Nieuw pensioenstelsel is als schieten op de kermis: het kan goed en het kan fout gaan

Wie dinsdag 31 mei 2022 naar de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de transformatie naar een nieuw pensioenstelsel luisterde, kan maar tot één conclusie komen: de ombouw van het huidige pensioensysteem naar een nieuw systeem heeft alle kenmerken van een tombola. De pensioendeelnemers moeten maar afwachten hoe hun nieuwe pensioen eruit zal zien. Met wat pech hoort een verlaging met tien procent binnen de mogelijkheden. Zelfs als pensioenen ogenschijnlijk gelijk blijven, nemen de risico’s op tegenvallers toe, zonder dat de pensioendeelnemers voor het hogere risico worden gecompenseerd.

Deze stelselwijziging gaat tot problemen leiden!

Op dit moment worden er oefenberekeningen gemaakt om enigszins een idee te krijgen van de effecten. Ze zeggen niet zoveel. Wanneer het stelsel echt wordt omgebouwd kunnen de resultaten er weer anders uitzien; ze zijn namelijk ongewis en afhankelijk van de actualiteit. Het nieuwe pensioenstelsel is ingewikkeld, nauwelijks begrijpelijk voor de kamerleden die erover moeten beslissen, totaal onbegrijpelijk voor de pensioendeelnemers die het betreft. Pensioendeskundige (Achmea) Agnes Joseph voorspelde -niet voor de eerste keer- : let op, deze wet gaat tot grote problemen leiden. SP-kamerlid Bart van Kent complimenteerde haar voor het vervullen van deze klokkenluidersfunctie. Tamelijk algemeen bestaat het idee dat door de ingewikkeldheid van de materie de meeste pensioendeelnemers geen flauw idee hebben wat hen boven het hoofd hangt.

Voorlichting is zwaar onvoldoende

De voorlichting over hoe de nieuwe situatie er uit gaat zien is vooralsnog onvoldoende. En bovenal: voor individuele deelnemers zal het niet mogelijk zijn bezwaar te maken, mocht de verandering zwaar negatief uitvallen. Dat recht is afgeschaft. Alleen pensioenfondsen hebben het recht om bij de bestuursrechter bezwaar aan te tekenen.

Tijdens het rondetafelgesprek lieten de Tweede Kamerleden zich voorlichten door deskundigen uit de pensioensector, van De Nederlandsche Bank en de AFM (Autoriteit Financiele Markten).

Dat het individuele bezwaarschrift is afgeschaft om een lawine van klachten te voorkomen, is een stevig pijnpunt. Een van de deskundigen, Yuri Wehrmeijer, (advocaat, Eversheds Sutherland) stelde voor om wel recht van individueel bezwaar te geven als een nader genoemd aantal gedupeerden zich verenigt. Pensioendeskundige en advocaat Anton van Leeuwen  (SteensmaEven) voorspelde dat het afschaffen van het individuele bezwaarschrift veel tegenbewegingen en allerhande andere procedures zal oproepen. ‘Dit zal tot een chaos leiden’, voorspelde hij.

Rechtsbescherming is niet op orde

De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 ingaan. Volgens D66 kamerlid Marijke van Beukering is die tijd veel te kort om te kunnen zorgen voor een goede rechtsbescherming van pensioendeelnemers. Leon de Jong van de PVV noemde het ontbreken van een goede rechtsbescherming ‘schokkend’.

Uiteindelijk was dit een van de conclusies die boven kwam drijven: maak het een stuk minder ingewikkeld. Die oproep werd door Tjer Kroes van DNB  (De Nederlandsche Bank) overigens niet met welwillendheid ontvangen. DNB gaat vooralsnog verder op de ingeslagen weg.  Pieter Omtzigt was er niet gerust op. ‘Ik word getroffen door de opmerking van de heer Kroes dat het nieuwe stelsel ‘een poging waard is’. Ik vind het niet erg om in een schiettent een poging te wagen en als ik mis, kan ik dat lijden. Maar met die 1900 miljard (in de pensioenpot/red) wil ik geen poging wagen. Ik wil zeker weten dat er niets mee mis gaat’.

Meer pensioen met hetzelfde geld is onmogelijk

Extern pensioendeskundige Jacintha van Bijnen (pensioendeskundige AON) vatte de stelselwijziging als volgt samen; ‘We zitten meer pensioen te maken met dezelfde hoeveelheid geld. Dan hebben we een gat’. Dat gat wordt volgens haar gedicht door pensioendeelnemers op te zadelen met een groter risico. ‘Er komt een dag dat pensioendeelnemers zich doodschrikken als ze zien welk effect de stelselwijziging op hun persoonlijke positie heeft’, was de vrees die meerdere keren werd uitgesproken. ‘Wanneer gaan we ze vertellen; uw pensioen gaat tien procent omlaag’, was dan ook een terugkerende vraag.

19 reacties op “Nieuw pensioenstelsel is als schieten op de kermis: het kan goed en het kan fout gaan
 1. Cornelis Luijt schreef:

  Laat eens berekenen wat de effecten zijn als re-indexatie wordt toegepast , zou 40 miljar kosten , bruto , direct 30 % in de staatskas terug en iedereen blij. Wie doet er nu eens een officieel verzoek, welke actuaris??

 2. Jan v.d. Kleij schreef:

  Begrijpelijkheid en leesbaarheid kan het draagvlak helpen verbeteren.

  Sneller indexeren
  De nieuwe pensioenwet laat pensioenen sneller indexeren, zowel naar boven als naar beneden. Als het goed gaat met de economie, kunnen pensioenverwachting en uitkering omhoog. Als het slecht gaat met de economie, kunnen ze ook omlaag.
  De beweeglijkheid wordt minder groot hoe ouder iemand is. Jongeren hebben de tijd om mee- en tegenvallers op te vangen in het belegde pensioenvermogen. Ouderen hebben minder ruimte om tegenvallers op te vangen en dus zal hier per saldo voorzichtiger worden geïndexeerd.

  Transparanter
  Met de WTP worden de pensioenen voor de deelnemers niet alleen persoonlijker maar ook transparanter. Jong en oud betalen voortaan eenzelfde pensioenpremie. Deelnemers aan pensioenregelingen krijgen meer inzicht in hoeveel geld zij en hun werkgever in het pensioen investeren en kunnen sneller zien hoe dit bedrag via beleggingen groeit (of krimpt).

  Solidariteit
  Wat de WTP van de huidige pensioenwetgeving overneemt is een deel van de zogenaamde solidariteit. Allereerst is dat de mogelijke verplichte deelname aan een pensioenregeling. Dat betekent dat elke werknemer van een organisatie mee moet doen aan de regeling. Daarnaast worden de risico’s bij nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioenen collectief gedeeld. Ten slotte blijft het fiscaal zo geregeld, dat werknemers die met pensioen gaan kunnen
  volstaan met een pensioen van 80% van hun oude gemiddelde loon, omdat de pensioenuitkering lager wordt belast.

  Invaren of niet
  Pensioenfondsen moeten kiezen of ze wel of niet meegaan in het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf 2023 tot en met 2027 kunnen pensioenfondsen die meegaan (het zogenoemde invaren) al werken met de nieuwe, versoepelde indexatieregels.
  Deelnemers krijgen dan in aanloop naar de overgang op het nieuwe stelsel meer zicht op indexatie.

  Indexatie 2022
  Voor 2022 is in een apart besluit geregeld dat fondsen de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is om dit besluit per 1 juli 2022 in werking te laten treden.

  • Ab Kaan schreef:

   Al deze zaken kunnen ook in het huidige systeem gerealiseerd worden. Ik kreeg al jaren jaarlijks van het ABP een overzicht van mijn pensioenopbouw. Eerder indexeren kan nu ook als er gekozen wordt voor een reële vermogensopbouw, bijv. op basis van 75 % het gemiddelde rendement over de laatste 5 jaar. Verplicht meedoen aan een regeling kan ook nu worden ingevoerd. De onzekerheden in het nieuwe systeem zijn groot en het zgn. invaren kost de pensioenfondsen enkele miljarden: weggegooid geld, want ik krijg er geen cent meer pensioenopbouw door.

 3. John Schielein schreef:

  En natuurlijk wordt er in deze discussie met geen woord gerept over compensatie gemiste indexatie. Een probleem veroorzaakt door, op politieke gronden , kunstmatig laag gehouden rekenrente. Gevolg; een gepensioneerde die 14 geleden zo’n 70% van zijn laatstverdiende inkomen ontving, wordt nu opgescheept met een verlies dat leidt tot minder dan 50% koopkracht. Welk probleem zijn we nu eigenlijk aan het oplossen? “Het is de rekenrente Stupid”
  WTP totaal overbodig.
  En maar uitstellen tot de babyboomgeneratie niet meer onder ons is. We gedenken t.z.t. alle deelnemers met een klein pensioentje, die stierven in armoede.
  Hoezo armoedebeleid?

  • Hans Geurts schreef:

   John wij hebben nu een minister van armoedebeleid en die helpt jou met armoedig overlijden, zij is van de ChristenUnie, dus dat zit snor met die Farizeërs‼️

  • J. van Pelt schreef:

   Er was geen probleem, maar zoals zo vaak in de politiek, wordt een niet bestaand probleem opgeblazen tot een probleem, waar weer veel mensen geld aan verdienen m en wat uiteindelijk alleen maar geld gaat kosten. Van logisch nadenken hebben ze in Den Haag nog nooit gehoord.

 4. Lucy schreef:

  Dat dit nieuwe pensioenstelsel er niet moet komen blijkt wel uit alle deskundige op dit gebied. Mijn hoop is gevestigd op de eerste kamer! Een groot gedeelte van de tweede kamer stemt om zijn/haar zetel te behouden

 5. Roelf Bakker schreef:

  Een groot deel van de ouderen van de FNV is ook tegen dit nieuwe pensioenstelsel. Hun voorzitter is zelfs al weggestuurd. Dit hebben we allemaal te danken aan Tuur Elzinga. Hij heeft destijds bij de stemming onder de leden van de FNV aangegeven op te stappen als men niet akkoord zou gaan. Dat opstappen zou het beste zijn geweest. Met kleine aanpassingen t.a.v de FTK (rekenrente) en het openstellen van de pensioenfondsen voor ZZP’ers komen we al een heel eind in de goede richting. Er is voor nu en voor de toekomst geld zat in kas. De pensioenen kunnen direct verhoogd worden. Het is immers niet nodig om 1900 miljard in kas te houden. Haal het toezicht bij DNB weg. Dit gebeurt in geen enkel ander land. DNB houdt alles tegen.

  • Hans Geurts schreef:

   Roelf er zijn van die mannetjes die likken naar boven en schoppen naar beneden, daar zijn die Klaas Knot en die Tuur Elzinga grote voorbeelden van, en als ze boven op de Apenrots zitten dan zijn het dictatortjes.

 6. John van Pelt schreef:

  De hele stelselwijziging is nu een wedstrijd verplassen geworden. De huidige politici interesseert het niet hoe een wet het leven van de bevolking beïnvloedt, als ze hun zetel maar veilig kunnen stellen, of een leuke functie elders reserveren. Een tegenstem tov het partijbestuur kost ze hun zetel bij de volgende verkiezingen en die leuke functie elders kunnen ze dsn ook wel vergeten.

 7. Joos Geijsberts schreef:

  Het blijft volstrekt onbegrijpelijk, dat de voorstanders van de WTP (Klaas Knot, c s.) maar niet willen toegeven, dat 10 jaar onderhandelen tot een oensioenramp zullen leiden, zoals door veel echte deskundigen is aangetoond. Ook het kritiekloos toekijken van de pensioenfondsen i.c. is volstrekt verwerpelijk. Carola Schouten is minister van armoede, niet om die te bestrijden maar om die te vergroten, zolang zij achter de WTP blijft staan. En Hans Geurts heeft gelijk: ouderen vormen voor Mark Rutte en de zijnen al elf jaar het afval van deze maatschappij.

 8. Casper schreef:

  Ik vind het schokkend dat 150 TK-leden die geen enkele kennis van zaken hebben dergelijkecbeslissingen nemen. In de praktijk volgen de TK-leden van de coalitie-fracties het stemdictaat van de pensioenspecialist, ingefluisterd door de fractieleider, omdat dat in het coalitie-akkoord is afgesproken.
  Niemand vraagt zich af of durft zich af te vragen of dit goed is voor de deelnemers en de WTP inmiddels is achterhaald.
  Men laat zich blijkbaar ook door pensioenexperts niet adviseren, het is een proces voor de bühne. De WTP moet zal er komen, ook al gaat dit ten nadele van de deelnemers.
  Leden van de TK, kijk recht in de spiegel en vraag u af: kan ik met een goed gevoel dit besluit nemen? Kan ik nog rustig slapen?
  De deelnemers in ieder geval niet, die liggen er wakker van!

 9. Harry Bollema schreef:

  De (wets)geschiedenis dreigt zich te herhalen. Per 01/01/2007 werd de huidige pensioenwet (PW) van kracht via list en leugens, door verantwoordelijk minister Aart Jan de Geus. Het verhaal van hoe pensioen opbouwend en pensioen genietend Nederland werd belazerd met een wet die zijn fundament vindt in door DNB verrichte ALM-studies (ALM staat voor Asset Liability Management).
  Met de PW werd zonder nadere informatie aan belanghebbenden – degenen die onder de Pensioen en Spaarfondsen Wet (PSW, die van 1954 to 2007 heeft gegolden; 51 jaar!) hun pensioenrechten opbouwden – hun pensioencontract pardoes eenzijdig gewijzigd. Dat alleen al is een ernstige aantasting van het eigendomsrecht (art 17 Handvest van de grondrechten van de EU) en van het consumentenrecht (pensioen is financiële dienst).

  De pogingen om de WTP koste wat het kost door te drukken is niet minder dan een schoffering van de rechtsstaat en een aanfluiting van het wetgevingsproces.

  Lees het rapport De Sluipende Sloop van het Pensioenstelsel; https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/images/pdf-bestanden/actueel/De-Sluipende-Sloop-van-het-Pensioenstelsel-170422.pdf

  Wat dient te gebeuren, is het aanpassen van enkele essentiële wetsartikelen in de PW en een herschrijving van het Besluit Financieel Toetsingskader pensioenfondsen (FTK). Dit besluit is een zgn. Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) en dus geen wet.

  Voorts zou het toezicht op pensioenfondsen dienen te worden weggehaald bij DNB, de ‘ghostwriter’ van de PW en het FTK.

  Lees in dit kader ook eens de bijdragen van Bomhoff op pensioengebied en op de rol van DNB, https://www.wyniasweek.nl/haal-de-pensioenen-weg-bij-de-nederlandsche-bank-en-compenseer-de-pensioenkortingen/

 10. Hans Geurts schreef:

  Waarom wordt er bijvoorbeeld door actualiteitenprogramma’ s niet veel meer aandacht aan dit grote probleem besteed. Of wil men zo snel mogelijk van de geboortegolf van na de 2e Wereldoorlog af, ik voel mij afgedankt en gedumpt.

  • Harry Bollema schreef:

   Bij de mainstreammedia is kennis van pensioen en pensioenwetgeving en van de EU-pensioenrichtlijnen (IORP I en II) verwaarloosbaar. Dan wordt het ook lastig om over dit dossier te gaan schrijven cq op TV in te gaan waar het om draait. Resultaat: het journaille heeft zichzelf gereduceerd tot een papegaaienkolonie op het thema pensioenen.

   Wat o.a. onderbelicht blijft, is dat bij alle fondsen de administraties – ik doel op de deelnemers-administratie, de aanspraken-administratie, de in- en excasso-administratie- niet op orde zijn. Daar weet men bij Max Ombudsman over mee te praten.
   Het bureau Sprenkels & Verschuren heeft in september 2021 hierover een waarschuwing afgegeven; zie https://www.sprenkelsenverschuren.nl/wp-content/uploads/SV-Reflector-september-2021-Transitie-pensioenuitvoering.pdf

 11. A. H. Steegers schreef:

  Het heeft veel weg van een tombola of is er reeds pensioengeld uitgegeven aan andere zaken ik krijg het idee dat dit het geval is hierom wordt tegen beter in de zaak verdoezeld bah!

 12. Bert schreef:

  Het lijkt wel de maffia. Wat zit er bij de coalitiepartijen toch veel meeloperige onnozelheid. Volksvertegenwoordigers van niks, als ze maar hun baantje kunnen behouden

Laat een reactie achter bij Jan v.d. Kleij Reactie annuleren