Superfusie van omroepen: raar idee

Ik heb me er altijd over verbaasd hoezeer krantenredacties bezig waren met het opheffen van ons publieke bestel, terwijl hun eigen miljoenen als gevolg van verkeerde investeringen onder hun kont wegvlogen, zonder dat ze het in de gaten hadden. “Superomroep kan miljoenen in mooie programma’s steken” schrijft Eric van der Velden in het Algemeen Dagblad van 24 januari. Eric is redacteur Cultuur, Media én Entertainment van het AD. Hij pleit voor een superfusie tussen Vara, Avro, Ncrv, Kro en Vpro. Door die omroepen op één hoop te gooien ontstaat er efficiencywinst en na inlevering van zendtijd ruimte voor nieuwkomers, aldus Van der Velden, die deze operatie verantwoord acht, gezien het geringe verschil tussen de diverse omroepen.

Wees verschillig

nostalgieLaat ik nu zelf met ontzettend veel waardering kijken naar de manier waarop de Vara met succes nieuwe inhoud heeft gegeven aan het eigen gedachtegoed, culminerend in een uitstekende imagocampagne waarin Vara prominenten pleiten voor “verschilligheid”. En ook de VPRO is met een uitgekiende programmering, gericht op intellectueel Nederland, opnieuw terrein aan het veroveren. Flauwekul, schrijft Van der Velden over de Vara. Verschilligheid is een universeel begrip, dat niet door één omroep geclaimd kan worden. Hoe vaak heb ik in mijn tijd bij de KRO moeten horen dat programma’s als Memories, Spoorloos en de Reünie óók door andere organisaties gemaakt hadden kunnen worden. Allemaal waar. Maar identiteit zit niet in “wat zou kunnen”, maar wat je werkelijk doet en waartoe je keuzes te herleiden zijn. Het AD maakt –weliswaar in een prachtig spotje- tv-reclame voor zichzelf . De Vara neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid door een appél op ieder van ons te doen. Zo kan het dus ook. “Wees verschillig”: een prachtige slogan van een betrokken organisatie!

“Spoorloos” zoú door de commerciële omroep gemaakt kunnen worden, maar wórdt niet door de commerciële omroep gemaakt en als die sector zich zou ontfermen over het thema adoptie, dan zou de uitwerking er heel anders uitzien. In de aandacht die de KRO en de NCRV aan de dag leggen voor het leven van “gewone mensen” ziet Van der Velden een verwatering van de christelijke cultuur, terwijl het propageren van saamhorigheid, gemeenschapszin, naastenliefde, solidariteit, inspiratie en een open mind voor de diepere lagen van het leven, juist de kern van die identiteit vormen. We zijn zo goed in het wegrelativeren van onze eigen culturele achtergrond, dat we er nog door in een identiteitscrisis terecht zullen komen.

De omroepen zouden de door Van der Velden aangezwengelde discussie de wind uit de zeilen kunnen nemen, door zich scherper te profileren en de verschillen niet weg te poetsen. Een samenleving met discussie is veel leuker dan een samenleving die er uitziet als een eenheidsworst.

Identiteit wint aan actualiteit

Ik werk aan een film over de identiteit in het katholieke onderwijs en daar wordt mij alom verzekerd, dat er in de samenleving groeiende behoefte is aan aandacht voor de diepere lagen van het leven. Ook het feit, dat in Nederland 90% van de kiezers op Obama gestemd zouden hebben, is het bewijs van een nieuwe tijd. Scholen die zich als moderne katholieke scholen profileren boeken leerlingenwinst. Katholieke scholen worden als het om identiteit gaat beschouwd, als betere cultuurdragers dan het instituut kerk. Identiteit wint aan actualiteit. Er ligt dus een behoorlijke markt te veroveren. De tijd is er niet naar om identiteitsorganisaties op één hoop te gooien. Maar die organisaties mogen op hun beurt wel meer fantasie en dapperheid aan de dag leggen als het gaat om het tonen van smoel. Ze hebben pas betekenis als we er af en toe ook last van hebben.

Megafusie van omroepen, dan ook de kranten op één hoop

Los van dit alles: hoeveel efficiënter zou het zijn om het AD en De Telegraaf samen te voegen? NRC en Volkskrant zouden ook een mooie combi vormen. Want laten we nou eerlijk zijn: in die kranten komen we toch elke dag ongeveer dezelfde nieuwsthema’s tegen, steeds beschouwd en geanalyseerd vanuit hetzelfde voorspelbare perspectief…Geen mens die er voor pleit om die media te fuseren. De lezers van het AD geven overigens blijk van een nuchtere kijk op het leven: 60% van het lezerspanel vindt een superfusie tussen omroepen onzin.

 

Ton Verlind

2 reacties op “Superfusie van omroepen: raar idee
  1. Eric van der Velden schreef:

    Megafusie

    Beste Ton, Het is Henk Hagoort, de baas van de publieke omroep, die meent dat er te veel omroepen zijn. De grens van de bestuurlijke hanteerbaarheid is meer dan bereikt, zo stelt hij. Volgens mij ben jij het er daar mee eens. Hoe nu verder? Ons mooie pluriforme bestel op slot doen voor nieuwe partijen of denken aan een fusie van geestverwanten? Als je missies van alle tradionele omroepen er op naleest dan willen ze echt allemaal hetzelfde: programma’s maken die inspireren, wijzer maken, bijdrage aan het maatschappelijk debat. Je vergelijking met kranten gaat mank. Ten eerste omdat kranten niet verenigd zijn in een door de staat gesubsidieerd bestel, en ten tweede omdat zij geen relikwieen zijn uit de tijd van de verzuiling. Geen mens die de Volkskrant nog associeert met katholiek, terwijl de KRO nog steeds met een been in zijn eigen achterhaalde verleden staat.

  2. Hans schreef:

    fuseren van de publieke omroepen

    Laten we inderdaad blij zijn met de verschillen. De commercieëlen lijken allemaal op elkaar, in feite “zap” ik daar maar wat, en zoek iets interessants of een behoorlijke film. Direct na afloop ben ik vergeten welke omroep het was. Dat is niet zo bij onze publieke omroepen. Bovendien wordt ik niet vijf tot zeven maal in een film of programma gestoord door reclameboodschappen. En dat is voor mij een steeds terugkerende ergernis. Nauwelijks 10 minuten begonnen, wordt het programma alweer zo’n 7 tot 9 minuten onderbroken en niet alleen door adverteerders maar ook door aankondigingen van programma’s die pas na vele dagen op het scherm komen en dan ook nog voor collega-omroepen. Het geeft rust op een degelijke omroep te kunnen afstemmen en daar hebben we in deze tijd echt behoefte aan.

Geef een reactie