Steun Myrthe

Ik ben voor herstel van het heldendom. Niet als persoonsverheerlijking, maar om het spotlicht te zetten op inspirerende mensen die vanuit een ideaal werken aan een betere wereld. Het is goed om die helden zichtbaar te plaatsen tegenover de leegheid van (laat ik het voorbeeld nog maar eens noemen) De Gouden Kooi. Zet de goede dingen op een podium, zodat ze nagevolgd kunnen worden. In mijn vorige column in KRO Magazine noemde ik de Rotterdamse stadsmarinier als voorbeeld van zo’n held. Vandaag plaats ik Myrthe Hilkens op het podium.

Pornoficatie

Ze is jong, ze is mooi (dus in dit dossier onverdacht), ze is welbespraakt, ze is freelance journaliste bij het gratis dagblad De Pers en ze windt zich op over de pornoficatie van de samenleving, dus over het nutteloze, niet-functionele, noch kunstzinnige, doch via reclame, MTV en TMF oprukkende vernederende bloot van de breezer-generatie. Wat mensen thuis doen is hun zaak, is de mening van Myrthe. Maar welk belang is ermee gediend om in de publieke ruimte aan onze adolescenten voortdurend voor te houden, dat er op sexueel gebied geen grenzen meer zijn? Welk mensbeeld nestelt zich in die nog niet ontwikkelde hersentjes?

Femke is niet erg consequent

Ik zag Myrthe in een uitzending van Pauw en Witteman De presentatoren vonden samen met Femke Halsema van Groen Links eendrachtig , dat de overheid zich niet moet bemoeien met de sexuele moraal, Ook niet in de publieke ruimte. Het is nog niet zo langgeleden dat KRO-posters door een abri-firma werden geweigerd, omdat die club religieuze uitingen niet in het straatbeeld wenste toe te staan. Maar porno wel? Waarom vindt Femke trouwens dat de politiek (c.q. de overheid) zich niet met de sexuele moraal moet bemoeien, maar bijvoorbeeld wel met de hoogte van salarissen?

Beetje de kluts kwijt

Ik ben voor een overheid op afstand, dus kom niet aan met wettelijke regels. Faciliteer wel de maatschappelijke discussie over dit onderwerp door er dappere standpunten over in te nemen en steun in ieder geval jonge mensen als Myrthe Hilkens. Ze kreeg bij Pauw en Witteman wel het woord, maar behalve de schrijver Tim Krabbé, die haar steunde, keken 6 ogen haar meewarig aan: die van Pauw en Witteman (ze zijn altijd zo onthand als het om dit soort onderwerpen gaat) en die van krullenbol Halsema, in deze uitzending merkwaardig genoeg verdediger van een vrijheid die toch haaks staat op de emancipatie.

Breng de goede smaak terug in de openbare ruimte

We staan heus niet met lege handen als het om de sexuele moraal gaat. Kortgeleden overleed Germaine Groenier. Toen Nederland op de top van zijn preutsheid was, brak ze de discussie open door grensverleggende programma’s over sex te maken. Veel moest kunnen. Ze kreeg haar zin. Omgekeerd moet het dus ook lukken. Met een goed maatschappelijk offensief is het goed mogelijk zonder tussenkomst van Jan Peter Balkenende en de zedenpolitie de goede smaak weer terug te brengen in de publieke ruimte. Wat we thuis doen moeten we dan nog altijd zelf weten.

 

Ton Verlind

 

REACTIE 1: Steun voor Myrthe

Ik steun Myrthe!!

Groeten, Elly van Dam

 

REACTIE 2: Dappere Myrthe

Geachte Heer Verlind,

Ben het erg met u eens Myrthe Hilkens te steunen in haar visie op openbare porno. Alleen al omdat kritiek nu óók eens komt uit de hoek van jongeren. Ik hoef geen voorbeelden van opgedrongen porno te noemen; er is duidelijk sprake van overlast.

Heel dapper van Myrthe om in de veelbekeken Pauw en Witteman uitzending haar mening te laten horen. Er was er in ieder geval één (en niet de minste) die kon melden dat hij zelden iemand zo helder en duidelijk sprak over wat haar dwars zat en dat was de schrijver Tim Krabbé. Bravo. H.Frenay

Geef een reactie