NPO aan de vooravond van de grootste reorganisatie aller tijden….

npoDe publieke omroep krijgt de komende periode een tik van 200 miljoen bezuinigingen. Tijdens de perspresentatie voor het komend seizoen nam televisiedirecteur Gerard Timmer van de NPO het standpunt in, dat dit verder geen toelichting behoeft. Maar dat is een groot misverstand, als je althans je publiek –de belastingbetaler- serieus wenst te nemen. Ik zou willen weten of zo’n gigantische bezuiniging leidt tot een heroriëntatie en hoe de keuzes er precies uitzien. Of gaat alles gewoon door zoals het ging, maar met wat water bij de wijn. Ik zet de meest relevante (onbeantwoorde) vragen op een rijtje:

….het is zo stil aan de overkant

200 Miljoen bezuinigen kan niet zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de publieke omroep. Zo’n bezuiniging trekt zijn sporen. Hoe worden de prioriteiten voor de komende tijd precies gesteld? Ik zou een uitvoerige verantwoording op prijs stellen. Lukt het wel om de kwaliteit op niveau te houden met een aanmerkelijk lager bedrag dan heeft de publieke omroep de afgelopen jaren over teveel geld beschikt.

Wat worden de doelen?

Welke maatschappelijke functie ziet de publieke omroep voor zichzelf neergelegd , welke doelen horen daar bij en hoe zullen die worden gerealiseerd? Kom nu niet met het voor de hand liggende verhaal dat de publieke omroep “er voor iedereen moet zijn”. Graag een visie op een wat hoger ambitieniveau! Een bezuiniging van 200 miljoen kan niet zonder slag of stoot. Die zou moeten leiden tot een nadere bezinning op de vraag hoe de pretprogrammering zich de komende jaren zal verhouden tot de programmering met maatschappelijke relevantie. Ik zou daarover graag een inhoudelijk verhaal willen horen en willen zien welke nieuwe afwegingen er worden gemaakt nu er zo sterk in programmering geschrapt zal moeten worden.

  • (Voor kijkers met een voorkeur voor kwaliteitsprogrammering: koop nu bij bol.com serie 1 en 2 van de Deense politieke thriller “Borgen”. Televisie van ongeevenaarde kwaliteit, passend in de tijdgeest en hoewel Deens, zeer herkenbaar voor de Nederlandse politieke verhoudingen. Spannend en relevant en een uitstekende voorbereiding voor de komende verkiezingen…., maar helaas (nog) niet te zien bij de Nederlandse publieke omroep…)

tvprog

Minder geld, nu ook minder pret?

De publieke omroep functioneert in een interessant spanningsveld: investeren in het bereik van grote aantallen (dus tegen de commerciele omroep aanhurken met populaire programmering) of inhoud geven aan relevantie (nichemarkten bedienen en een wat grotere gerichtheid op intellectuele uitdagingen). Hoe zien de nieuwe keuzes eruit?

Reorganisatie lijkt een tussenstap naar opheffing (in deze vorm)

Als de publieke omroep onder invloed van flinke bezuinigingen al bezig is met een fundamentele herbezinning op taak en uitvoering, dan heb ik daar in de discussie tot nu weinig van gemerkt, zoals ik ook van het bestaan van leden weinig heb gemerkt. Die lijken het allemaal wel goed te vinden. 200 Miljoen meer of minder, het maakt in hun visie kennelijk niet zoveel uit. Om nou te zeggen dat het zindert rond de publieke omroep aan de vooravond van de meest ingrijpende reorganisatie aller tijden: nee. Lethargie is erger dan opstand: het lijkt alsof we mentaal al afscheid hebben genomen van dit bestel. Als dat zo is zijn de aankomende fusies slechts een tussenstation naar de werkelijke eindbestemming: “opheffen”.Althans in deze vorm. Sluipenderwijze.

 

Ton Verlind

Geef een reactie