We denken dat Nederland onveiliger wordt, maar de cijfers zeggen volgens het CBS iets anders.

VOLG JE DE MEDIA DAN LIJKT NEDERLAND ONVEILIGER TE WORDEN, KIJK JE NAAR DE CIJFERS DAN WORDT NEDERLAND VEILIGER.

 • Sinds 2002 daalt jaar na jaar de geregistreerde criminaliteit
 • Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking van de gegevens eind jaren 40 tot nu
 • Het gaat om diefstal, inbraak en overvallen en om geweldsmisdrijven, verkeersmisdrijven en vernielingen.
 • Hoogtepunt in de geregistreerde criminaliteit lag in 2001 en 2002 met 93 misdrijven per 1000 inwoners van Nederland
 • Dit is gedaald naar 49 per 1000 inwoners.
 • De trend van de daling is in heel Europa te zien.
 • Het CBS heeft er geen goede verklaring voor.
 • De verklaring wordt soms toegeschreven aan de dalende aangiftebereidheid.
 • Maar die aangiftebereidheid was in 2005 en 2015 minder sterk dan de totale afname van de geregistreerde criminaliteit in die periode.
 • Het aantal geregistreerde misdrijven nam tussen begin jaren 60 en midden jaren 80 behoorlijk toe; er was toen sprake van een misdaadgolf.
 • Media vertekenen het beeld: afrekeningen in het criminele circuit krijgen veel aandacht waardoor het lijkt dat de criminaliteit toeneemt.
 • De criminaliteit waar burgers last van hebben neemt evenwel af.
 • Het terugdringen van criminaliteit gebeurt volgens hoogleraar criminologie Jan van Dijk vooral door burgers zelf, door het nemen van preventieve maatregelen.

 

BRON: CBS, gepubliceerd 7 mei 2018, hoogleraar criminolgie Jan van Dijk,  publicatie De Volkskrant:7 mei 2018

https://blendle.com/i/de-volkskrant/echt-waar-nederland-wordt-steeds-veiliger/bnl-vkn-20180507-9608474?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZrbi0yMDE4MDUwNy05NjA4NDc0In0%3D

Geef een reactie