Pensioendebat: Pieter Omtzigt is er niet gerust op

Er gaapt nog een groot gat tussen het optimisme over een goede afloop van de pensioendiscussie tussen Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie (de branchevereniging van pensioenfondsen) en het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat bleek vrijdag 28 oktober 2022 in de uitzending Meldpunt van Omroep Max waar de stand van zaken in het pensioendebat werd besproken. Binnenkort beslist de Tweede Kamer over de Wet Toekomst Pensioen, waarin de ombouw van het huidige pensioen naar een nieuw stelsel wordt geregeld.

Pieter Omtzigt schetste een somber scenario. Aan de Kamerleden wordt goedkeuring gevraagd terwijl belangrijke informatie ontbreekt, bijvoorbeeld over de vraag hoe de omzetting wordt geregeld en wat de consequentie kan zijn voor individuele pensioenen. Een eerste vingeroefening leidde tot de conclusie dat sommige pensioenen mogelijk gehalveerd worden. Daarna is een aantal regels aangepast, maar sommige gepensioneerden lopen nog steeds het risico op een pensioendaling tussen de 5 en 10 procent.

Chaos dreigt

Pieter Omtzigt waarschuwde voor een chaos als in het nieuwe stelsel alle opgebouwde pensioenrechten moeten worden ondergebracht in individuele potjes. ‘Dat gaat heel ingewikkeld worden’, voorspelt hij. De verdeelregels moeten nog bedacht worden, dus niemand kan nog weten hoe zijn pensioen er dan uitziet. Pensioendeelnemers moeten maar afwachten of het eerlijk gebeurt, niemand heeft instemmingsrecht. De rechters hebben al gewaarschuwd dat het de rechtspraak in Nederland kan ontwrichten. Voorzitter Jaarsma van de Pensioenfederatie is er gerust op. ‘Het wordt geen chaos’, zegt hij in de MAX-uitzending. ‘De pensioenfondsen zijn er al lang mee bezig. Die overgang gaan we best goed doen. Of iedereen dan blij is als het stelsel is overgezet: ja, dat is de vraag’.

‘Waarom is de omzetting nodig?’, zo vroeg presentatrice Elles de Bruin zich af.

Jaarsma: ‘In het huidige stelsel moet je grote buffers aanhouden. Die buffers kun je niet gebruiken om pensioenen te verhogen. In het nieuwe systeem zal het pensioen stijgen als de beurs het goed doet’. Niemand heeft nog een antwoord kunnen geven op de vraag hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, antwoordde Pieter Omtzigt. Veel gepensioneerden willen geen pensioen dat steeds verandert, maar een stabiel inkomen. ‘Als je een huis huurt wil je zeker weten dat je het de komende jaren kunt blijven betalen’.

‘Snappen de Tweede Kamerleden het nieuwe systeem zelf wel?’, vroeg de presentatrice zich af.

Omtzigt wilde die vraag niet beantwoorden ‘omdat ik een paar dingen zelf niet snap’. ‘De vraag: hoeveel krijg ik straks, kunnen we niet beantwoorden omdat de regering dat laat afhangen van getallen over de verwachtingen voor de komende zestig jaar’. Het is de vraag hoe betrouwbaar die modellen zijn. In eerste oefeningen werd ervan uitgegaan dat de inflatie nooit hoger zou zijn  dan 2 procent, maar we zitten nu al op een inflatie van 14 procent. ‘Dat is mijn grote bezwaar; ik weet niet waar ik ja tegen zeg’.

Liever vertrouwen dan controle

Ger Jaarsma vindt dat de Kamerleden erop moeten vertrouwen dat de pensioenfondsen bij de ombouw van het bestel zullen zorgen voor een evenwichtige belangenafweging. Daarbij worden ze geholpen door een commissie van hoogleraren die zich gaat bezighouden met de berekeningen. Het is niet de taak van de kamer om die berekeningen nog eens te controleren, vond Jaarsma. Pieter Omtzigt: ‘Het feit dat de berekeningen niet op tafel liggen tijdens de wetsbehandeling kan gewoon niet. Dus ik wil ze zien en begrijpen of ze ongeveer kloppen’.

Nikki en Vinay: het geheime wapen van Pensioenfederatie en FNV?

Opmerkelijk in deze uitzending was het optreden van Nikki Trip en Vinay Gayadien, gepresenteerd als twee willekeurige jongeren die het nieuwe pensioenstelsel wel zien zitten. ‘Ik ben blij dat er ook positieve mensen zijn die wel geloven in dit nieuwe stelsel, zei Ger Jaarsma. Maar hij vergat er iets bij te zeggen: wie op linkedin kijkt, kan daar zien dat dit positieve geluid naar voren wordt geschoven door de Pensioenfederatie en de FNV, twee partijen die er hard aan hebben gewerkt om deze stelselwijziging voor elkaar te krijgen. Nikki Trip is verbonden aan JIIP, een netwerk voor jongeren in de pensioensector dat wordt gesteund door het ABP en de Pensioenfederatie en dus minder onafhankelijk is dan het netwerk zichzelf ziet. En Vinay is bestuurslid van FNV Young&United. Daar is niets op tegen. Maar hun belangen in de pensioendiscussie hadden in de uitzending wel vermeld moeten worden en dat gebeurde niet, een fenomeen van belangenvermenging dat in deze pensioendiscussie vaker voorkomt.

Wie de hele uitzending wil zien, kan hem vinden via deze link.

Vindt hier het volledige pensioendossier met een overzicht van alle blogs die over dit onderwerp op deze site verschenen.

9 comments on “Pensioendebat: Pieter Omtzigt is er niet gerust op
 1. H Vonken schreef:

  Hoe lang wordt er al gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel ? Vooruitlopend hierop zijn er al stappen gezet door DNB en de Overheid tw : invoeren van de rekenrente en het middenloon De rekenrente heeft er voor gezorgd dat het pensioen niet meer geindexeerd werd ( Vlgs mijn pensioenfonds heb ik een achterstand van 25 % in mijn pensioen) en het middenloon dat er minder pensioen werd uitgekeerd . Beide maatregelen zorgden er voor dat de pensioenkas nu ca 1500 miljard euro bedraagt. Nu kunnen ze het volk niet meer verkopen dat er onvoldoende buffer is om te indexeren. Dus nu is het moment om iets anders uit de hoge hoed te toveren om te zorgen dat de Financiele sector, de Pensioen sector en de Overheid toegang tot deze pot krijgen : een nieuw Pensioenstelsel. Dit stelsel werd ontworpen door de Financiele sector en de Overheid. Wij als deelnemers hebben er geen zeggenschap over. Deze mogelijkheid zal evt wettelijk verboden worden ? De pensioenfondsen moeten meedoen, dus wij ook. De sterk gestegen uitkeringen (miljarden) aan banken en adviseurs zullen alleen maar stijgen Voor kleinere pensioenfondsen een substantieel deel van de jaarlijkse pensioenuitkeringen. Wat dit voor ons, de deelnemers, betekent weten wij niet. Worden onze opgebouwde rechten (achterstallige indexatie) alsnog uitgekeerd ? Straks wordt er iets uit de hoed getoverd en wij kunnen alleen maar slikken. De Overheid beslist over mijn reeds opgebouwd pensioen. Hebben wij de mogelijkheid om deze beslissing juridisch aan te vechten bij de rechtbank ?
  Dus : Zorg voor meer duidelijkheid alvorens over te stappen naar een nieuw stelsel en zorg ook voor de gepensioneerden die al zwaar getroffen zijn door de door jullie en de DNB ingevoerd rekenrente.

  • Gena Winkels-erpelinck schreef:

   Er moet toch een mogelijkheid zijn om als gepensioneerde kunnnen protesteren dat niet de 2e kamer voor/over ons beslist, daar zitten figuren in die niets van de nieuwe wet snappen, het is huilen met de pet op als je ze hoort debatteren over de nieuwe pensioenwet. Daar moeten wij op vertrouwen. Er zijn 3 mensen, Pieter Omzicht, de Jong PVV en SP die weten waar ze het over hebben, de rest is brandhout incl Carola Schouten. Hoe is het mogelijk dat wij over onze eigen gespaard pensioen niks te zeggen hebben. Hoe komen wij in opstand

 2. piet huisman schreef:

  ik vind het raar dat er een aantal mensen gaan beslissen over mijn geld waar ik 40 jaar aan gewerkt hebt voor mijn oude dag.en nu alleen maar moet gaan denken aan de jeugd in de toekomst.als het zo doorgaat staat er over 10 jaar 4000 miljard in de pot.dus kan de jeugd nu al met pensioen.wij hebben recht op ons eigen geld.onze generatie is met armoede opgeklommen.deze jeugd in weelde.

 3. E. H. Winkels schreef:

  Stoppen en wel zo snel mogelijk. Pieter Omtzigt heeft gelijk er is nog teveel onzekerheid. Dit wordt de volgende crisis. Gepensioneerden leveren het meeste in, zijn jullie helemaal gek geworden. Wij hebben recht op zekerheid, niks inleveren, dat hebben wij al genoeg gedaan. 14 JAAR GEEN INDEXATIE, het is genoeg., meer dan genoeg. Geen achteruit gang meer. Niks inleveren bij het in varen, geen euro meer. Ik heb het volste vertrouwen in Pieter Omtzigt, als hij zegt dit klopt niet, het is nog niet goed dan is dat zo. En belangrijker in de 2e kamer zitten figuren die de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. In de 1e kamer de heer van Rooijen, roept al bijna een jaar dat het fout gaat, maar luisteren ho maar, wees AUB verstandig en ga met deze heren echt praten en ze niet laten lullen.

  Wat de 2 jongeren betreft, die hebben nauwelijks benul van pensioenen, roepen maar wat ingefluisterd wordt door pensioenfederatie en de FNV en de zg. deskundige. Ik hou mijn hart vast.
  Laten wij alvast met advocaten in discussie gaan/klaarzetten om direct in te grijpen als het fout mocht gaan en dat gaat gebeuren. Want het is nog steeds niet op orde. Veel moet nog serieus berekend en nagegaan worden.

 4. Frits Nolet schreef:

  “Ger Jaarsma vindt dat de Kamerleden erop moeten vertrouwen dat de pensioenfondsen bij de ombouw van het bestel zullen zorgen voor een evenwichtige belangenafweging……Het is niet de taak van de kamer om die berekeningen nog eens te controleren, vond Jaarsma”

  Het is eerder NIET de taak van de voorzitter van de pensioenfederatie om te zeggen wat de Tweede Kamer niet moet doen!

 5. Ferd Claassen schreef:

  Roekeloosheid, manipulatie en doordrammen, om niet te spreken over machtsmisbruik. Dat is de rol van de overheid en de financiële wereld daarachter in deze.
  Van dat doordrammen kwam het nFtk waardoor koopkrachtachterstanden voor gepensioneerden en opbouw tekorten voor werkenden ontstaan zijn van 20% of meer (uitzonderingen daargelaten)
  Het niet luisteren naar bezwaren daartegen noem ik machtsmisbruik. Roekeloosheid omdat niemand weet hoe dit afloopt ook de Tweede Kamer niet die er nota bene een besluit over moet nemen.
  Manipulatie omdat heel geniepig zogenaamd (maar niet heus) onafhankelijke deskundigen steeds maar weer beweren dat het allemaal juist en legitiem is. Misschien lijk ik zo op een complotdenker maar het onderscheid bij dit complot is dat de bewijzen op tafel liggen, ook al worden ze ten onrechte ontkend.

 6. René schreef:

  Ons hele leven netjes opgelet en netjes voor ons pensioen afgedragen en nu wordt er gezegd we moeten ze maar vertrouwen?? Vertrouwen moet je verdienen en ons vertrouwen is al meerdere keren ernstig beschaamd dus duidelijkheid is een vereiste alvorens er een gedegen en wel onderbouwd besluit kan worden genomen

 7. Whm Kolenbrander schreef:

  Deze overheid, coalitie partijen, bonden,
  pensioenfederatie, DNB, rechtsmacht, stichting van de arbeid, corrupt tot op het bot!! Geen enkele concideratie met of voor de burgers die het aangaat. Zakkenvullen en wegwezen straks. De werkelijke macht ligt bij de lobbyisten van de financiële wereld, aangestuurd door de WEF planning, ingebed in de Nederlandse ambtenaren structuren. Aangekochte WEF programma’s! Een Godspé dat deze laatste sociale voorzieningen vermarkt wordt met medewerking van de vakbonden! In 2039 zult gij niets meer bezitten maar gelukkig zijn!! Maxima is al bezig de digitale munt te promoten! KONINGKLIJK WEF GESPUIS!!

Geef een reactie