Senioren zijn te lief in de pensioendiscussie

De Koepel Gepensioneerden (opvolger van KNVG en NVOG), een van de grootste seniorenorganisaties in Nederland, is gestart met een radiocampagne waarin gepensioneerden wordt gevraagd een petitie te ondertekenen. In die petitie wordt geëist dat de gepensioneerden mee mogen praten over de nieuwe pensioenplannen. De Koepel vergeet te zeggen dat deze club aan de tafel zat waar over de pensioenwijzigingen werd onderhandeld, zij het met onvoldoende visie. Steeds werd aan de achterban gemeld dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer verliepen en de pensionado’s zich gehoord voelden. Ze werden opgeroepen vertrouwen te hebben in het resultaat: geen broedende kip storen, vond het bestuur. Totdat…..de resultaten op tafel lagen en de vertegenwoordigers van de Koepel zich doodschrokken. Duidelijk geval van ‘in het pak genaaid’ om een oneerbiedige term te gebruiken.

Opnieuw vraagt de Koepel om een plek aan de onderhandelingstafel, opnieuw met een weinig concrete inbreng. De eisen zijn: indexeren (al vaak gevraagd en veelvuldig afgewezen), eerlijke verdeling van de pensioenpot en inspraak.

Een meer duidelijke strategie volgt de seniorenorganisatie KBO Brabant. Die steunt de rechterlijke procedures, waarin men probeert aan te tonen dat de aanstaande pensioenwijzigingen in strijd zijn met het Europese eigendomsrecht. Daar wordt bepaald dat eigendom niet zomaar kan worden afgenomen en zo wel -omdat bijvoorbeeld het algemeen belang in het geding is- dat dan de gedupeerden daarvoor schadeloos gesteld moeten worden. Deze procedures lopen nog. Er zijn kleine succesjes geboekt.

Pensioenbelangen bij DNB niet in goede handen

Steeds vaker gaan in dit debat geluiden op om De Nederlandsche Bank in de controle op de pensioenen een minder grote rol te geven. Dat is een terechte maar onrealistische wens. Terecht, omdat de belangen van gepensioneerden bij DNB niet in goede handen zijn. Alleen al vanwege de dubbele petten. DNB bedacht de nieuwe pensioenregels, adviseerde daarover het kabinet, kreeg een belangrijke rol bij de uitvoering en houdt pensioenbestuurders in een ijzeren greep. Wie de visie van DNB niet deelt of bestrijdt wordt streng tot de orde geroepen en kan een carrière in de financiële wereld wel vergeten. Slecht voorbeeld van powerplay. Dat is een van de redenen waarom gepensioneerden zo weinig openlijke steun ondervinden van hun pensioenfondsen. Die willen wel, maar hebben geen zin om bij opperwezen DNB uit genade te vallen.

Het gemopper op DNB is zowel terecht als zinloos. Hoewel er ook vanuit de kring van deskundigen veel kritiek bestaat op de rol van DNB, lijkt deze trein niet meer te stoppen. Er hangt te veel van af. Het prestige van De Nederlandsche Bank, het prestige van Klaas Knot, het prestige van de respectievelijke ministers van financiën en het handjevol kamerleden (slechts een beperkt aantal begrijpt de ingewikkelde regels) dat zich achter het DNB-beleid plaatste en het prestige van de FNV. Het is voor de seniorenorganisaties dus verstandiger te redden wat er nog te redden valt. In het rondetafelgesprek van 31 mei 2022 van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de volgende aanknopingspunten te vinden voor het bijstellen van het proces naar stelselwijziging:

Betere voorlichting

Start nu een voorlichtingscampagne waarin gepensioneerden eerlijk wordt verteld dat in het nieuwe pensioenstelsel de risico’s op verlaging gelijk of groter zijn dan in het huidige systeem. Doe dat niet met abstracte verhalen, maar concrete rekenvoorbeelden, uitgewerkt door onafhankelijke deskundigen. Mocht het ze niet lukken, dan is ook dat een belangrijk signaal dat er rond de stelselwijziging iets niet in orde is.  In de ongewisse economische situatie die we tegemoet gaan lijkt de kans op verlaging van de pensioenen groter dan de kans op verhoging. Bij een eerlijke voorlichting hoort ook dat gepensioneerden erop worden voorbereid dat verlagingen tot tien procent mogelijk zijn. Die voorlichting zou het maatschappelijke sentiment ten aanzien van de stelselwijziging kunnen veranderen. Dat sentiment bestaat nu uit het idee dat gepensioneerden niet moeten zeuren, omdat ze baden in weelde. Dat klopt slechts deels. Het gemiddeld aanvullend pensioen in Nederland bedraagt 700 euro, geen overdaad in een tijdsgewricht waarin prijzen stijgen met de snelheid van een komeet. Die voorlichting zou nu moeten starten en niet pas nadat het hele bestuurlijke proces achter de rug is. Op dit moment is deze voorlichting aan huidige en toekomstige pensioendeelnemers pas voorzien als de stelselwijziging een voldongen feit is.

Geen vrijbrief voor verlagingen

In het rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd er door een van de sprekers op gewezen dat er in het nieuwe stelsel geen grenzen zijn aan het percentage waarmee pensioenen kunnen fluctueren. Voorgesteld werd om een bandbreedte af te spreken. Bedoeld is: een ondergrens stellen aan mogelijke verlagingen.

Collectief recht tot bezwaar

Om een ‘chaos’ te voorkomen, dat wil zeggen een vloedgolf aan bezwaarschriften tegen te houden, heeft de overheid aan gepensioneerden het recht ontnomen om op persoonlijke titel bezwaar aan te tekenen. In het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie werd door een van de aanwezige deskundigen voorgesteld om gepensioneerden wél het recht te geven bezwaar aan te tekenen als ze zich verenigen in een grotere groep. Een goed voorstel dat uit democratisch oogpunt steun verdient.

Herstel van rechtszekerheid

Gepensioneerden, zo werd in het overleg met de  kamerleden gesignaleerd, hebben liever een iets lager pensioen met zekerheid dan omgekeerd. Er is nu grote rechtsonzekerheid voor gepensioneerden als het gaat om het nieuwe stelsel en de wijzigingen. Een van de Kamerleden noemde dit zelfs ‘schokkend’. Er is alle reden om de ingangstermijn op te schuiven tot de rechtszekerheid in voldoende mate is geborgd.

Samengevat:

 • Start nu met eerlijke voorlichting over de stelselwijziging en dan vooral wat daarvan voor individuen de consequentie kan zijn. Doe dat op een moment dat de besluitvorming nog geen voldongen feit is.
 • Als de kamer gelooft in het nieuwe stelsel  kom dan nu met berekeningen die laten zien hoe de stelselwijziging in individuele gevallen uitpakt en niet met gemiddelden want die vertroebelen de discussie
 • Spreek een bandbreedte af, zodat er een grens is aan negatieve effecten
 • Introduceer een collectief recht op het indienen van bezwaar ter compensatie van het vervallen van het individuele recht tot indienen van bezwaar tegen het aantasten van de pensioenen
 • Schuif de introductie van de stelselwijziging op tot deze zaken geregeld zijn.

Videolink naar het rondetafelgesprek.

Agenda/papers: rondetafelgesprek

 

 

11 reacties op “Senioren zijn te lief in de pensioendiscussie
 1. Albert schreef:

  Ik ben een van de gepensioneerden. Belanghebbende. Niet deskundig op pensioengebied. Wel onzeker over hoe met mijn en andermans financiële belangen wordt omgesprongen.
  Ik lees alle commentaren, alle waarschuwingen, alle suggesties en voorstellen. Fijn dat zoveel deskundigen zich uitspreken. Maar alles wat ze zeggen blijft in de lucht hangen.
  Volgens mij moeten zij hun krachten bundelen en een effectieve tegenkracht vormen.
  Richt als betrokken deskundigen een actiegroep op. En ga samen staan voor de belangen van de gepensioneerden. Ik wil graag hand en span diensten verrichten.
  Maak je bekend bij Ton.

 2. Henk Sintnicolaas schreef:

  Het is toch zo simpel op te lossen.
  Waarom doen Rutte/Koolmees/Schouten/Knot/Elzinga cs dit niet.
  Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom.
  Of hebben ze doodgewoon een bloedhekel aan ouderen/gepensioneerden !
  Er zijn ook hele goeie bij hoor zo als ik.
  Ik werk nog 2 dagen in de week en rijd dan per dag gemiddeld 550 km per dag.
  Ik denk dat ik als 75 jarige nog een aardige bijdrage lever aan het arbeidsproces.
  Maar dat doe ik niet voor mijn lol, maar om de pensioendiefstal ( 10 jaar geen indexatie ) te compenseren.
  Gelukkig is het een baan waar ik veel plezier in beleef.

  Dan hier mij oplossing !!!!!

  Oliedomme regering !

  Wat een oliedomme regering hebben wij toch !

  Ik weet namelijk een manier om het tekort van 3,4 % in 1 keer op te lossen en wel op de volgende wijze.
  Sinds 2007 is er 42 miljard Euro, als gevolg van de lage rekenrente, niet aan de gepensioneerden uitgekeerd.
  Waar zij in het kader van hun CAO overigens wel recht op hebben/hadden.
  Die 42 miljard Euro zit in de kluizen van de pensioenfondsen en daar bij vergeleken is die kluis van Dagobert Duck maar een kleine jongen.
  Sorry dat ik een beetje cynisch ben geworden, maar dat wordt je wel als je al 14 jaar wordt bestolen van je eigen geld.

  Ik heb de oplossing in huis, alleen onze regering wilt dit nog steeds niet en ik vraag mij af waarom willen zij dat niet ?
  Zet per direct de rekenrente op 3 1/2 %, waardoor de dekkingsgraden als een raket omhoog vliegen en er weer geïndexeerd kan worden en natuurlijk met terugwerkende kracht.
  Betaal die 42 miljard Euro per direct uit aan de rechthebbenden !
  DIT KOST NIEMAND, MAAR OOK NIEMAND IN NEDERLAND ENE ROOIE CENT, WANT HET GELD ZIT AL IN DIE PENSIOENPOTTEN EN IS VAN ALLE GEPENSIONEERDEN EN ZIJ DIE NOG PENSIOEN OPBOUWEN.
  Die 42 miljard Euro is slechts 2% ! van de totale pensioenpot van 2000 miljard Euro.
  Ja, 2000.000.000.000,00 Euro !
  In dat geval snijdt het mes niet aan 2 maar aan 3 of 4 kanten en zijn we in 1 klap uit de problemen.
  Er komt dan 42 miljard beschikbaar bij de gepensioneerden, die daarmee allerlei uitgestelde investeringen kunnen doen.
  Een oude TV vervangen, een wasmachine of droger vervangen die kapot is, ook eens naar het theater kunnen of buiten de deur kunnen gaan eten, op vakantie kunnen gaan of misschien zelfs een nieuwe auto kunnen kopen.
  U begrijpt dat het hele MKB en heel veel branches daarmee heel erg gebaat zullen zijn.
  Al die uitgaven en investeringen zullen ook weer leiden tot hogere BTW opbrengsten.
  Over de 42 miljard Euro vloeit er ook weer circa 12 a 13 miljard binnen bij de fiscus aan Inkomstenbelasting !
  Daarmee kan gelijk de koppeling van de AOW aan het minimumloon gefinancierd worden en blijft er nog circa 10 miljard Euro over om nog andere leuke dingen mee te doen.
  Een ander bijkomend voordeel voor de fiscus is, wanneer de 42 miljard Euro nu wordt uitgekeerd, de inkomens van de gepensioneerden fors zullen stijgen, waardoor er een veel lagere huur- en zorgtoeslag hoeft te worden uitgekeerd.
  En misschien nog wat andere toeslagen.

  Er is echter 1 nadeel, dat is dat het voor velen te laat is, want dat zijn zij die tussen 2007 en nu zijn overleden.

  Maar doe dan nu recht aan de gepensioneerden die nog in leven zijn, zij hebben er namelijk recht op !

  Ik heb alleen lagere school gehad en de avond Mulo, maar ben ik nou zo slim of is die regering nou zo dom ????
  Ik vraag mij dat steeds weer af.

  Een gepensioneerde uit Oud-Beijerland

 3. Ted Schotten schreef:

  Ik hoop dat deze actie eindelijk eens tot een extreem grote schokgolf in het pensioenfondsenland, de coalitie, het parlement, politieke partijen, DNB, AFM, rechterlijke macht, Netspar, pensioenfederatie, verzekeraarsbranche, bancaire branche, beleggingsbranche, media, ouderenbonden zal gaan leiden!
  Want tot op heden werden en worden alle gevoerde protestacties en tegenwerkende pensioengroepen volkomen ten onrechte afgedaan alsof zij bestaan uit een soort pensioenwappies!
  Maar ook de tegengeluiden en -betogen van ECHTE, ONAFHANKELIJKE PENSIOENSPECIALISTEN en de politieke oppositiepartijen SP, 50Plus, en PVV worden als hinderlijk bestempeld en ter zijde geschoven.

  Deze al ruim 14 jaar lopende doortrapte STAATS-PENSIOENROOF is vele tientallen tot honderden malen omvangrijker en ingrijpender dan de nog steeds stroef verlopende TOESLAGENAFFAIRE, waarover kabinet Rutte 3 is gevallen!
  Door deze PENSIOENAFFAIRE zijn/worden immers zo’n 12 miljoen Nederlanders voor zo’n 40 á 50% van hun pensioenaanspraken beroofd.
  Dat geldt voor zowel de ruim 3 miljoen gepensioneerden, maar ook voor zo’n 9 miljoen nog werkende pensioenfonds-opbouwers.
  Volgens mij betreft dit ’s werelds grootste roof aller tijden!
  Daarom wordt het de hoogste tijd dat ALLE daarvoor verantwoordelijke bewindslieden, ministeries, ambtenaren, adviseurs, werkgevers, vakbondsbestuurders e.d. fors afgestraft zullen gaan worden!

 4. John Kerstens schreef:

  Ik nodig je graag eens uit om kennis te maken, al is het maar om een aantal flinke (laat ik ze) misverstanden (noemen) rondom rol en positie van de KG weg te nemen.

 5. Harry Bollema schreef:

  Herstel van de rechtszekerheid kan het eenvoudigst worden bereikt door de huidige PW op enkele essentiële artikelen aan te passen en door de EU-pensioenrichtlijn IORP II alsnog correct te implementeren in de PW. Uiteraard zal ook het Besluit Financieel Toetsingskader pensioenfondsen (het FTK/nFTK) herzien dienen te worden. Dat is vele malen goedkoper dan het prutswerk van Koolmees en de vakorganisaties FNV en CNV tot wet te laten komen.

  Het prestige van Klaas Knot, de ghostwriter van de PW, en dat van Tuur Elsinga (die de senioren op offert aan zijn ijdelheid) is in mijn ogen een totaal irrelevante factor.

  Wat de KG c.s. betreft: die hebben hun ziel al eerder verkocht aan Koolmees, en daarmee de belangen van hun achterban (in totaal ca. 1 mln leden) versjacherd. Zij doen er goed aan nu geen krokodillentranen te plengen, maar eindelijk strijdvaardig de gang naar de rechter te maken. Denk bijv. aan een jaarrekeningprocedure tegen een groot pensioenfonds bij de Ondernemingskamer. Jaarrekeningen van pensioenfondsen voldoen nl. niet van art 362 BW2 (wet op de jaarrekening).

  • Ton schreef:

   Prestige is irrelevant maar in de politiek van doorslaggevende betekenis.

  • Servé Mullenders schreef:

   Ik heb hun mijn idee/voorstel doen toekomen en daar hebben ze niets mee gedaan. Ze hebben zich ook door Koolmees c.s. laten chanteren.
   Ik heb hun dat ook verweten en toen bleek mij ook dat de nieuwe voorzitter een oud-PVdA-kamerlid was.
   Ik heb hem ook gevraad waar zij het lef vandaan haalden om zich op te werpen voor alle gepensioneerden en dat hun standpunten niet in het belang zijn van juist deze belanghebbenden.

  • Servé Mullenders schreef:

   Er lopen 3 aangiftes wegens valsheid in geschrift tegen 2 pens.fondsen….

 6. Hans Geurts schreef:

  Als ik zo de rol van de Koepel Gepensioneerden zie dan vind ik dat een heel zwak verhaal, de heer Jaarsma ben ik op de tv bij Kassa gehoord waar een heel zwak verhaal uit kwam en van de heer Kerstens (FNV) PvdA hoeven wij ook niets te verwachten, deze Bondsbestuurders en ex politici zijn blij dat zij een baantje hebben. Ik laat mij liever vertegenwoordigen door bijvoorbeeld Wilma Berkhout van Den Heuvel en andere zeer betrokken mensen vertegenwoordigt in diverse Facebook groepen.

 7. P. Meijer schreef:

  Een zeer goed en vooral heldere weergave van de pensioenroof die gaande is. En helemaal in de geest van Rutte c.s. Wat heeft deze dementerende pinokkio al veel verziekt!

 8. Servé Mullenders schreef:

  klinkt aardig, maar beter is dit nwe gewoon af te schieten en NFTK te verwijderen plus zes petten van DNB.

Laat een reactie achter bij Albert Reactie annuleren