getest op mensen, hoe kijkt zij aan tegen het testen in zulke landen?

   Nog een vraag mbt tot de opmerkelijke verschillen in aanpak tussen Nederland en Duitsland. In Duitsland moet je een mondkapje op als je een winkel in gaat, de supermarkt, een museum en het OV. Hoe kan dat verschil zo groot zijn met Nederland, terwijl de verschillen in sterfte zo klein zijn. En hoe verhouden de sterftecijfers van Duitsland en Nederland zich hierin tot Zweden? Hoe kan het dat blijkbaar zo verschillend wordt geadviseerd door topvirologen?

   Ik kwam dit interview tegen. ‘Professor Johan Giesecke, one of the world’s most senior epidemiologists, advisor to the Swedish Government’

   https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY

   Onvoorstelbaar wat mij betreft, dat de wetenschap blijkbaar zo van mening verschilt.

   Er zijn zoveel vragen, maar als blijkt dat overal in Europa de sterftecijfers exact zo verlopen als een stevige griep (2018) hebben we dan hier te maken met een killervirus?
   Dat is eigenlijk de kernvraag denk ik 😉

   Succes met het gesprek, ik hoop dat ik wat heb kunnen bijdragen.

   Met vriendelijke groet,
   Arjen Poortman

Geef een reactie