Staat gedaagd wegens verkeerde toepassing pensioenregels

Er wordt veel gemopperd op het pensioenbeleid van dit kabinet. De Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant zijn twee organisaties die zich niet tot mopperen beperken maar een gerechtelijke procedure zijn gestart waarin ze het kabinet dagen wegens misleiding, cq een verkeerde toepassing van de Europese pensioenregels.

Niet pensioenfondsen draaien op voor de risico’s, maar de gepensioneerden zelf

De misleiding zit hem volgens de eisers in het feit dat we in Nederland doen alsof de pensioenfondsen grote financiële risico’s lopen omdat ze de pensioenuitkeringen garanderen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Het zijn niet de pensioenfondsen die het risico dragen van tegenvallers maar de gepensioneerden zelf.

Buffers zijn onnodig hoog

De pensioenen zijn al twaalf jaar niet geïndexeerd. Dit leidt in sommige gevallen tot een koopkrachtverlies van 20 procent. Daarnaast lopen gepensioneerden ook nog de kans om gekort te worden. Twee aanwijzingen dat niet van een gegarandeerd pensioen gesproken kan worden en daarom is het niet nodig dat pensioenfondsen overdreven grote buffers aanhouden. Want juist door het aanhouden van die grote reserve -verplicht volgens de Nederlandse regels- is er al jarenlang geen geld beschikbaar voor het aanpassen aan de gestegen prijzen.

Beleid in strijd met de Europese regels

Het Nederlandse pensioenbeleid is dan ook in strijd met de Europese regels, zo betogen de Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant.
De eisers vragen de rechter te erkennen dat niet gesproken kan worden van een gegarandeerd pensioen en dat dus de regels verkeerd worden toegepast. Als ze daarin gelijk krijgen opent dat de mogelijkheid om pensioenfondsen in vervolgprocedures aan te pakken en te eisen dat ze de indexering van de pensioenen hervatten.

Staat hoeft zich niet aan de Europese richtlijnen te houden

Tegenargument van de landsadvocaat: de Europese regels zijn minimumregels. Elke lidstaat mag ze met strengere voorschriften aanvullen. Nederland is een van de lidstaten met de strengste (lees: meest zuinige) pensioenregels.

In februari doet de rechter uitspraak.
Hierbij een link naar een verkorte weergave (45 minuten) van deze rechtszaak die op 27 november 2020 plaats had en grote consequenties kan hebben als de eisers in het gelijk worden gesteld.

 

UPDATE; Uitspraak dd 10 februari 2021

Rechtbank stelt Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant in het ongelijk

Het is de Stichting Pensioenbehoud en seniorenorganisatie KBO Brabant niet gelukt om er de rechtbank van Den Haag van te overtuigen dat de Staat de pensioenregels in Nederland verkeerd toepast.

Beide organisaties betoogden dat pensioenfondsen van de overheid onnodig hoge buffers moeten aanhouden omdat ze grote risico’s lopen. Van die risico’s kan in werkelijkheid niet gesproken worden vinden de eisers, omdat de pensioenen in hun visie niet langer zijn gegarandeerd. Zij wijzen op het feit dat pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en dat pensioenfondsen bij tegenvallers bovendien op de pensioenen (kunnen) korten. Het zijn niet de pensioenfondsen die risico lopen, maar het risico wordt in feite door de pensioengerechtigden gedragen. Om die reden zouden er geen buffereisen opgelegd moeten worden, vinden de Stichting en KBO Brabant.

De rechtbank van Den Haag gaat niet mee in die redenering. Het gaat er niet om wie het risico feitelijk draagt, maar wie juridisch verantwoordelijk is. En dat zijn de pensioenfondsen in de visie van de rechtbank die dan ook vindt dat de Nederlandse overheid de pensioenregels correct toepast.

Succesje

De ouderenbonden boekten wel een klein succesje. De advocaat van de Staat betoogde dat hun eis niet ontvankelijk was. Daarin gaan de Haagse rechters niet mee. Ze zien in de Stichting en KBO Brabant wel degelijk een serieus vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Beide organisaties beraden zich over de vraag of beroep zal worden aangetekend.

17 reacties op “Staat gedaagd wegens verkeerde toepassing pensioenregels
 1. Arnoud Bosch schreef:

  De journalisten worden voor aanvang van het kabinet Rutte III gespind om het eigen pensioenpot te promoten in ruil voor de rekenrente. Waarbij DNB zelfs een occasionmarkt study stuurde naar de 2e Kamer en door D66 werd opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Met de foute pensioenberekeningen. Vindbaar op
  http://www.Software-Pensioen.nl ondersteund door Netspar met subsidie.
  Zie ook http://www.A2Pers.nl waar Klaas Knot indirect nog eens het zelfde deed.

 2. Wilfried de Zwarte schreef:

  Ga er eerst maar vanuit dat het veel grotere consequentie voor de pensioengerechtigden zal hebben als de eisers NIET in het gelijk worden gesteld.
  Met zo ’n hoeveelheid in kas kunnen de fondsen wel méér dan een stootje hebben. Er zal niets aan de volgende generaties te kort worden gedaan!!!
  Waarom reageert jou soort altijd met de meest foute conclusies waarin gesuggereerd wordt dat het kapitalisme en de markteconomie heilig is???
  Nou begrijp ik ook, waarom elke keer weer blijkt dat er grote hoeveelheden drugs ons land worden binnen gesmokkeld! Anders kan je toch niet tot zulke conclusies komen?

 3. Het intrieste aan dit verhaal is het feit dat we over cijfers, procedures en dekkingsgraden spreken en we vergeten zijn om wie het eigenlijk gaat. Het betreft de Gepensioneerden met een betrekkelijk korte horizon,vandaar enige haast, maar zeker ook zij die bezig zijn een pensioen op te bouwen en straks mogelijk voor hele vervelende verrassingen komen te staan.

 4. Constantijn Lonis schreef:

  Ik heb de zitting gevolgd!

 5. James schreef:

  Ben het helemaal eens met jullie onderbouwing en actie!

 6. Van Wegen schreef:

  Laat de opgelopen achterstand door het niet indexeren goedgemaakt worden. Indexatie moet kunnen. . Met terugwerkende kracht uitkeren.. Weg met de verkeerde rekenrente

 7. Van Wegen schreef:

  Laat de opgelopen achterstand door het niet indexeren goedgemaakt worden. Indexatie moet kunnen. . Met terugwerkende kracht uitkere. Weg met de verkeerde rekenrente

 8. Van Wegen schreef:

  Ik hoop dat het jarenlang geen verhoging van het pensioen toepassen, tot het verleden gaat behoren. 12 jaar niet indexeren heeft tot koopkrachtverlies geleid. Dat zou rechtgetrokken moeten worden. Daarmee zouden veel gepensioneerden wat meer financiele armslag krijgen.
  Weg met die hoge rekenrente!

 9. A. Broekhuizen schreef:

  Mijn sterke indruk is dat de wens tot stelselwijziging een grotere drijfveer is dan de zgn. tekorten van de pensioenfondsen.
  Wijziging tot stelsel geeft ruimte aan verzekeringsmaatschappijen en Banken om ook uit de ruif van de pensioenpotten te kunnen gaan eten.
  Door de lage rente (Hypotheken) komt hun huidige verdienmodel onder druk te staan. Dat is al openlijk toegegeven. Pensioenadviseurs lopen zich al warm in het nieuwe speelveld. Dit wordt een variant op de kwalijk gebleken Koopsompolissen.

 10. H. Oosterhof schreef:

  Bij het PME is zelfs al eens 5 en een keer 0,5 % gekort dus is er geen sprake van gegarandeerd pensioen.

 11. Paul Jansen schreef:

  Het zal wel weer niet ontvankelijk worden verklaard straks!

 12. Thijs van der Ploeg schreef:

  Wederom een goed stuk van Ton Verlind! De vereiste buffers zijn inderdaad veel te hoog. Bij de meest pensioenfondsen is er echter geen sprake meer van buffers en is er zelfs sprake van een negatief vermogen (ABP bijvoorbeeld). Dat is uitsluitend het gevolg van de absurde lage rekenrente die door DNB gehanteerd dient te worden. Veel beter is het om de rekenrente (ik spreek liever van reken rendement) veel meer aan te laten sluiten bij de werkelijk behaalde rendementen. Zeer prudent zou uitgegaan kunnen worden van bijvoorbeeld 50% van het voortschrijdende 10 jaars rendement per fonds. Dit heeft een dusdanig verhogend effect op de dekkingsgraad dat het vereist eigen vermogen ook geen probleem meer is, een dat er desondanks volledig geïndexeerd kan worden. Desnoods kan worden uitgegaan van de verwachte rendementen volgens de commissie parameters of het fictieve rendement waar de overheid zelf van uitgaat bij vermogens > € 1.000k in box 3 inkomstenbelasting.

 13. Frans jaspers schreef:

  Als zij maar ons geld kunnen stelen dat is wat ze wellen ze doen als of het geld van hun is maar dat is van alle deelnemers

 14. Overweging 41 van de Richtlijn (IORPII) koppelt het recht van lidstaten om strengere eisen te stellen aan de mate waarin risico’s door de Pensioenfondsen worden gedekt. In Nederland dekt het Pensioenfonds geen enkel risico waardoor er geen enkele grond is om strengere eisen te stellen. DNB gaat er ten onrechte vanuit dat Nederlandse Pensioenfondsen uitkeringen garanderen, wat dus niet zo is. Dit laatste wordt overigens door PFZW ( Pensioenfonds Zorg en Welzijn) bevestigd!

 15. Max Monkau schreef:

  Februari 2021 uitspraak.ben zeer benieuwd.
  Hoe kan het zijn, dat t grootste EUland/Duitsland n Rekenrente heeft v 3,2% en wij 1,2% of nog Lager??

 16. Aldert schreef:

  Het niet in het gelijkstellen heeft eveneens grote gevolgen, dan worden de huidige gepensioneerden naast de reeds ontvangen 20% koopkracht verlies ook nog eens forse kortingen op het huidige pensioen. Het lijkt wel of NL de krankzinnige houding van de regeringen in Oost-Europa na het vallen van de muur m.b.t. het(daar Staats)pensioen wil kopiëren. (kortingen van 50-70% in vier jaar.

 17. Ferd Claassen schreef:

  Helemaal correct, behalve dat het niet alleen om die buffers gaat maar ook om de rekenrente die fondsen moeten gebruiken om hun verplichtingen te berekenen. Het blijft mij een raadsel waarom in de politiek daar niet inhoudelijk over gedebatteerd wordt. Je zou er bijna een complotdenker van worden. Maar als deze rechtszaak gewonnen wordt is dat een contra indicatie…….

Geef een reactie