Ontmaskerd?

Boeiend om te zien hoe een artikel over pensioenen in De Telegraaf, waarin mijn naam wordt genoemd tot een grote staat van opwinding op twitter kan leiden. Omdat de discussie zich voortsleept op basis van een paar vooronderstellingen, die niet kloppen hier de feiten. Niet ter verdediging maar om de boel even in proportie te zetten.

Mission Accomplished

Een jaar geleden vroeg de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden mijn bedrijf om te adviseren. De KNVG heeft in de discussie over het aanvullend pensioen naar eigen mening iets te melden, maar liep steeds aan tegen een gebrek aan belangstelling bij de traditionele media. Daarom zocht men naar een manier om dit grote negeren te doorbreken. Ik heb de KNVG geadviseerd om daarbij de social media te gebruiken. Dan hoef je niet per se langs de poortwachters van de krant, maar kun je je eigen verhaal vertellen Zowel de organisatie als individuele leden hebben dat gedaan en zie daar het resultaat: na een jaar besteedt De Telegraaf (en inmiddels ook andere media) in een pagina groot verhaal onder de kop “Oud en (eigen)wijs” aandacht aan de zorgen die de KNVG in deze pensioendiscussie heeft. En warempel: de organisatie krijgt ook inhoudelijk nog een beetje gelijk. Mission Accomplished, zou je zeggen.

Waarom dan die opwinding?

Omdat een aantal mensen op twitter, waarvan sommigen zich vanuit hun professie sterk bij de pensioendiscussie betrokken voelen, een paar voorbarige conclusies trekt, deels ook ingegeven doordat informatie, die ik de Telegraaf-verslaggever gaf, achterwege is gebleven. Daarom hier –voor wie het interesseert- in grote lijnen mijn verhaal:

Een adviseur is een adviseur

Een extern adviseur is een extern adviseur: hij wijst wegen, maar het is aan de organisatie hoe daarmee om te gaan. Je moet een adviseur dus niet aanspreken op standpunten die een organisatie inneemt. Deze adviseur heeft een professionele relatie naar de organisatie, is er niet eens lid van en is bij de inhoudelijke discussie niet betrokken, maar alleen bij de vraag hoe de boodschap verspreid kan worden.

Eerst geen belangstelling, nu wel

In steeds meer kranten kom je informatie tegen over pensioenen. In toenemende mate ook de argumenten van de KNVG. Daaruit valt af te leiden dat het publiciteitsoffensief van deze organisatie succesvol is. Een jaar geleden werden ze niet gehoord, nu wel. Niet mijn verdienste, maar de verdienste van leden van de KNVG die zich hiervoor inspanden. Afhankelijk van welke positie je in de pensioendiscussie inneemt valt er ongetwijfeld op meningen af te dingen. Maar dat geldt ook voor al die andere opinies, die vanuit een gekleurd perspectief worden ingenomen.

Wat zijn de feiten?

“Of de boodschap klopt en of de gepresenteerde feiten juist zijn lijkt van ondergeschikt belang”. Het zijn de woorden van de verslaggever, maar in een context waardoor het lijkt alsof dat mijn opvatting is. Natuurlijk ben ik niet voor gesjoemel met feiten. Ik heb er de verslaggeefster op gewezen dat het in de pensioendiscussie nauwelijks nog is vast te stellen wat wel waar is en niet waar is.  En dat ook de media moeite hebben met het vinden van een goed evenwicht. Op een bijeenkomst hoorde ik een verslaggever van een grote krant stellige meningen verkondigen en toen hij werd tegengesproken zei hij: “maar ik weet er eigenlijk ook helemaal niets van af”.  “Het valt niet meer uit te leggen”, hoor je steeds vaker bij pensioen-belangenbehartigers. In dit dossier debatteert iedereen vanuit zijn eigen werkelijkheid. In de chaos van opinies en emoties moet de gemiddelde burger zijn weg maar zien te vinden. Er wordt niet echt moeite gedaan om over dit thema zo te spreken, dat de betrokkenen het nog kunnen begrijpen.

Waar is de nuance

Volgend citaat: “Als je er genuanceerd over praat is dat voor niemand aanleiding om de discussie te volgen. En dat moet wel”. Inderdaad: eerst mobiliseren en dan nuanceren. Lijkt me een legitieme voorlichtingsstrategie. Daarbij worden misschien in het zoeken naar gehoor de grenzen soms gezocht, maar hier geldt ook: wie zaait zal oogsten. Ook de opponenten van de KNVG overschreeuwen zich in de zoektocht naar hun gelijk. Althans zo ziet het bestuur dat. Er zit in de discussie soms zo’n ongemene felheid, dat ik me kan voorstellen dat argeloze waarnemers zich ook wel terecht afvragen om wat voor belangen het op de achtergrond gaat.

Wat niet klopt

Dan schrijft de Telegraaf-verslaggever: “In opdracht van de KNVG lanceerde hij (ondergetekende) twee websites en aanverwante platforms op sociale media: loonvoorlater.nl en pensioenleugen.nl”. Hier rijst het beeld van de man, die vanaf zijn zolderkamer in grote eenzaamheid de pensioendiscussie zit te bestieren. In werkelijkheid evenwel gaat de fantasie met de feiten op de loop. De KNVG lanceerde een site (loonvoorlater.nl) en individuele leden van de KNVG namen in het verlengde daarvan eigen initiatieven (pensioenleugen o.a.). De Telegraaf-verslaggever schreef het op haar manier op: haar samenvatting is niet-geautoriseerd . De genoemde acties worden ten onrechte aan de adviseur toegeschreven, maar op grond van de Telegraaf-publicatie kan ik me voorstellen dat het misverstand ontstond. Ik begrijp niet goed waarom mijn informatie op dit punt de verslaggeefster van De telegraaf is ontgaan of niet belangrijk leek. Dit misverstand leidt op twitter tot opwinding . De adviseur wordt nogal fel aangesproken op standpunten die niet zijn standpunten zijn maar de standpunten van de eigenaars van de betreffende social media-uitingen.

Live debat

De uitnodigingen aan de adviseur om zich beschikbaar te stellen voor een live debat missen dan ook grond, want dat debat moet plaatsvinden met de bestuurders van de KNVG zoals voorzitter Martin van Rooijen. De adviseur zal de KNVG aanbevelen om op zo’n uitnodiging in te gaan als uitdager Ilja Boelaars persisteert, want de adviseur heeft de overtuiging dat de gemiddelde pensioendeelnemer belang heeft bij een heldere uitwisseling van argumenten. Ik weet op voorhand niet hoe op die uitnodiging wordt gereageerd.

Anoniem?

“Die (pensioensites) zijn anoniem”, lees ik op twitter, maar ik zou zeggen, probeer eens iets voor de hand liggends: namelijk gewoon een berichtje plaatsen met de vraag of de site-eigenaren zich bekend willen maken….En zeg nou eerlijk: zonder opmerkelijk voorlichtingsoffensief zou al die publiciteit er niet geweest zijn. Dus: mobiliseren gelukt, het nuanceren kan nu beginnen…..

Tot slot

Hierbij nog een antwoord op vragen die sommigen op Twitter kennelijk uit de slaap houdt:

Twitter: Wanneer begint het debat? Antwoord: Als het voorstel van Boelaars serieus is ga ik checken bij KNVG of men de uitdaging wilt aannemen.

Twitter: Wie zou Verlind betalen? Antwoord: Verlind runt een bedrijf en wordt voor zijn diensten betaald. Waar het gaat om de advisering van de KNVG wordt Verlind dus voor dat werk door de KNVG betaald.

Twitter: Mooi Verlind dat je op Twitter zit, dan kunnen we het debat met open vizier voeren. Antwoord: Het debat kan met open vizier worden gevoerd met de bestuurders van de KNVG

Twitter: Jouw website richt zich wel op mij, maar ik moet me niet tot jou richten. Antwoord: Wat hier met “jouw website” wordt bedoeld is niet mijn website, maar het is de site van de betreffende eigenaren. Ik ben op elk persoonlijk standpunt aan te spreken, niet op de standpunten van een ander. Wat mij bezighoudt lees je op mijn website tonverlind.nl. Reacties met tegenargumenten worden altijd geplaatst.

 TON VERLIND

 

 

 

3 reacties op “Ontmaskerd?
 1. hans schreef:

  Wat staat er trouwens in de PSW? Zou deze wet ongeloofwaardig zijn?

 2. Peter van Oorschot schreef:

  Helder, TonVerlind. Zo zou het debat verder moeten gaan. Hopelijk komt er inderdaad een inhoudelijke discussie op gang, waardoor gepensioneerden een stem krijgen

 3. Wilma Schrover schreef:

  Proficiat KNVG. Jullie adviseur Ton Verlind heeft meer debat veroorzaakt dan het legert adviseurs dat in opdracht van staatssecretaris Klijnsma de nationale pensioendialoog heeft georganiseerd. Beperkte middelen effectief ingezet, well done.
  https://www.vn.nl/de-pensioendialoog-van-jetta-klijnsma/

Geef een reactie