Vóór de verkiezingen gematst, daarna gepakt….

Het 50PLUS Tweede Kamerlid Martin van Rooijen wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de doorberekening door het Centraal Planbureau van de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma’s stellen weinig voor. Ze komen toch niet uit. Ze maken deel uit van de windowdressing, waaraan politieke partijen zich schuldig maken om in de verkiezingen een zo goed mogelijke indruk te maken. Na de verkiezingen gaan de beloftes overboord en ziet het financiële landschap er heel anders uit, altijd in het nadeel van de gemiddelde burger en in het voordeel van het bedrijfsleven.

Onderzoek geeft Van Rooijen gelijk

Martin van Rooijen maakte er een punt van. Wimar Bolshuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar van Financiën deed er onderzoek naar (Universiteit van Leiden) en komt nu met bewijs. Hij vergeleek de berekeningen van het CPB met de regeerakkoorden over de periode 1986-2017. Dit zijn zijn conclusies:

 • Van de mooie toekomstplaatjes die de partijen presenteren, komt uiteindelijk niets terecht.
 • De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s.
 • De lastendruk voor huishoudens pakt per formatie 4 miljard hoger uit dan het CPB in de verkiezingstijd voorrekende.
 • De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening: gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.
 • Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting –een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam- volop in de schijnwerpers.
 • Zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven is niet ongewoon: ‘het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij verkiezingen werd beloofd’, zegt Bolshuis.
 • De belofte van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat tijdens de verkiezingen gaan nooit volledig door.
 • Hogere collectieve lasten komen bovenal voor rekening van huishoudens met een midden of hoog inkomen.
 • Mensen met lage inkomens of uitkeringen krijgen(omwille van de beeldvorming?) juist iets meer dan in de verkiezingen werd aangekondigd.
 • Dat gaat vaak ten koste van de beloftes voor meer geld aan het onderwijs.
 • Na de verkiezingen gaat er meestal minder geld naar onderwijs dan in de verkiezingen werd beloofd (omdat bezuinigingen op ambtenaren en sociale zekerheid moeilijk uitvoerbaar zijn)

BRON: FTM

https://www.ftm.nl/artikelen/verschil-verkiezingsbeloften-en-regeerakkoord?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=mail

Eerdere publicatie over dit onderwerp: www.loonvoorlater.nl

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/cpb-werkt-mee-aan-kiezersbedrog.aspx

3 reacties op “Vóór de verkiezingen gematst, daarna gepakt….
 1. Erica bressers schreef:

  Ik vind dat ze 2 jaar de tijd krijgen om hun beloftes waar te maken anders per direct opzouten. Dat zijn valse beloftes. Daar hebben de mensen niet voor gekozen! En niks geen wachtgelden ! Krijgen de burgers ook niet. Gewoon de ww in . Hun staan niet boven ons.

 2. Hans Castenie schreef:

  Beste Ton,

  En wat doen we nu met deze onthullingen?
  Gaan die in dezelfde la als de overheidsstukken?
  Succes.

  • Ton schreef:

   Als rechtgeaard democraat zou ik zeggen: bij de volgende verkiezingen stemmen op de partijen die dit aan de orde stellen en ermee willen afrekenen en niet op de politieke partijen die dit in stand houden.

Geef een reactie