Waar bleef het geld in het onderwijs?

ONDERWIJS

Waar bleef het geld de afgelopen 20 jaar?

 • de uitgave per leerling stijgt jaarlijks met 1,9%. (1,4 miljard) Bron: SCP, 2014.
 • groot deel van dat geld gaat naar de inzet van meer en duurder personeel (wel en niet-onderwijzend).
 • stijging inzet personeel van 1998 tot 2012: +26% (SCP)

 Lumpsumbestedingen van 2002-2015

 • het extra geld heeft niet geleid tot inzet meer docenten.
 • in verhouding tot het aantal leerlingen is het aantal docenten met 6% gedaald
 • de gemiddelde groepsgrootte is met 8,3% gestegen
 • niets van het extra geld ging naar een hoger salaris voor docenten: het reële salaris van docenten is met bijna 2% gedaald.

Personeel periode 2002-2012

 • stijging totale aantal personeelsleden: +10% (dus wel- en niet-onderwijzend personeel)
 • het aantal docenten neemt met 4% toe.
 • het aantal fte niet-onderwijzend personeel neemt met 27% toe.
 • het aantal leerlingen stijgt met 9%

 Personeel in de periode 2002-2015:

 • aantal docenten +6%
 • stijging aantal docenten na 2013: +2%
 • aantal fte niet-onderwijzend personeel: +27% (periode 2002-2012)
 • aantal leerlingen +12%
 • stijging leerling-leraarratio: van 14,4 leerling per docent in 2002 naar 15,6leerlingen per docent in 2015.

Ontwikkeling salarissen:

2007-2010: salaris gaat iets omhoog, waarna het salaris door inflatie en nullijn tot 2013 weer terugloopt.

2010: lerarensalarissen worden op 0-lijn gezet

2013: Nationaal Onderwijsakkoord: lerarensalarissen mogen vanaf 2014 stijgen.

2013: in herfstakkoord wordt geld vrijgemaakt om 3000 extra docenten aan te stellen  (primair en voortgezet). Het aantal docenten stijgt na 2013 met 2%

Conclusie van De Correspondent: De honderden miljoenen in 2013 beschikbaar gesteld voor extra docenten leveren nauwelijks extra docenten op.

2014: kleine stijging door het eenmalige entreerecht

2015: salaris loopt weer terug door inflatie

2015: het gemiddeld salaris is 97,7% van het salaris van 2002 (-2,3%)

(bron van deze cijfers: De Correspondent)

Geef een reactie