Reactieoverzicht n.a.v. ‘Een schitterende slangenkuil’

Een Schitterende Slangenkuil


Ontdekt u onvolledigheden in de tekst of hebt u aanvullingen dan zijn deze opmerkingen welkom op info@tonverlind.nl. Ze zullen hieronder vermeld worden en bij eventuele herdruk in het boek worden opgenomen.

Aanvullingen na verschijning:

blz 65 het gehucht Tholen. Dit moet zijn: Terhole

blz 195 Hoofdenzaak

In dit hoofdstuk heb ik zo feitelijk mogelijk proberen te beschrijven hoe we tot de conclusie kwamen dat er gesproken kon worden van handel in lichaamsdelen. Ik sta nog steeds achter die reportage en daarmee ook op het standpunt dat de KRO ten onrechte in diskrediet is gebracht. Het betekent niet dat reflectie op deze gebeurtenis ontbreekt. De stampij die ontstond, maakt duidelijk dat de journalistieke aanvliegroute die ik als eindredacteur heb gekozen, een verkeerde was. Het accent lag teveel op het aspect ‘handel’, terwijl de reportage meer het karakter had moeten hebben van een ‘opsporingsverzoek’, waarbij de hulp van deskundigen en het publiek werd ingeroepen. De vastgestelde feiten -er zijn lichaamsdelen in omloop en we willen graag weten waar die vandaan komen- zouden, gepresenteerd in een betere context, niet minder belangrijk en dus even nieuwswaardig zijn geweest.

blz 313 Ontbijt TV – Bij dit onderdeel verdient de naam van collega Jan van Galen speciale vermelding. Hij speelde als eindredacteur een onvervangbare rol bij het tot stand komen van dit ochtend nieuwsprogramma.

blz 260 Catharsis. De juiste titel is Katharsis. In dit hoofdstuk noem ik Hansje Bunschoten abusievelijk de eindredacteur van het programma. Ze was een onvergetelijk en begeesterd lid van de redactie. De regie, productie en eindafwerking van Katharsis waren in handen van gewaardeerd collega Jan Hovers.

blz. 356, Privé

Geen interne regels geschonden, want die bestonden, behalve de gangbare fatsoensnormen, (nog) niet ten aanzien van familierelaties binnen het bedrijf, maar de KRO had het bestaan van de familiebanden wel bij het commissariaat moeten melden en dan vooral contracten die betrekking hadden op die samenwerking en dat was niet gebeurd. Dit dossier is na het vaststellen van dit verzuim alsnog aan het Commissariaat voorgelegd.  Een onderzoek concludeerde dat er van geen financiële belangenverstrengeling was gebleken. Hierna is binnen de KRO een gedragscode opgesteld, waarin werd opgenomen dat familierelaties op het niveau van de directie niet meer waren toegestaan. Familie van directieleden kon dus vanaf dat moment niet meer werkzaam zijn voor de KRO, ook niet in freelance verband. Mijn persoonlijke les na deze discussie: familiebetrekkingen in een zakelijke relatie maken je kwetsbaar, scheppen onduidelijkheden en geven wrijvingen die je op het moment zelf ontgaan, maar op enig moment de oppervlakte bereiken.  Uiteindelijk schaden ze ieders belang, niet in de laatste plaats ook dat van de mensen die je nabij staan, een reden om ze binnen een organisatie niet toe te staan.


Hieronder een overzicht van reacties na het verschijnen van mijn boek ‘Een schitterende slangenkuil’, mijn persoonlijke verhaal over 50 jaar journalistiek.

Omroepplatform Spreekbuis dd 12 juli 2021
‘De publieke omroepen moeten zich scherper profileren, de omroepfusies zijn een historische vergissing en de NPO moet minder macht krijgen’

Algemeen Dagblad en aangesloten kranten, waaronder BN/De Stem 12 juli 2021
‘Er is onvoldoende plek voor afwijkende meningen bij de NPO’

Broadcast Magazine 12 juli 2021
‘Het omroepbestel is door alle reorganisaties stukgemaakt’

Platform Emerce, 12 juli 2021
‘Reorganisaties maakten omroepbestel stuk’

Telegraaf, dd 14 juli 2021

Interview met Margreet Reijntjes over ‘Een schitterende slangenkuil’ in het programma 1 Op 1, NPO Radio 2, 15 juli 2021.

Gooi- en Eembode, 12 juli 2021

“Bij het beschrijven van mijn herinneringen valt het me op hoe we in Nederland leven in een permanente staat van ontkenning. Veel wordt niet benoemd, onder het tapijt geveegd. We lijken transparant, maar zijn in werkelijkheid wegkijkers.”

Interview met Wilfred Genee in het programma Friday Move, BNR, 16 juli 2021

Na ruim dertig jaar duidelijkheid n hoofdenaffaire:

Story 16 juli 2021 over hoofdenaffaire.

Interview News Business Radio, Marketing Report met Peter Wybenga, 20 juli 2021

Bespreking “Een schitterende Slangenkuil’, Totaal TV , so juli 2021

Podcast Dudok Radio, 21 juli 2021

Interview met Paul Haenen in Betty Asfalt TV 27 juli 2021

Artikel van Rufus Kain in Trouw van 23 juli 2021

Link naar de tekst van het artikel in Trouw van 23 juli 2021

Gooi- en Eemlander, recensie dd 3 augustus 2021

Het Parool, ‘Publieke omroep is doodsbang voor discussie’, 9 augustus 2021

Link naar de tekst van het Parool-artikel

‘Bij Toine’

De talkshow Op 1 van de NPO heeft nog geen aandacht besteed aan ‘Een schitterende slangenkuil’, maar dat is gezien de kritische opmerkingen over dit programma in het boek waarschijnlijk ook niet te verwachten. Maar ook met de uitnodiging voor een gesprek met Toine voor streekomroep Ons West Brabant in Oudenbosch voelde ik me vereerd. Dit is tenslotte het gebied in Noord-Brabant waar mijn loopbaan begon. Het was een geanimeerd onderhoud. Als u kijkt, let dan niet op de edit-schoonheidsfoutjes. Zo lijkt het alsof ik pardoes begin te praten over minister Grapperhaus, maar dat was naar aanleiding van de vraag: als je nu hoofdredacteur was van een actualiteitenprogramma, waar zou je dan aandacht aan besteden? De vraag viel weg, maar het antwoord kwam wel in de uitzending. De opname was op vrijdag 6 augustus 2021

 

Essay ten behoeve van het journalistenplatform Villamedia en voor stichting KIM, het forum voor reflectie en journalistiek: Benoem een journalist in de top van de NPO, 10 augustus 2021

 

Miniatuurtjes: korte beschouwingen van de inhoud van ‘Een schitterende slangenkuil’.

Collega-journalisten haken -begrijpelijk- in op de kritische opmerkingen over de NPO en het verdwijnen van de verscheidenheid aan meningen binnen de publieke omroep als gevolg van een sterke centrale aansturing. Daardoor lijkt het een boek over ‘de media’. Maar dit is slechts een klein deel van de inhoud. ‘Een schitterende slangenkuil’ beschrijft ook de tijdgeest, de wegkijkcultuur die ons Nederlanders kenmerkt, laat zien dat we het niet hebben op dwarsdenkers en criticasters van het bestaande systeem, en ook dat autoriteiten in het hanteren van leugens en verdachtmakingen soms ver gaan om hun zin te krijgen.

In deze minatuurtjes komen de andere aspecten aan de orde die het boek de moeite waard maken.

Boosheid is de  basis voor nieuwsgierigheid

 

Titel:  Een schitterende slangenkuil, nu ook beschikbaar als luisterboek bij Luisterrijk en Storytel, ingesproken door Rudolf Bijleveld

Luisterrijk: https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789462179486/een-schitterende-slangenkuil

Storytel:  https://www.storytel.com/nl/nl/books/2592597-Een-schitterende-slangenkuil

 

Podcast streekomroep NH Gooi dd 3 september 2021

Foto: samen met Lars van Loon, een van de presentatoren van NH Gooi.

Het programma ‘De Zeeuwse Kamer’ van Omroep Zeeland dd 7 september 2021.

Hieronder de podcast

Hier de geschreven samenvatting van het interview. ‘Een schitterende slangenkuil’ begon in Zeeuws-Vlaanderen

Recensie van ‘Een schitterende slangenkuil’ door Biblion, de organisatie van bibliotheken. Donderdag 16 september 2021

HP De Tijd: ‘Publieke Omroep is eenzijdig geworden’. 28 september 2021

ROADTRIP

Discussies naar aanleiding van het verschijnen van het boek in het land.

Donderdag 23 september 2021: Probus in Haaren.

Zondag 26 september 2021: Café De Bakkerij in Zevenbergen

Woensdag 6 oktober 2021: auteurslezing in het kader van de Dutch Mediaweek in het pop-up-theater van DMW in de Gooische passage Hilversum.

Dinsdag 12 oktober 2021: Bas Heijne interviewt Ton Verlind over ‘Een schitterende slangenkuil’ op een bijeenkomst voor Price Waterhouse Coopers in Amsterdam.

Dinsdag 12 oktober 2021: Interview en discussiebijeenkomst in de bibliotheek van Laren, Brinkhuis, Brink 29, Laren, aanvang 19.30 uur.

Donderdag 28 oktober, 2021: Books on Tour, Bibliotheek Eindhoven, interview met Ton Verlind over ‘Een schitterende slangenkuil’ en Susan Smits over ‘De heks van Limbricht’. Interviewer Diederik Samwel.

De Andere Krant van zaterdag 9 oktober 2021: ‘Steeds meer mensen zien de media als onderdeel van de macht”

Ton Verlind:

‘JOURNALISTIEK MOET BIJDRAGEN AAN EVEN-WICHT IN DE SAMENLEVING’

Ton Verlind schrijft boek over journalistiek

De journalistiek kan een slangenkuil zijn: journalisten proberen elkaar af te troeven, omroepen strijden fel om zendtijd. Toch heeft Ton Verlind (71) het al vijftig jaar zeer naar z’n zin in de journalistiek, omdat goede verslaggeving kan bijdragen aan een betere samenleving. Verlind beschreef zijn loopbaan in het pas verschenen boek ‘Een schitterende slangenkuil’.

ONS Magazine van KBO-Brabant, seniorenorganisatie met 125.000 leden. Publicatie: 25 oktober 2021.

SCHOKVAST PODCAST

Beschrijving van aflevering

De media leveren de veiligheidskleppen van een goed functionerende democratie. Maar hoe goed werken die kleppen momenteel? In deze SCHOKVAST deelt Ton Verlind zijn analyse. Hij praat vrijuit over de erosie van de journalistiek, de makke houding van het journaille tegenover het politieke establishment en het effectbejag wat de samenleving niet meer in beweging brengt. Hoe ziet een mogelijk nieuwe structuur voor de PO eruit? En hoe maken we ons bestel klaar voor de toekomst?

Spotify

Apple

Google

Soundcloud

ONS Magazine, KBO-Brabant, nieuwsbrief donderdag 11 november 2021.

 

Woensdag, 28 september 2022

Jaap Rietdijk maakt de podcast ‘De Gouden Graal’. Hij kwam langs en interviewde me over ‘Een schitterende slangenkuil’, het boek dat mijn verwondering beschrijft over vijftig jaar journalistiek. In ruim een uur kwam van alles aan bod: het feit dat journalistieke keuzes in toenemende mate worden bepaald door algoritmen (dat wat populair is), ook bij de grote kranten en de NPO; het koningshuis, de hoofdenaffaire van Brandpunt; dat journalisten in een automatisme te vaak de kant van het bestuur kiezen en wat vaker zouden moeten kijken vanuit het belang van burgers; het feit dat we met zijn allen zo gericht zijn op de problemen en weinig op de oplossingen en meer actuele vraagstukken. Zin om te luisteren? Dat kan via deze podcastplatformen.

Spotify https://lnkd.in/d4sZ5Fn
iTunes https://lnkd.in/d4scdqg
SoundCloud https://lnkd.in/dkkbpsp

24 Maart 2023

Nederland is op weg, maar niemand weet waar naar toe. Een gesprek in het programma Niemandsland met Telegraafjournalist Wierd Duk (auteur van ‘Wierd in Nederland’) en Ton Verlind (auteur van ‘Een schitterende slangenkuil’) o.l.v. Nico Sloot over de maatschappelijke verwarring en de rol van de media.

Geef een reactie