Stadsfonds Hilversum zoekt creatieve geesten

imagesVooral de creatieve geesten in mijn netwerk wil ik nog eens attenderen op het Stadsfonds Hilversum. Het bestaat sinds 1 januari 2015 en het is opgericht om Hilversum zowel in economisch als cultureel opzicht leuker te maken. Het geldt voor de binnenstad, maar ook voor de buitengebieden.

Trekkingsgebieden
Hilversum is opgedeeld in verschillende gebieden en voor elk gebied is geld gereserveerd om daar activiteiten te ontwikkelen. In totaal is er dit jaar tegen de 1 miljoen euro beschikbaar! Ook voor de komende jaren komt er zo’n bedrag beschikbaar.

Mijn droom?
Waar ik zelf van droom?? Dat creatives uit de media samen met winkeliers en ondernemers aan tafel gaan zitten en vernieuwende concepten bedenken die van Hilversum een levendige en innovatieve stad maken waar ondernemers graag ondernemen en creatieve mensen in het vervolg geen argument meer hebben om hun geluk in Amsterdam te zoeken.

Hoe werkt het?
Wil je weten hoe het werkt? Ga dan naar de website: stadsfondshilversum.nl of kijk naar de bijgevoegde video, waarin stadsfondsmanager Ingrid Geul uitlegt hoe het werkt. Ingrid is trouwens ook beschikbaar om netwerken aan elkaar te koppelen. Dus heb je een idee, maar weet je niet meteen met wie je dat samen zou kunnen uitvoeren, neem dan contact met haar op

 

Geef een reactie