Pensioengate: hoe de hazen lopen

In het pensioendossier gaat het erom vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Welk belang is groter? Dat van het huidige financiële beleid van Europa, waarin vooral landen die schulden maken worden ontzien. Of ligt de loyaliteit bij de Nederlandse spaarders en gepensioneerden die van het Europese beleid de rekening betalen?

De loyaliteit van de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot lijkt te liggen bij de big spenders in Europa, die met hun onverantwoorde beleid nog grote economische schade kunnen aanrichten en niet in eigen land. Knot vertoont inmiddels lichte tekenen van twijfel en ziet ook de onzinnigheid van het Europese monetaire financieringsbeleid (onbeperkt geld bijdrukken waardoor de rente daalt) maar hij durft niet voor het belang van Nederland(ers) te kiezen. Niet dapper, wel begrijpelijk want neemt hij het op tegen de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi dan wordt hij door de Europese financiële wereld uitgespuugd. Het is natuurlijk leuker en waarschijnlijk ook beter om er deel van uit te maken dan aan de zijlijn toe te moeten kijken.

Media

Waar ligt de loyaliteit van de media? Veel media zijn in verwarring over de pensioendiscussie. Knot vindt –om een paar voorbeelden te noemen- Nieuwsuur van de NPO en een krant als Trouw aan zijn zijde. Nieuwsuur heeft in de pensioendiscussie de juiste weg nog niet gevonden. Dat uit zich in een kritiekloze houding ten aanzien van de keuzes van Knot.

Dagblad Trouw neemt het ronduit op voor de visie van Klaas Knot, pleit daarmee impliciet voor het verminderen van de inkomsten van de huidige gepensioneerden en voor vermindering van de pensioenen van toekomstige generaties en kiest daarmee positie tegenover de eigen lezers.

Het FD en De Telegraaf nemen een meer neutrale houding aan en belichten in het pensioendossier beide kanten. De redacties hebben grote kennis van zaken.

De Volkskrant heeft lang getwijfeld. Waar deze krant gepensioneerden een paar jaar geleden nog afschilderde als rijke zeurders zijn de opvattingen van deze krant aan het schuiven. ‘Het unieke pensioenstelsel wordt gered door het te vernietigen’, schrijft politiek commentator Martin Sommer vanuit een kritische houding naar de president van De Nederlandse Bank, die door de econoom Lex Hoogduin wordt vergeleken met een taxichauffeur die de weg niet weet, geen gps heeft, maar wel alvast is gaan rijden.

Politiek

Pensioenbeleid is vooral VVD/D66 beleid, de partijen met de meest sterke opvattingen over de hervormingen. De partijen ook die consequent de jong/oud-kaart spelen. Ze kijken vooral vanuit een financieel perspectief, dus vanuit het belang van banken en verzekeraars (meer marktwerking) en verpakken het in een tranen trekkend verhaal over jongeren die straks geen pensioen meer hebben omdat hun vaders en moeders de reserve hebben opgesoupeerd. Dat is een veronderstelling waarmee verslaggever Joost de Vries in de Volkskrant van zaterdag 28 september 2019 overtuigend afrekent.

In werkelijkheid dreigt het pensioenstelsel niet ten onder te gaan aan onbetaalbaarheid maar aan regels die exclusief voor Nederlandse pensioenfondsen gelden en nergens in Europa zo worden toegepast. Ze zijn door de Nederlandse politiek bedacht, ze vormen dus geen natuurwet en zouden ook weer aangepast kunnen worden. De pensioenregels kwamen tot stand met hulp van de PvdA en Groen Links die zich nu zorgen maken over de negatieve effecten van een rekensysteem dat ze zelf introduceerden. Ze hebben er spijt van en spelen een ingewikkeld politiek spel dat neerkomt op de vraag ‘hoe verander ik mijn mening, zonder gezichtsverlies te lijden’. Ze hopen dat de oplossing van buiten wordt aangereikt. Het is niet prettig om toe te moeten geven dat kleinere oppositionele partijen al die tijd gelijk hadden toen ze erop wezen dat onze eigen politieke besluiten de pensioenproblemen veroorzaken en niet zozeer het pensioenstelsel zelf

Twee waarheden vechten om de eer

Al met al is het pensioendossier een giftig dossier, waarin twee waarheden (het staat op instorten/het staat helemaal niet op instorten) lijnrecht tegenover elkaar staan.

Niet beide ‘waarheden’ kunnen kloppen. Dat er nauwelijks serieus onderzoek wordt gedaan naar de argumenten die in de discussie worden gebracht komt omdat de deskundigheid bij de meeste  redacties ontbreekt, in het bijzonder bij een belangrijke opiniemaker als de publieke omroep. Daardoor wordt gemakshalve het overheidsframe gevolgd, want de overheid zal toch wel de juiste feiten presenteren, zo wordt verondersteld. Programma’s als Nieuwsuur en ook DWDD maken gebruik van ‘analisten’ die op de een of andere manier verbonden zijn aan of met De Nederlandsche Bank en dus de schijn van partijdigheid hebben in deze dans om de pensioenmiljarden (rond de 1500 miljard inmiddels). Jinek maakt gebruik van politieke commentatoren die onvoldoende financiëel-economische kennis hebben. Beau bij RTL buigt in bewondering diep voor Wopke Hoekstra, de huidige minister van financiën.

Het is überhaupt moeilijk om in deze discussie onafhankelijke deskundigen te vinden. Vrijwel iedereen met kennis van zaken zit op de een of andere manier vast in het web dat De Nederlandsche Bank heeft gespannen. Zelfs de jonkies fluiten mee in het koor van de financiële wereld, omdat ze er hun baan of toekomstige carrière aan ontlenen. Dringen ze door tot journalistieke programma’s op NPO Radio 1 dan vinden ze daar wegens gebrek aan kennis bij de presentatoren nauwelijks tegenwicht en een gewillig oor. Critici van DNB komen in programma’s als Nieuwsuur of Jinek nauwelijks aan het woord: aan hen kleeft het beeld van de zeurende ouderen. Een beeld dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek tot voor kort gretig werd ingekleurd. Ook het CBS heeft inmiddels de nuance gevonden: ouderen zijn niet zo rijk als we dachten. Een behoorlijke groep heeft de afgelopen jaren 12% of meer koopkracht ingeleverd.

Het wordt ook de pensioenfondsen te gortig

Het web dat zo rond de pensioendiscussie is gesponnen wordt nu ook bestuursvoorzitter van het ABP Corien Wortmann te gortig. Dat de pensioenpotten tot aan de rand zijn gevuld en miljoenen gepensioneerden kortingen boven het hoofd hangen is niet alleen niet nodig maar evenmin nog uit te leggen, zegt ze. Dat is een opmerkelijke vlucht naar voren. Pensioenbestuurders hielden zich in deze discussie tot nu toe op de vlakte. Om pensioenbestuurder te kunnen zijn hebben ze de goedkeuring van De Nederlandsche Bank nodig. Wie kritiek heeft op het beleid van De Nederlandsche Bank loopt het risico bij een volgende toetsing niet door de ballotage te komen. DNB adviseert de regering m.b.t. regels, voert ze vervolgens uit, oefent daarop controle uit en bemoeit zich tot op detailniveau met de aanstelling van pensioenbestuurders en ook met het door hen gevoerde operationele beleid. Adviseur, directeur, politieagent, aanklager en rechter tegelijk. Een onontwarbare kluwen van belangen. Dat Corien Wortmann heeft besloten om zich aan deze knellende greep te onttrekken zegt iets over de toenemende weerzin tegen het functioneren van DNB en de Nederlandse overheid. Het kan ook zijn dat ze in stelling wordt gebracht om de politiek het alibi te verschaffen waarmee de koers zonder gezichtsverlies veranderd kan worden. Vooralsnog oogt haar optreden dapper en is de uitkomst onzeker.

Welk belang prevaleert?

Nederland heeft de dekkingsgraad van pensioenfondsen gekoppeld aan de rekenrente. En die rekenrente wordt mede beïnvloed door Europees rente- en opkoopbeleid, waarin het belang van de financiële wereld groter is dan dat van Nederlandse gepensioneerden. Mede door ECB-beleid daalt de rente en dat benadeelt spaarders en gepensioneerden. Dat ECB-beleid werd tot nu toe door Nederland gesteund. De fundamentele vraag die op de achtergrond speelt is deze: ligt de Nederlandse loyaliteit bij de zuidelijke landen die er financieel een potje van maken of bij de eigen burgers? Een betere balans tussen beide zou getuigen van wijs beleid. De grote pensioenfondsen zoeken nu naar die balans, maar daarbij vinden ze vooralsnog premier Rutte, Minister Koolmees, DNB-president Klaas Knot en voormalig minister van financiën Dijsselbloem -diehards op financieel gebied-, als strenge politieagenten op hun weg. Dijsselbloem was de man die ooit deze pensioenregels ontwierp. Hij is een briljant strateeg met een sympathieke uitstraling, maar ook een keihard saneerder met een sterker gevoel voor cijfers dan voor mensen. Hij doet dat ongetwijfeld met oprechte bedoelingen. Hij wil voorkomen dat Europa door het onverantwoorde gedrag van landen als Italië en Frankrijk in een nieuwe financiële crisis wordt gestort, maar kiest oplossingen die de gepensioneerde brandweerman, verpleegster en onderwijzer in eigen land hard in de portemonnee zullen treffen. Vetpotten zijn die aanvullende pensioenen niet, hoewel de beelden van golfspelende, witte wijn nippende, sloepvarende ouderen op televisie anders doen vermoeden. Een gemiddeld aanvullend pensioen is niet groter dan 700 euro. Kortingen hakken daar dus hard op in. We zien bij de politieke top in Den Haag een grotere compassie met de zuidelijke schuldenmakers dan de ‘hardwerkende Nederlander’.

Gordiaanse knoop

Politiek gezien is het rond pensioengate een warboel. Het pensioenbeleid is vooral VVD en D66 beleid: de belangen van banken en verzekeringsmaatschappijen (die men heel graag een flink deel van de pensioenmarkt zou willen geven) staan voorop.

PvdA, Groen Links en CDA steunden de totstandkoming van de pensioenregels waaraan het beste pensioenstelsel van de wereld nu dreigt te bezwijken. Niet handig voor partijen die zeggen op te komen voor de gewone burger. PvdA en Groen Links lopen nu te hoop tegen de dreigende kortingen en het CDA een heel klein beetje, zonder daaraan politieke consequenties te verbinden, bang om de kleine partijen in de kaart te spelen die zich al langer in deze discussie roeren.

Pensioengate rijp voor een enquête

Mocht dit pensioenstelsel ooit het beleid van DNB en de huidige politiek overleven dan lijkt een parlementaire enquête naar pensioengate op zijn plaats. Het gaat dan over de vraag hoe de belangen van 8 miljoen werkenden en ruim 3 miljoen gepensioneerden ondergeschikt werden gemaakt aan het wanbeleid van de zuidelijke Europese landen. Ook rijst de vraag: waarom Nederland niet harder optrad tegen de onterechte steun die de schuldenmakers van ECB-directeur Mario Draghi kregen bij het verdoezelen van dit wanbeleid. En bovenal: wat is de echte reden dat Nederland zolang vasthoudt aan dit desastreuze beleid en het pensioengeld niet wil geven aan wie het toekomt: de rechtmatige eigenaren.

 TON VERLIND

 

DISCLAIMER voor werkenden die schouderophalend aan de pensioendiscussie voorbijgaan omdat ze denken dat de ellende van de ouderen hen niet treft: als de pensioenen gekort worden geldt dat ook voor de opbouw van toekomstige pensioenen. Het ‘pensioengezeur’, zoals het door sommigen gezien wordt, raakt dus 11 tot 12 miljoen Nederlanders. Werkenden en gepensioneerden staan in dit dossier niet tegenover elkaar: hun lot is gelijk, bij de een nu en de ander later.

 

32 comments on “Pensioengate: hoe de hazen lopen
 1. Eleonora Kamerbeek schreef:

  Beste Ton,
  Ik ben “blij” met je verhaal over pensioengate. Je beschrijft het heel duidelijk en scherp. Wat ik miste bij de media was het programma van Cees Grimbergen: Witte zwanen, zwarte zwanen. In die programma’s werd haarscherp aangetoond hoe er met ons pensioengeld wordt omgesprongen. Walgelijk en dan te bedenken dat wij als gepensioneerden niet geindexeerd worden. Verder wil ik er wel op wijzen dat er eigenlijk maar een politieke partij is die zich voor dit probleem inzet en dat is 50PLUS. M.n. Martin van Rooijen verdient daarin alle lof voor zijn wijze waarop hij dit onrecht aan de kaak stelt. Wat mij bij de Algemene Beschouwingen ontzettend trof was de extreme arrogante houding van de premier naar de heer Henk Krol, toen hij m.n. de indexering voor ouderen aan de orde stelde. Hij maakte de heer Krol gewoon voor leugenaar uit. Schande dat een premier zich zo misdraagt. Nu kun je van deze partij zeggen wat je wilt, maar wat zij aandragen aan argumenten, daar ben ik het mee eens. Ik hoop van ganser harte dat Nederlandse Ouderen eens wat meer van zich gaan laten horen op welke manier dan ook en niet Gods water maar over Gods akker laten lopen.

  • exmarineman schreef:

   En hoe vond je de reaktie van Geert Wilders op de antwoorden van Rutte richting Knol en de zeer denigrerende woorden van Rutte richting Knol. Maar wat mij verbaasde is dat Knol zich zo liet bejegenen en wegliep zonder er op in te gaan.En dat is wat ik dan zo jammer vind in zo’n belangrijke discussie: geen weerwoord geven en desnoods met dezelfde soort denigrerende bewoordingen. Jij bent de volksvertegenwoordiger en hij dient jou met respect te behandelen, niet andersom.

  • Beste Eleonora Kamerbeek, ja het is inderdaad moeilijk ouderen te mobiliseren en dat weet de tegenpartij maar al te goed. Het wordt dus hoog tijd dat we voor een verrassing gaan zorgen.
   Volg ons op http://www.verontrusteouderen.nl

 2. E. de Jonge schreef:

  Is er in deze duscussie al iemand die aangifte heeft gedaan tegen de overheid en de pensioenfondsen vanwege diefstal??
  We kunnen het wel steeds bespreken, maar veel actiw is er nog niet geweest…..
  Stakende pensionado’s zijn niet chique in het nieuws.
  Maar de paraplu-acties in Hongkong trekken wel aandacht.
  Wij misschien ook elke zondag naar het Binnenhof??
  Niet het Malieveld maar naar het hart van onze schijndemocratie…..

 3. Anthony Mathijsen schreef:

  Het pensioen uit het pensioenfonds is een aanvulling op je AOW als uitgesteld loon. De pensioenfondsen dienen de premie betalers en de gepensioneerden behandelen als CREDITEUREN en niet als klanten. Immers de deelnemers van het pensioenfonds hebben een vordering op het pensioenfonds en dat is in de CAO geregeld.
  In de hele pensioen discussie mis ik dit gegeven, en dat is het gevolg dat de werkgevers de risico’s stiekem hebben overgeheveld naar de werknemers.

  • SC Mullenders schreef:

   Daarom ga ik dan ook morgen een brief naar het ABP bestuur sturen met daarin 3 claims plus tot slot hun persoonlijk wettelijk aansprakelijk stellen wegens niet handelen in mijn belang noch dat van de andere deelnemers wat hun wettelijke taak is. En dat is niet het oplopen van staatsobligaties waarbij je rente moet betalen ipv ontvangen. Ook zorgen deze obligaties voor een 2e verlies namelijk bij verkoop nadat de rente is gestegen. Dan daalt de koerswaarde en krijg je slechts bijv. € 750 i.p.v. de nominale waarde van € 1.000,00 terug. Dus 2x verlies. En dat is niet in het belang van alle deelnemers. Bovendien is het geen wettelijke taak van DNB om dit opkoopbeleid te verplichten en gaat DNB en m.n. Knot haar/zijn taak te buiten.

 4. Oude Man (72) schreef:

  Ton, mijns inziens is je analyse juist!
  Zoals de voorzitter van de KVMO en die van de CMHF al jaren betogen is de ‘rekenrente’ een politiek instrument om de (ex)werkende Nederlanders extra te plukken naast het feit dat de belastingdruk de laatste jaren ook al is toegenomen. Sinds ik in 2002 met pensioen ben gegaan heb ik geen indexatie ervaren.
  Maar veel ernstiger is dat de werkenden van nu onvoldoende pensioen opbouwen door de belachelijke ‘rekenrente’. Waarom gebruikt de overheid een ander (hoger) percentage voor de pensioenafdracht dan de ‘rekenrente’? Dat is logisch want anders moet er nog meer aan pensioenen betaald worden.

  • SC Mullenders schreef:

   Het is niet alleen een politiek instrument die rekentente, maar wordt ook kunstmatig bepasld en gemanipuleerd. Bewust, juist om te voorkomen dat er wordt geindexeerd (kijk naar de momenten waarop DNB opeens met een verlaging er van komt) sterker nog zodat er juist wordt gekort. Voor de overheid betekent dat minder premies te betalen.

 5. Henriette schreef:

  Boeiende, interessante mening over onze pensioenen.

  Ik vind dat de pensioenfondsen meer moeten opkomen voor hun klanten: de deelnemers/werknemers van hun fondsen. Daar ligt eigenlijk hun grootste belang, daar moeten zij zich voor inzetten.

  Ik heb de indruk dat de VVD, D66 en DNB persoonlijke pensioenpotten naar de markt willen brengen via verzekeraars. Dan zijn de huidige pensioenfondsen niet meer nodig, weg collectiviteit: leve de vrije, individuele markt waar flink aan verdiend kan worden.

  Kom op fondsen, het is ook in jullie belang, denk aan je deelnemers.

 6. Herman schreef:

  Nu de politiek de gepensioneerden zo hard laat vallen (omdat de politiek liever meedoet aan het pompen van steun naar zuid europa) wordt een ding duidelijk: het is onverkoopbaar dat werknemers worden verplicht deel te nemen aan een van die lekkende en in de hoek gedreven pensioenfondsen. Het is onhoudbaar om mensen te verplichten geld te blijven betalen aan een voorziening die straks maar een fractie van de inleg terug zal betalen. Beter de rest van europa te volgen en een omslagstelsel in nederland te introduceren. Het prachtige nederlandse pensioenstelsel is door laffe nitwits als Kok, zalm, hoekstra, knot en koolmees om europolitieke redenen naar de filistijnen geholpen.

 7. HJ vd Veer schreef:

  Heldere uiteenzetting.

  Snotneuzen denken de wijsheid in pacht te hebben.
  Het welbegrepen eigenbelang van jongeren en hun opa’s botsen.

 8. groeningen schreef:

  Politiek gezien is het rond pensioengate een warboel. Het pensioenbeleid is vooral VVD en D66 beleid: de belangen van banken en verzekeringsmaatschappijen (die men heel graag een flink deel van de pensioenmarkt zou willen geven) staan voorop. Vreemde gedachte , deze instellingen bieden het zelfde aan, als de pensioenfondsen , MAAR ALLEEN SLECHTER EN DUURDER !

  • Bert schreef:

   Groot zwijgen van het CDA Omtzigt durft niks meer te zeggen of mag dat niet meer. Over rekenrente hoor je hem niet meer? CU laat zijn achterban volledig in de steek, maar ja, daar denkt men , wat we ook doen, onze vaste achterban stemt toch wel op ons.

   • SC Mullenders schreef:

    Omtzigt is de mond gesnoerd jaren geleden al door Buma. Ook tijdens die discussie was hij afwezig in de 2e kamer.

 9. groeningen schreef:

  Successen uit het verleden , is de buffer van de toekomst ! Pensioenfondsen zijn geen banken , pensioenfondsen zijn grootbeleggers met tijd .( de rijken worden rijker ) Pensioenfondsen hebben een gemiddeld rendement van 3% nodig om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen . bij 7% is er ruimte voor indexatie en koopkracht behoud .

 10. A. de Gruijter schreef:

  Rente, rekenrente en rendement

  Tijdens het interview met Klaas Knots op Nieuwsuur maandagavond werden de eerste twee termen aan de orde gesteld.
  Het derde, rendement, werd niet genoemd, waarschijnlijk om de mythe van noodlijdende pensioenfondsen die moeten korten op de pensioenen in stand te houden.
  Wat is het geval?
  Tot 2007 mochten pensioenfondsen rekenen met rendement op hun beleggingen van 4 procent. In dat jaar besliste de regering dat bij de berekening van het verplichte vermogen moest worden uitgegaan van belegd vermogen in risicoloze staatsleningen. Dit is de rekenrente. In die tijd lag deze soms wel boven de 4%, maar door het ingrijpen van o.a. de ECB ligt deze nu op 0,8%(!) waardoor de verplichte vermogens naar grote hoogte worden opgestuwd.
  Een rendement van 2,5 tot 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Over de afgelopen 10 jaar hebben pensioenfondsen gemiddeld 5 à 7 % rendement behaald maar niet mogen indexeren waardoor nu het totale vermogen € 1.600.000.000.000 bedraagt. Dit is 60% van het totale pensioenvermogen in de Eurozone! Desondanks is Nederland het enige land in Europa waar geen indexering van de pensioenen plaatsvindt.
  Verzekeringsmaatschappijen mogen rekenen met een rente van 3,75%!!

 11. Frank Zuylen schreef:

  Een vraag: is het juist dat de pensioenwet de fondsen dwingt een deel van het vermogen te beleggen in (laagrentende) staatsobligaties?

  • Ton schreef:

   DNB bemoeit zich inderdaad met het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

   • Frans Nijhof schreef:

    Niet de Pensioenwet maar het kabinet (de facto: De Nederlandsche Bank) bepaalt dat pensioenfondsen 40% van het vermogen moeten beleggen in laagrentende waarden als overheids- en bedrijfsobligaties.
    Deze hebben als rendement ca. 0,02%, op aandelen wordt een rendement van ca 14% behaald.

    • Frank Zuylen schreef:

     @Frans Nijhof
     Wat is het idee daarachter?

     • Frans Nijhof schreef:

      Verlaging van de pensioenuitkeringen betekent ook verlagingen van de pensioenrpemie, die voor 2/3 door de werkgevers en 1/3 door de werknemers worden betaald. Zeker voor het grootste pensioenfonds ABP (werkgever: de overheid) zal dit op termijn een verlaging -dus bezuiniging- op de af te dragen premies betekenen.

      Pensioen is uitgesteld loon, eigendom van de deelnemer, daar moet de overheid afblijven. Bij eventuele verlaging van de pensioenen ligt een gang naar de rechter in de rede. Het eigendomsrecht ex artikel 17 Handvest van de grondrechten van de EU wordt dan geschonden.

      Ik probeer fondsen te werven voor de alsdan in te huren advocaat. Mensen die hier ervanring mee hebben zijn welkom.

 12. Marcel Bruins schreef:

  Ton hartelijk dank voor jou inzicht en het delen van de informatie. Ik hoop dat er een parlementaire enquête komt onder leiding van Martin van Rooijen zodat we met de uitslag hiervan de schuldige kunnen desocialiseren van de maatschappij.

 13. Albert van der Krogt schreef:

  Waar het pensioenbeleid toe zal leiden is wel duidelijk, lijkt mij. Korten die pensioenen!. De grote beleidbepalers hebben dat al lang besloten. Afwijken van de gekozen weg achten ze te risicovol. De toepassing van nieuwe en realistische inzichten, zoals jij die al in eerdere mails beschreef, krijgt tot nog toe geen kans. De “roep” heeft blijkbaar te weinig kracht en gezag.
  Als alle deskundigen met dat wijze inzicht zich zouden verenigen en samenspannen of moeten de gepensioneerden en masse de straat op om de politici wakker te schudden?

 14. Thea Botbijl schreef:

  Ten eerste bedankt voor de uit leg en steun aan de gepensioneerde, wat hier gebeurd is zo groot schandaal,ze slepen iedereen mee om ze maar te laten geloven wat zij doen goed is .maar is een ordinaire pensioen roof dit geld daar hebben de mensen zelf voor gewerkt en aan t pensioen afgedragen .dus alles wat in die pot zit is van de werkende geen bank of regering het hier wat mee te maken .Ten eerste weet een ieder dat er al uit de ruif is gestolen door Lubbers ja gestolen want er is niets terug gestoord.
  Weet je nog t is geld van de werkende .wie komt er nu op voor ons?dat hoor dus de regering te doen .
  Maar daar hoeven we dus niet van te verwachten
  De vakbonden?gebeurd ook niet veel .
  We zijn dus aan de goden overgeleverd
  En dan zitten ze in de EU ook nog te azen op onze pensioenpot ja t is niet te geloven toch .
  Nogmaals t geld wat in die pot zit is van de werkende Nederlandse burgers
  Ik denk dat we nu met ze allen een vuist moeten maken en de straat op moeten gaan,en laten merken dat het nu genoeg is . Basta

 15. Frans Nijhof schreef:

  Grootste probleem bij pensioenfondsen is het gebrek aan deskundigheid in de bestuurslagen. Die bestaat uit marktkooplui en vakbondsmensen. Dit gezelschap beslist dan bij pensioenfonds ABP over € 465 miljard andermans geld. Zodra de premie is betaald, wordt het pensioenfonds eigenaar. En toezichthouder De Nederlandse Bank? Ach, u weet wel, iets met glas, plas en was.
  https://bit.ly/2mtcPIE

 16. Tom met veel waardering voor je analyse en commentaar wil ik je mede namens Verontruste Ouderen en al die andere gepensioneerden en deelnemers in Pensioenfondsen bedanken voor je messcherpe uitspraken die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Het geeft ons in ieder geval een heel goed gevoel een medestander te hebben die ook het mediabeleid in dit land kent en er een gehele duidelijke mening over heeft. Wij zullen al onze lezers en volgers verwijzen naar jouw weblog en hebben verder nog een aantal interessant ideeën paraat.

 17. Met ergernis volg ik het pensioendossier.
  Onbegrijpelijk hoe dit verloopt. Ik beticht Klaas Knot en de zijnen van criminele handelingen betreffende dit dossier. Hoe is het mogelijk dat het eigen pensioengeld, opgebracht door werkgever en werknemer, door een groepje volksvertegenwoordigers zo verkwanseld wordt.
  Mijn vertrouwen in deze lieden is totaal weg. Ze moeten voor de rechter gesleept om verantwoording af te leggen voor dit onverantwoorde handelen op basis van nonsense argumenten. Het is gewoon schandalig. In onze omringende landen zouden zij opgejaagd worden door boze burgers en terecht.
  Baantjesjagers totaal ongeschikt vanwege hun ethisch gehalte om voor de burger te werken.

 18. Ferd Claassen schreef:

  Een betoog dat mij uit het hart gegrepen is!
  Het lijkt een soap maar in feite is het een drama met, als het zo doorgaat, alleen maar verliezers.

  Gepensioneerden die toch al aan de achterste…. hangen qua koopkracht en fiscale behandeling krijgen een trap na.
  Werkenden denken: “ach dat zien we tegen die tijd wel” en zijn straks de nieuwe behoeftigen in de samenleving omdat ze veel te weinig pensioen opbouwen zo.

  Jongeren denken wellicht dat zo geld voor hen in de pot blijft, maar als ze geen premie betalen en als daar geen rendement op gehaald wordt dan komt er uit die pot helemaal niets of heel weinig voor hen, dat lijkt maar moeilijk door te dringen.

  Hoewel de banken en verzekeraars hun diensten graag opdringen aan die groep om (tegen forse extra betaling) het gat te dichten en daarbij flink kosten in rekening brengen.
  We zijn de woekerpolissen nog niet vergeten!

  Voor die enorme bak geld zijn straks geen rechthebbenden meer en dat lijkt de overheid waarschijnlijk geweldig gezien het enthousiasme waarmee de rekenrente overeind gehouden wordt tot nu toe.

  De overheid als uiteindelijke winnaar van de jackpot?
  Het is zoals anderen ook wel beweren daarmee gewoon ordinaire pensioenroof.
  En stemmend Nederland laat dat tot nu toe gewoon gebeuren.
  Ik vind het volstrekt onbegrijpelijk dat volgzaamheid de plaats van gerechtvaardigde volkswoede inneemt.

Geef een reactie