Pensioendiscussie: broeden op windeieren

Henk Daalder is lid van het Ledenparlement van de FNV. Hij heeft de stukken die horen bij het pensioenakkoord goed bestudeerd, schrijft hij in De Telegraaf van donderdag 9 juli 2020. Daarin valt te lezen volgens de FNV-er dat de regels van het nieuwe stelsel ook gaan gelden voor het oude stelsel en dat maakt het mogelijk, zo zegt hij, dat de tweede kamer kan besluiten om de huidige aanvullende pensioenen te indexeren, dus de koopkracht-achterstand in te lopen. Dat is mooi nieuws.

Het leidt wel tot deze vraag: kunnen de organisaties van gepensioneerden deze vrolijke kijk van de FNV-er bevestigen? Hoe gaan ze deze mogelijkheid benutten? En waarom profileren ze zich niet steviger op de kansen die er liggen? Twee mogelijkheden: Daalder is te positief en strooit als FNV-er de gepensioneerden zand in de ogen of de vertegenwoordigers van de gepensioneerden laten in het overleg grote kansen liggen.

Felicitaties, maar waarvoor?

De Koepel Gepensioneerden (KG) feliciteerde vorige week bij monde van voorzitter Jaap van der Spek de onderhandelaars van het pensioenakkoord met hun behaalde resultaat maar verzuimde de leden te melden wat het succes dan precies inhield. Er kwam uit eigen kring kritiek op die onbegrepen gelukwens waarna de voorzitter haastig het gevoel van euforie relativeerde. Door de onderhandelaars niet te blameren hoopt hij de komende tijd er voor de gepensioneerden nog wat uit te slepen na de magere resultaten tot nu, zo legde hij uit. Daarop kwam zijn excuus althans neer. Maar waartoe heeft deze meegaande houding geleid? Het lijkt op hopen tegen beter weten in, want voorlopig had de minister geen enkele boodschap aan de organisaties die het belang van 3,5 miljoen gepensioneerden behartigen . Zoete broodjes bakken leidt in de politieke slangenkuil zelden tot succes. De vertegenwoordigers van de gepensioneerden die aan de zijlijn mogen meepraten in de klankbordgroep zijn te lijmen met een natte vinger, moeten ze in Den Haag denken. Ze hebben geen trekkers, geen rieken, ze kunnen niets platleggen.

Formuleer je geen eisen, dan krijg je altijd gelijk

Van de Koepel Gepensioneerden zou je in het overleg toch minstens deze eisen verwachten: repareren van de koopkracht-achterstand die door het uitblijven van indexatie voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen al is opgelopen tot 20 procent + de garantie dat de huidige gepensioneerden geen nadeel ondervinden van de stelselwijziging. Alleen door dit te benoemen kunnen de gepensioneerden controleren of hun onderhandelaars hun werk naar behoren doen. Tot nu toe was dat niet mogelijk. KG -naar eigen zeggen de grootste senioren organisatie- verzaakt in zijn informatieplicht onder het argument dat een broedende kip niet gestoord moet worden. Maar wat als straks blijkt dat de kip, gezien vanuit het belang van de gepensioneerden, al die tijd op een windei zat te broeden?

TON VERLIND

19 reacties op “Pensioendiscussie: broeden op windeieren
 1. D.Paardekooper schreef:

  Ik ben kwaad omdat de bond niets meer voor mij kan doen. Daarom ga ik per 1-1-2021 na 63 jaar het lidmaatschap van de bond opzeggen. Hebben ze nog een redelijke termijn voor een afvloeings regeling voor het personeel.

 2. Aldert Hazenberg schreef:

  Ik begrijp dat de inhoud van de reacties voor de rekening van degene zijn, die reageert. Ik vind het jammer dat men zich zo minachtend uitlaat over personen op de manier zoals hierboven, waarbij naam en positie worden genoemd. Het leidt erg af van de inhoud. De inhoud in grote lijk betreft het nieuwe pensioenstelsel en de vrees dat dit stelsel juist ouderen / gepensioneerden in de kou laat staan.Helaas is het nieuwe stelsel voor oude en nieuwe gepensioneerden geen verbetering. Het commentaar van Marin van Rooijen en andere deskundigen is daar meer dan duidelijk over. Daarbij moeten we helaas erkennen dat nagenoeg alle Kamerleden en het Kabinet geen verstand van zaken hebben en blind de vage woorden van de verantwoordelijke minister volgen. Mijn hoop is gevestigd op de acties die inmiddels al ingang zijn gezet via de rechter.

 3. Ger Rit schreef:

  Volgens mij is het vandaag 11 juli, Rob Tibboel.

  • Rob Tibboel schreef:

   Beste Ger Rit,

   Ik heb de moed opgegeven.
   Zoveel nutteloze energie. Ze doen in den Haag toch wat ze zelf willen.
   Ik neem wel een tweede opeethypotheek.

   • Ger Rit schreef:

    Dan maar afrekenen met die rakkers op 21 maart.
    En via de rechtzaken waarin Nederland o.m. wordt aangeklaagd wegens wetten die strijdig zijn met Europees recht.

 4. Ger Rit schreef:

  Goed,wij hebben geen Basstille.
  Maar dinsdag 14 juli zouden 3 miljoen oudjes,met of zonder rollator,wel het Binnenhof kunnen ‘bestormen om de kwebbelclub van 150 lieden die ons Volk zegt te representeren een ouderwets doch fiks pak slaag toe te dienen.Daar is alle reden toe.

 5. Ger Rit schreef:

  Die Koepel van Gepensioneerden is overduidelijk een fopspeen.
  Veel erger is dat Han Busker,de CEO van de FNV,en zijn hulpje Tuur Elzinga het brave Ledenparlement tot op het moment van de eerst uitgestelde stemming hebben belazerd.Tuur Elzinga,de onderhandelaar, was enkele dagen voor die stemming laaiend enthousiast over het ijzersterk onderbouwde alternatieve pensioenplan van Cas Tuyn.Zij waren het aan het eind ban hun gesprek volstrekt erover eens dat het dictaat van Wouter de valse tuinvogel rijp was voor de versnipperaar.
  Op de dag van de stemming indoctrineerde Tuur de 105 stemmers nog maar eens dat zij het plan Koolmees moesten steunen.
  De reden ligt voor de hand.Busker is binnenkort aan de beurt voor een burgemeesterspost of iets soortgelijks.En ook Tuur Elzinga kiest voor zijn carrière in plaats van voor de werkende en ex- werkende miljoenen mensen op te komen.
  Kent u het rijmpje :”ja ja,wij weten het nu wel,het is de baantjescarrousel”?

 6. Hans Veldman schreef:

  Tot nu toe blinkt (via m.n. Koolmees en fnv) het Netspar-Syndicaat uit in verhullingen en mistproductie, en zelfs weigering van antwoorden en gegevens verstrekken. Dat moet niet beloond worden met een slaafs briefje met felicitaties en een paar tips. “In leugens kun je niet wonen”- mentaliteit is productiever. Ik eis schriftelijke publicaties van alle ins-en-outs en daarna tv-debatten met kenners, en een volksstemming. Het gaat om nu 1,5 biljoen euro’s van alle premiebetalers, en jaarlijks 135 miljard aan bruto-inkomsten voor de fondsen !

 7. Jaap van der Spek, Koepel Gepensioneerden schreef:

  Kwestie van al onze stukken goed lezen, zoals de onze brieven aan de Tweede Kamer en de artikelen in onze nieuwsbrief. Gelet op de verhalen van Ton is dat niet gebeurd. Bovendien net twee Kamerleden gesproken die dinsdag de door ons aangekaarte problematiek gaan bespreken. Tot nu toe veel meer bereikt (bijvoorbeeld dat de compensatie van het afschaffen van de doorsneepremie niet ten koste gaat van gepensioneerden) dan schreeuwers aan de kant. En…. het siert een journalist ook om hoor en wederhoor toe te passen. Zoals het Rob zou sieren om andere woorden te gebruiken. Dan wordt er misschien ook naar hem geluisterd.

  • Rob Tibboel schreef:

   Mijn brief aan de Koepel is duidelijk genoeg, meneer Jaap,er zijn slechts twee punten van belang en die staan in mijn brief en in dit verhaal van Ton en als je dat niet begrijpt, ben je gewoon niet geschikt voor deze job.
   Doorsneepremie en andere kreten hebben hier niets mee te maken.

   Ik heb alles gelezen, maar niet de twee punten die jullie moeten realiseren.
   Ik heb sterk de indruk, beste meneer Jaap, dat je niet wilt begrijpen waar het overgaat !!

  • Ton schreef:

   Volgens de ouderenorganisatie ANBO dreigen gepensioneerden definitief eenderde van hun pensioen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt. In het nieuwe stelsel is het onmogelijk dat verlies goed te maken schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag 14 juli a.s. debatteert over de uitwerking van het nieuwe stelsel.
   Over de kosten van transitie van het oude naar het nieuwe stelsel en de kosten van het afschaffen van de doorsneesystematiek -zo dit niet kostenneutraal mocht lukken-, zegt minister Koolmees in zijn brief aan de tweede kamer dat het oplossen van dit probleem dan een zaak is van werkgevers en werknemers. Bij dat overleg zijn de ouderenorganisaties niet betrokken. Het klopt dat het afschaffen van de doorsneepremie in de visie van Koolmees in beginsel kostenneutraal moet gebeuren, maar in zijn brief klinkt het als een garantie tot aan de voordeur. Los daarvan: compensatie voor wat dan ook komt uit de pensioenreserve, neem ik aan. Dan is het toch een sigaar uit eigen doos als dit niet gepaard gaat met de afspraak dat de indexeringsachterstand wordt ingelopen en de pensioenen eerst op een redelijk niveau worden gebracht, een eis die ook hoog in het vaandel van de Koepel Gepensioneerden staat of stond?

   • Rob Tibboel schreef:

    Iedere keer laten we ons weer enigszins afleiden door de twee primaire doelstellingen. De ene keer omdat Koolmees zegt dat er niet gekort wordt ( zou toch niet geburen, dus is geen resultaat ) en nu weer door de doorsnee
    problematiek.

    EERST BINNENHALEN : achterstanden volledig indexeren en toekomstige indexaties waarborgen en dan de andere zaken, zou ik zeggen.

    Sommige mensen hebben een hekel aan me omdat ik straight , tot the point, soms ongepolijst, maar op zeker transparant en integer ben en volledig focus op resultaten ( keep it simple stupids ). Een de groeten aan meneer Jaap.

    • J.P. Veldman schreef:

     De 1-malige inhaalindexatie kost ca. 5 miljard voor alleen de huidige “65+sers” de rest van het geld gaat so wie so de buffer in ten goede van niet-65+sers). Een schijntje van de 100 miljard aan overrendement, jaarlijks. Daarna jaarlijks een indexatie voor alle deelnemers + huidige 65+sers: jaarlijks ca.15 miljard. Nog steeds pijnloos te betalen uit de jaarlijkse 100 miljard. Welke verplichtingen zijn er nog meer ? Laten we het dáár dan gewoon over hebben ! In plaats van die vóórgekookte beroving.

     • Rob Tibboel schreef:

      Dat is juist heer Veldman. Het gaat om peanuts, maar daar hebben de onderhandelaars het nu juist niet over gehad.
      Dit is het meest asociale kabinet dat er ooit is geweest, want een zeer grote groep mensen zijn op een inkomensachterstand gekomen van 20 %.

      ZEER ONRECHTVAARDIG EN NIET ACCEPTABEL.

 8. Rob Tibboel schreef:

  Mijn brief is gedateerd op 30 juni j.l.

 9. Rob Tibboel schreef:

  Ik heb aan het bestuur van de koepel van gepensioneerden enige tijd geleden een brief gestuurd met concreet alle feiten en cijfers en mijn konklusie is dat het bestuur heeft gefaald, want beide punten die Ton ook noemt, zijn niet gerealiseerd en in de pers lees je niets , maar dan ook niets,over de belangenbehartiging van de koepel van gepensioneerden.
  Mijn advies : met spoed een nieuw bestuur kiezen en de minister alsnog mededelen dat wij niet akkoord gaan.
  De secretaris meldde mij dat de brief eerst op 22 juli op de agenda staat.
  Te laat en geen gevoel voor urgentie.

  Over sukkels en bobo`s gesproken.

  • Harry Bollema schreef:

   Beste Rob Tiboel,

   Ik ben het roerend met je eens: Jaap van der Spek dient met spoed te worden vervangen. Helaas blijkt dat uit de aangesloten lid-verenigingen van gepensioneerden niemand opstaat om zich te kandideren voor het voorzitterschap. Wat rest is, dat je met een pensioenverkwanselaar de oorlog moet zien te winnen. En door lang genoeg te blijven zitten – en door zijn rol van penningmeester van CDA Senioren – hoopt hij wellicht nog op een lintje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*