Pensioendossier: rekenrente op de helling

Komt er voor de pensioenen geen andere rekensystematiek (afschaffen van de huidige rekenrente) dan komt er ook geen pensioenakkoord. De vakbeweging zal dat niet accepteren. Eerste Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS zei dit dinsdag 10 maart 2020 met grote stelligheid in een interview met Sven Kockelmann op NPO Radio 1.

Het is niet houdbaar, zo lichtte het Eerste Kamerlid toe, om bij het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen alleen uit te gaan van de marktrente (bijna 0 procent) en niet deels de rendementen mee te tellen die pensioenfondsen op hun aandelen maken. De huidige dip in de beurskoersen in verband met de Corona-crisis doet daar gerekend over een langere periode waarschijnlijk niets aan af. Ook tijdens de crisis van 2008 kenden de pensioenfondsen een terugslag. Het jaar daarop groeiden de pensioenvermogens alweer, inmiddels tot ruim boven de 1500 miljard.

Rekenrente bijl aan de wortel van elk pensioenakkoord

Voor Jaap van der Spek, a.i. voorzitter van de Koepel Gepensioneerden die na de fusie van NVOG en KNVG claimt de grootste seniorenorganisatie te zijn, gaat het zolang de onderhandelingen nog lopen te ver om Van Rooijen in zijn stellige uitspraken te volgen, maar ook hij is van mening dat er geen pensioenakkoord kan komen als er niet eerst iets aan de huidige rekensystematiek wordt gedaan. Handhaaft minister Koolmees de rekenrente dan is dat volgens de KG-voorzitter ‘de bijl aan de wortel van welke uitkomst van het pensioenakkoord ook’.

Daarmee brokkelt de steun voor de huidige pensioenregels steeds verder af. Er bestaat inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak voor het aanpassen van de rekenrente omdat daarmee volgens de critici van de huidige rekenregels een meer realistisch beeld ontstaat van de financiële positie van pensioenfondsen. Die positie is in werkelijkheid sterker dan uit de nu toegepaste rekenmethode blijkt. Dat het met de pensioenfondsen slecht gaat is cosmetisch, vinden de seniorenorganisaties en 50PLUS, maar ook een groep van meer dan 60 experts die zich onlangs in de discussie over dit onderwerp mengden.

9 reacties op “Pensioendossier: rekenrente op de helling
 1. Hans Veldman schreef:

  De twijfel over het huidige fondssysteem is gezaaid door jongerenbeweging, genaamd D66. Die heeft dit desastreuze idee als coalitie-eis neergelegd. Tevens zijn veel jongeren (ca. 1,5 miljoen) als zzp’er begonnen, prima, maar betalen zeer waarschijnlijk toch niet mee aan de huidige ruime potten. Dan zeg ik: als lieden willen uitstappen, doe dat maar en begin zelf lekker een nieuw systeem ! Bij 65+ krijg je de opgebouwde waarde mooi uitgekeerd, de rest van je nieuwe systeem.

 2. Ferd Claassen schreef:

  Klopt allemaal als een bus. Het frappeert mij dat zelfs onder deze enorme druk nog steeds niet door Koolmees cs inhoudelijk op de rechtvaardiging van de rekenrente wordt ingegaan! Wel zit ik gretige ontwikkelingen in de richting van een veel onzekerder pensioen waarbij alle risico’s bij de deelnemers en gepensioneerden komen te liggen en waar verzekeraars () een steeds groter deel van zullen beheren. En daar was het de minister van financiën om te doen reken maar!

  • exmarineman schreef:

   Niet voor niets wordt er ook niet meer gesproken over de verantwoordelijkheid van de werkgevers om premies aan te vullen. Want dat is ook het doel van de R!overheid…

 3. Henny Versteeg-Koets schreef:

  Goed en doordacht voorstel. Nu maar hopen dat het lukt.

 4. Peter Rotgans schreef:

  We hebben al een groot deel van het toezicht bij EIOPA neergelegd, waarom gebruiken we niet hun UFR net als de verzekeraars?

 5. SC Mullenders schreef:

  Ik heb een voorstel om van alle ellende af te komen. Geen indexaties meer nodig noch kortingen. Ik zal dit voorstel middels een brief nog aan Koolmees en fracties doen toekomen. Ben benieuwd wie er wat mee gaat doen.

  1. Geef het eigendomsrecht en de zeggenschap over de vermogens in de pens.fondsen terug aan de enige echte eigenaren t.w. de (ex-)deelnemers. Opm.: in de PW zijn gepensioneerden ex-deelnemers.
  2. Verdeel minimaal 60% van de huidige vermogens over alle (ex-)deelnemers. Dat is dan dus incl. de inhaalindexaties.
  3. lees vanaf nu voor deelnemers ook de gepensioneerden.
  4. Iedereen heeft al een eigen individuele pens.pot want gezien het middelloon kun je anders niet tot een goede en juiste pensioen-uitkering komen.
  5. Bestaande en opgebouwde rechten blijven behouden en staan zoals ze op 31 dec. 2019 waren. De oude contracten worden gerespecteerd.
  6. Er worden alleen nog kostendekkende premies vastgesteld.
  7. Nadat de verdeling van de vermogens heeft plaatsgevonden zijn er geen indexaties meer noch kortingen.
  8. Vanaf 1 jan. 2020 (?) vindt er winstdeling plaats van de behaalde rendementen. Deze netto-winst wordt voor 50 (of hoger %) uitgekeerd aan de deelnemers en toegevoegd aan hun pens.pot. Voorbeeld: je ontvangt nu jaarlijks € 12.000 aan pens.uitkering. Afgelopen jaar was er 8% netto-winst (kan per fonds verschillen) en dan gaat er 4% (dus de helft) naar de deelnemers. Voor iemand die dus € 12.000 p.jr ontvangt wordt dat € 12.480. Iemand in de opbouwfase met € 50.000 groeit pot met € 2.000 naar € 52.000.
  De andere helft gaat naar de reserves om onvoorziene uitgaven kosten, beleggings tegenvallers enz. op te vangen.
  9. Het pensioen gaat in op de dag dat men 65 wordt en de uitkering wordt berekend en vastgesteld op basis van je pensioenpot uitgaande van een uitkering voor weliswaar levenslang maar minimaal 20 jaar.
  10. Wordt men ouder dan 85 dan is er voldoende in je persoonlijke pot omdat die ook blijft meedoen met het saldo in de winstdelingen. Mocht dat niet zo zijn omdat je toevallig 95 wordt dan wordt dat door de reserves/buffers opgevangen.
  11. Overlijdt men voor de 85e jaar dan krijgen de nabestaanden/erven een uitkering ineens van 50/60% van de pensioenpot of men kiest als partner voor voortzetting uitkering gebaseerd op 75% van de gangbare uitkering. Het overblijvende gaat naar een solidariteitsreserve.
  12. Overlijdt een 65- nog opbouwende dan krijgen de nabestaanden (partner) de keuze tussen uitkering ineens van 75% of premievrij opbouw tot pens.gerechtigde leeftijd (65) en daarna pens.uitkering;
  13. Een keer per jaar is er een deelnemersvergadering waarin bestuur en VO verantwoording aflegt aan de deelnemers. In deze vergadering wordt ook de winstdeling vastgesteld.
  Ook evt. bestuursleden worden benoemd.
  14. De zeggenschap van DNB wordt ingeperkt tot toezicht, controle en als advies-orgaan. Niets meer.
  15. Er wordt wel een “rekenrente” vastgesteld per 1 jan. van het boekjaar doch is alleen bestemd voor maandelijkse berekening van de vermogens, rendementen ter controle van de fin.toestand fonds.
  16. Mocht blijken dat de vermogens uitbundig te hoog worden/zijn kan er een extra winstuitkering plaatsvinden te bepalen bijv. tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op voorstel van het bestuur.

  Aanvulling zoals vermeld in mijn brief aan Koolmees, ABP, PfzW, DNB en alle 2e en 1e kamerfracties e.v.a.belanghebbenden

  Ik hoop dat het bovenstaande u van enige hulp is bij de huidige onderhandelingen en er geen kostbare en onzinnige besluiten, beslissingen enz. worden genomen.
  Ik merk tot slot op dat het onbestaanbaar is dat zoals nu kennelijk in de verwachting is en wat er uit de wandelgangen is vernomen dat € 60 tot wellicht € 100 miljard nodig is om – zoals men zegt – de huidige pensioenrechten en die van 40+ te compenseren.
  Het kan niet zo zijn dat ons en dus ook mijn pensioenrechten en uitgestelde loon wordt gebruikt om niet te zeggen misbruikt voor een politiek doel want het doel van een nieuwe PW is niet anders dan een politiek doel. En wat was het ook alweer die pensioenen? Is dat niet een zaak tussen werkgevers en werknemers. Maar daarbij komt de vraag rijzen: waarom bemoeit de overheid zich opeens zo met de pensioenen? Is de overheid als werkgever niet de belangrijkste en grootste belanghebbende in deze?
  Als men geen eigen rekenrente vaststelt maar handelt zoals genoemd in de huidige PW dan is er geen enkele geldige reden om te komen tot een nieuwe wet.
  Doch naar het lijkt is er een verborgen agenda hoe de ongeveer € 1.700 miljard te gebruiken beter te misbruiken en zelfs te stelen of onteigenen.
  Dat is in strijd met de mensenrechten zoals vermeld in het Verdrag van Maastricht en Lissabon, en zal aanleiding geven om dank ook naar het EVRM in Straatsburg te gaan.
  Er is op dit moment meer dan genoeg vermogen om bij een totaal aan pensioenuitkeringen van € 31 miljard per jaar en te ontvangen premies van rond € 33 miljard nog 60 (ZESTIG) jaar pensioenuitkeringen te kunnen doen en dan is er geen vermogenswinst…..

 6. T Hoefnagels schreef:

  Dank je Ton maar eerst zien dan geloven er is hierover al zoveel gezegd en geschreven dat ik het zwart op wit wil zien. Een ander systeem voor pensioenen komt er geheel onnodig maar vertrouw kabinet niet

 7. Abert schreef:

  Bedankt, Ton, voor de informatie.
  Goed bericht. Eindelijk manifesteren de tegenkrachten zich
  Moge de onverzettelijke wijzen voor een doorbraak zorgen!!

Geef een reactie