Oorlogsnieuws is niet te vertrouwen.

Oorlogsnieuws moet altijd gewantrouwd worden, het is zelden wat het lijkt. Altruïsme is een begrip, dat in de internationale politiek niet echt bestaat. Het gaat altijd om hogere belangen. Dus als een militair uit het kamp van Assad met duizenden foto’s van lijken overloopt als bewijs voor het feit dat Assad aan volkerenmoord doet (hetgeen overigens waarschijnlijk is), is het goed om de vraag te stellen, waarom, waarom nu, wie heeft er belang bij het verspreiden van het nieuws en wat zijn de werkelijk achterliggende motieven?  Zelden hebben die oprecht met mensenrechten te maken.

Mediaforum
Ten behoeve van een discussie in Mediaforum (NCRV/KRO Radio 1, elke dag tussen 11.30 en 12.00) verdiepte ik me in de achtergronden van het nieuws m.b.t. de overlopende militair. Dat levert deze informatie op:

Het nieuws komt aan de vooravond van de vredesonderhandelingen over Syrië: dat kan geen toeval zijn.
De foto’s zijn gemaakt door een overgelopen Assad-militair, maar niemand kan de nobelheid en juistheid van zijn bedoelingen en informatie beoordelen, omdat hij angstvallig wordt afgeschermd.
De foto’s zijn bekeken door gerenommeerde juristen, die als aanklager deel hebben uitgemaakt van internationale tribunalen, waarvan het Yoegoslavie tribunaal. Zijn daarvoor aangesteld en worden dus vermoedelijk ook betaald door Quatar.  Ze concluderen dat de slachtoffers op de foto’s zijn overleden aan uithongering en of marteling, maar dat kan iedereen zien. Er staat geen bordje bij, wie de daders zijn. De commissie concludeert dat Assad verantwoordelijk moet zijn, gezien de grote aantallen en toegepaste systematiek en ze beoordelen de overgelopen militair als betrouwbaar, maar dat kan niet gecheckt worden omdat hij is ondergedoken.

Quatar

De commissie van deskundigen is dus ingesteld door het staatje Quatar. Er wonen weinig mensen. Het is niet democratisch en zeer bevriend met onze koninklijke familie. Quatar steunt de opstandelingen tegen Assad met geld en wapens en geeft een beloning aan overlopers, maar niet ontbloot van enig eigen belang.

Quatar wil gas verkopen aan Europa en daarvoor is het nodig dat er een gasleiding wordt aangelegd over Syrisch grondgebied. Assad is daar tegen. Dus Quatar heeft alleen al om die reden belang bij de val van het oude regiem.

Nu er vredesonderhandelingen starten is het mogelijk dat er een oplossing komt waardoor Assad langer op zijn post blijft en Quatar dus kan fluiten naar zijn gasleiding. Met het publiceren van de foto’s van de ondergedoken Syrische militair is voor het staatje een groot strategisch belang gediend. N.l. dat het conflict wordt beslecht in het voordeel van de partijen die Quatar steunt, die -zoals we weten- op het gebied van mensenrechten ook niet bepaald een blank blazoen hebben.

Het doet niets af aan de ernst van de publicaties. De foto’s zijn vreselijk en de slachtoffers zijn op een walgelijke manier om het leven gekomen. Dat is wat we nu weten en verder zijn er aan het opduiken van de foto’s geen conclusies te verbinden. Ook CNN was zo eager om het nieuws in een gewenste richting te duwen, dat de presentatoren vergaten om de onderzoekscommissie een paar kritische vragen voor te leggen.

Ik haalde bovengenoemde informatie van internet, deels van bronnen waarvan de betrouwbaarheid evident is, deels van bronnen waarvan de belangen niet helemaal duidelijk zijn. Wie verder zoekt vindt mogelijk nog andere interessante invalshoeken.  Vindt u deze redenering tever gezocht denk dan aan de foto die het symbool werd van de ellende in Yoegoslavië: de man met het uitgehongerde corpus achter het prikkeldraad van iets dat een concentratiekamp leek te zijn. Na de oorlog bleek dat hij buiten de afrastering stond en de journalisten daarbinnen. Wat de foto (ongetwijfeld voor de maker een cashcow) ook bewees: niet dat het slachtoffer in een concentratiekamp verbleef. Sommige journalisten boden hun excuses aan, anderen lieten het misverstand voortbestaan. Internationaal nieuws is nooit wat het lijkt, maar wordt interessanter als je je in de achtergronden verdiept.

 

Geef een reactie