Oud-KRO-voorzitter Frans Slangen overleden

Vanmorgen kreeg ik het bericht dat collega en oud-KRO-voorzitter Frans Slangen is overleden. Van 1995 tot 2008 heb ik met hem samengewerkt als mediadirecteur van de KRO. Dit zijn mijn herinneringen:

Frans Slangen was –wat je zou kunnen noemen- een a-typisch bestuurder. Kon het niet zoals het moest, dan moest het maar zoals het kon. Hij had zijn doel helder voor ogen; de KRO moest een betekenisvolle maatschappelijke speler zijn. En het lukte hem om dat voor elkaar te krijgen, hoewel zijn onorthodoxe manier van opereren hem niet per definitie populair maakte bij alle spelers in het omroeppolitieke discours. Als er een muurtje weg moet om het grotere doel te bereiken, dan gaat die muur ook weg: zo ongeveer luidde zijn levensinstelling. Ik herinner met het dreigement aan de NPO om voor het uitzenden van een belangrijke katholieke gebeurtenis zendtijd te kopen bij SBS, omdat de publieke omroep weigerde de zendtijd beschikbaar te stellen. Frans Slangen dacht er anders over, kwam met een ongebruikelijke oplossing en kreeg toch zijn zin.

Verbinden van mensen

Frans Slangen studeerde theologie en mede daaraan ontleende hij zijn inspiratie voor KRO-beleid. Maar hij wilde niet in de theologische beschouwing blijven hangen; de KRO moest in zijn visie vooral praktische maatschappelijke betekenis hebben. Onder zijn voorzitterschap transformeerde het bedrijf zich van een organisatie waar radio- en televisie werd gemaakt naar een maatschappelijke beweging die radio, televisie, print en internet gebruikte als instrumenten om zijn maatschappelijke doelen te realiseren. Het verbinden van mensen en culturen en het zien van meerwaarde in de dingen die afweken van het gewone, stonden daarin centraal. Hij gaf vrij baan aan de medewerkers van de KRO om deze idealen met praktische ideeën te vullen en faciliteerde het realiseren daarvan.

Verum, Bonum, Pulchrum

Voor de programma’s van de KRO gold het adagium dat ze een bijdrage moesten leveren aan het oplossen van (alledaagse) problemen. Verum, Bonum, Pulchrum (het ware, het goede, het schone): de spreuk die nog altijd boven het oude KRO-gebouw staat was de leidraad. Het geluid van de KRO in de maatschappelijke discussie moest goed gehoord worden, vond hij. Onder zijn leiding voltrok zich de verandering van de KRO van een organisatie die soms te lijden had onder de grote tegenstellingen in de katholieke kerk, naar een beweging die meer en meer een eigen koers ging varen. Dat culmineerde in 2000 in de veelbesproken Madonna-campagne die de KRO pregnant op de kaart zette als organisatie met een eigen gezicht.

Kritiek en steun

Er was in sommige kringen bij de traditionele achterban van de KRO soms fel verzet tegen deze vernieuwing, maar uiteindelijk vooral steun, omdat de transformatie werd gezien als een goed voorbeeld van een organisatie met traditionele wortels die in staat was om zich opnieuw uit te vinden. Tijdens de periode dat Slangen bij de KRO aan het roer stond ging het het bedrijf voor de wind met succesvolle programma’s. Jarenlang prijkte de KRO in de top 3 van meest succesvolle omroeporganisaties. Hoewel bestuurder pur sang was Frans Slangen toch vooral ook een man van de praktijk met een grote bewondering voor de professionals die het werk moesten doen. Hij had een journalistiek hart. Wie het zijn journalisten op oneigenlijke gronden moeilijk maakte kreeg het aan de stok met de Tilburger.

TON VERLIND

©foto

5 reacties op “Oud-KRO-voorzitter Frans Slangen overleden
 1. Jan Wallenburg schreef:

  Ik heb de heer Frans Slangen mee gemaakt als voorzitter van de K.R.O. als medewerker van de postkamer tot dat ik over ging naar de A.K.N. in 1995/96. na 26 jaar K.R.O.
  En later als voorzitter ontmoet van de K.B.O. Brabant.
  Ik wens de familie Slangen veel sterkte bij dit verlies.

 2. Ben Spekman schreef:

  Frans Slangen was een markante persoonlijkheid en een warm mens aan wie ik de beste herinneringen bewaar. Ton Verlind beschrijft kenmerkend wat zijn betekenis is geweest!
  Ben Spekman, hoofd Communicatie en Marketing in de periode dat Frans Slangen voorzitter van de KRO was.

 3. Bart Verreijt schreef:

  Met groot respect en een gevoel van verbondenheid in onze theologisch achtergrond denk ik terug aan Frans Slangen de rol die hij speelde bij het ontwikkelen van een eigentijdse katholieke media-organisatie, die ook voor dat katholieke durfde uitkomen. Als manager van de afdeling godsdienst en cultuur tv in die dagen heb ik me steeds sterk door hem gesteund gevoeld.
  Moge hij leven in Gods licht!

  Bart Verreijt

 4. Sjoerd Pleijsier schreef:

  Ik vond hem heel aardig. Hij had een prachtige zachte g en ch.
  Sjoerd Pleijsier

 5. Ferd Claassen schreef:

  Ik heb een tijdje samen met hem in het bestuur van de KNVG gezeten.
  Inderdaad een onorthodoxe en inspirerende man. Wars van diplomatie en altijd recht op zijn doel af. Ik gedenk hem met groot respect.

Geef een reactie