Medialogica: hoe de pensioenleugen voortleeft

De media functioneren volgens de wetten van de medialogica. Het typische kenmerk van medialogica bestaat eruit dat logica daaraan ontbreekt. Nieuws is dát wat we nog niet weten, zo luidt de definitie van nieuws. Wie de krant leest en de televisie volgt, ziet dagelijks dat journalisten ontrouw zijn aan dat uitgangspunt. Nieuws is  een perpetuum mobile, een steeds doorgaande beweging die zichzelf herhaalt. Nieuws is dat wat al bekend is. Wat te zeer afwijkt van het gangbare heeft de grootste moeite om de mainstream media (niet bedoeld als scheldwoord) te bereiken. De boodschapper van het afwijkende heeft het moeilijk; zijn boodschap wordt niet op zijn inhoudelijke waarde onderzocht. Nee, de boodschapper wordt doorgaans verdacht gemaakt en daarmee zijn boodschap ontkracht.

Framing

Is nieuws te ingewikkeld om het te kunnen bevatten, dan wordt het verpakt in een gemakkelijk te begrijpen frame. Een frame is een indikking van de boodschap en doet meestal geweld aan de waarheid. Soms worden die frames door journalisten bedacht, met de bedoeling om het nieuws behapbaar te maken. Vaak komt het frame van de boodschapper die er belang bij heeft om de opinie in een door hem gewenste richting te sturen. Dan moet je hopen dat journalisten de achterliggende bedoelingen doorzien en tegengas geven. Meestal gebeurt het niet, simpelweg omdat kennis over ingewikkelde dossiers ontbreekt of het teveel moeite is om ze te doorgronden. Dan is het overnemen van door de overheid bedachte frames het gemakkelijkst en het meest veilig, maar vaak niet terecht, gezien het toenemend aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het dienen van het algemene belang niet altijd meer leidend is in het overheidshandelen. Denk aan de toeslagenaffaire.

Pensioenleugen

Het is een wat lange inleiding om te komen bij het punt waar het me hier om gaat: de pensioenen. Al jarenlang leven we met het door De Nederlandsche Bank omarmde idee dat het Nederlandse pensioenstelsel (de aanvullende pensioenen) op het punt staat om in te storten. Afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om de degelijkheid van het pensioenstelsel te berekenen klopt dat beeld wel of niet. Het is als met de bekritiseerde modellen van het Centraal Planbureau en het RIVM: wat je erin stopt, bepaalt de uitkomst.

Volgens de (onbegrijpelijke) regels van de overheid moet de dekkingsgraad -het cijfer dat aangeeft of pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om aan alle toekomstige verplichtingen de kunnen voldoen, ook die over veertig jaar- worden berekend aan de hand van de risicovrije marktrente. Die is op dit moment vrijwel 0%. Het betekent volgens deze berekeningen dat pensioenfondsen onvoldoende rendement maken om in de toekomst aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Volg je die methode dan staat het er met de pensioenen slecht voor.

Maar dat is een theoretisch berekeningsmodel. Pensioenfondsen beleggen ook op de aandelenmarkt en daar wordt gemiddeld per jaar 6 tot 7% rendement gemaakt. Er komt dus heel wat meer geld binnen dan waarmee in de modellen van de overheid wordt gerekend. Tel je niet alleen de inkomsten uit premie, maar ook het rendement erbij op en trek je er de jaarlijkse pensioenbetalingen weer van af, dan nog blijft het beschikbare vermogen elk jaar groeien, van bijna 600 miljard in 2008 tot bijna 2000 miljard in 2021*.

Genoeg reserve

Er is genoeg vermogen beschikbaar om de uitbetaling van pensioenen tot in lengte van jaren te garanderen, zowel voor de huidige als toekomstige generatie, zo betoogt een lange stoet van deskundigen, criticasters van het regeringsbeleid, de tegenmacht waarvan het geluid in deze pensioendiscussie maar moeizaam de media bereikt.

Wat heeft dit alles met medialogica te maken?

De overheid wil om politieke redenen af van het huidige stelsel van aanvullende pensioenen en werkt daarom aan een hervorming van het pensioenstelsel, een operatie die zo ingewikkeld is dat niemand er nog iets van begrijpt. Om politiek draagvlak te krijgen voor die ingreep wordt al jarenlang de ondergang van het huidige pensioenstelsel gepredikt. Dat gebeurt dus op basis van berekeningen die niet deugdelijk zijn, maar die met zoveel overtuiging worden gebracht dat ook de meeste journalisten zijn gaan geloven dat er met het pensioenstelsel bar en boos voorstaat.

Onheilsberichten

Dat frame wordt maand-in-maand uit gevoed met onheilsberichten. Zodra de beurs even in mineur is wordt meteen gemeld dat het er met de pensioenfondsen opnieuw, weer somberder voorstaat. Daardoor zijn we die onheilsberichten gaan geloven. Het was dan ook koren op de molen van de pensioen-somberaars in de media, toen aan het begin van de coronacrisis de koersen op de beurs behoorlijk naar beneden gingen.

‘De kranten stonden vol over de gevolgen voor de pensioenen, die zeker gekort zouden moeten worden’,  schrijft Reinout van der Heijden in de Volkskrant van 8 april 2021. Maar het dipje op de aandelenmarkt was maar tijdelijk,  en al snel bereikten de aandelenbeurzen recordhoogten.

Dat de pensioenfondsen daarvan profiteren en het vermogen daarmee behoorlijk is gestegen, lees je nergens, aldus de Volkskrant, die complimenten verdient voor het feit dat de krant deze ontwikkeling wèl signaleert.

‘Slecht nieuws komt met een klap en goed nieuws gedijt traag’, aldus  Reinout van der Heijden. En vaak wordt het goede nieuws niet eens gemeld, omdat het niet in het frame past en dus niet als nieuws wordt beschouwd. Deze laatste opmerking is voor mijn rekening. Zó werkt Medialogica.

TON VERLIND

 • volgens recente cijfers van DNB
13 reacties op “Medialogica: hoe de pensioenleugen voortleeft
 1. Alexander schreef:

  Dat is onjuist het geld is niet van de werkgever dat wordt bij cao afgesproken Het is ook niet van de werkgever of vakbond en ook niet pensioen fondsen. Het is uitsluitend van de werknemers.
  Laat het heel duidelijk zijn het gespaarde geld is loon voor later gespaard door werkwerk nemers. Zij willen het gewoon stelen van de werknemers. Het is in feite alleen een belegging van en voor de deelnemers die verplicht zijn opgelegd door de werkgevers daar is niets van hun bij en ook niet van de regering. Anders hadden ze het maandelijks uit moeten betalen. Pas dan hadden de werknemers het zelf fysiek ontvangen conform de cao overeenkomsten. Dat wilden ze niet want de werknemers konden dat niet werd het voorgehouden. Dat is het argument om het maar te gewoon te stelen in de vorm van dat is overwaarde zoals de toenmalige regeringen het bestempelde van het CDA en PvdA.
  In feite willen de werkgevers helemaal niets inclusief deze regering. Zij zetten met achterlijk maatregelen de pensioenfondsen onderdruk om maar niet te hoeven indexeerden. Maar het is nog steeds niet het geld van die partijen die alleen maar illegaal de wet gebruiken om het te beheersen. Wat geld van de deelnemers is. Als het in een belegging fonds zou zijn ondergebracht had de Nederlandse bank helemaal geen regels kunnen opstellen zoals het nu gebeurd. Dat hadden we dividend kunnen ontvangen en 1,4000 miljard euro te kunnen inzetten om die machtsverhouding te door breken. Deze regering haat de gepensioneerden met D66 voorop en VVD kijkend aan de zijn lijn. De christelijke partijen doen vrolijk mee.

 2. Janson schreef:

  Als de pensioenfondsen op de beurzen maar twee procent winst zouden maken op dit kapitaal dan is er genoeg om de arbeiders van het ABP te betalen en de uitkeringen op te hogen???

  Een ABP cliënt

 3. Jan Mol schreef:

  Verander een paar regels, 2,5% vaste rekenrente, toezicht niét meer bij DNB en geen goedkeuring van bondsbestuurder door DNB

 4. Willem Heijdacker schreef:

  Als de Sjaak voel ik me genaaid, na 50 jaar werken in een zwaar beroep, waarvan 37 jaar in de volcontinuedienst en met alle mogelijke mooie vooruitzichten, zoals werken tot 59 jaar, Vervroegde uittreding, levensloopregelingen en stoppen nog voordat je versleten ben. Op mijn 50ste jaar draaide alles om, inleveren VUT, niet neer opbouwen van spaarloon en levensloopregeling etc. Daarbij kwam ook nog de verhoogde pensioenrekenleeftijd van 65 jaar naar 68 jaar, de verhoogde AOW leeftijd naar 67 plus, de veel te lage en femanipuleerdevrekenrente waardoor er al 13 jaar geïndexeerd wordt op pensioenen met de zekerheid dat er de eerste 5 jaar ook niet geïndexeerd wordt en erger nog na 44 ABP opbouwjaren de dreigende kortingen.
  Straks ook nog verhoogde belastingverplichtingen op je aanvullend pensioen.

  Het zijn en blijven schoften, dieven en rovers.

  De Sjaak zal er zijn om ze af te straffen. Tot ziens.

  Willem Heijdacker

 5. Gerrit schreef:

  Waarom worden de cijfers van de pensioen fondsen niet ieder jaar in de media uitgebreid getoond.
  Een eenvoudige manier om de doemscenario’s te lijf te gaan .
  Zo kan iedereen zien wat er binnen komt en er uit gaat.
  Dan lijkt mij het toch moeilijk om dit beleid voort te zetten. En zo kunnen we de regering misschien dwingen om een andere rekenmethode te hanteren.
  Maar ik heb een gevoel dat er heel veel andere belangen (bijvoorbeeld europa ) meespelen.
  op dit toneel en dat wij daar de dupe van worden
  Ben ook bang dat de media hier niet aan mee zal werken want die worden allemaal van bovenaf gestuurd wat ze mogen publiceren en wat niet.
  Onze media is een manipulerende media

 6. Henny Versteeg-Koets schreef:

  Kan de rechterlijke macht hier dan niets tegen doen?

 7. Hans Schipper schreef:

  Heerlijk om te lezen. Schandalig dat onze “volksvertegenwoordigers” er geen donder aan veranderen, onder het mom “het is te complex”, terwijl zij het er zelf naar gemaakt hebben.

 8. Aart Wiersma schreef:

  Jaarlijks komt er vrijwel evenveel binnen als er weer uitgaat bij de pensioenkassen. Nogwel met deze babyboom generatie.
  In cijfers, in kas € 1.700 miljard euro.
  Verplichtingen bij deze babyboom generatie € 32 miljard jaarlijks.
  Inkomsten ongeveer € 31 miljard jaarlijks.
  Rendementen 6,5 % over meer dan 20 jaar.
  En verplichte rekenregels en rekenrente van 0 %. Absurd.
  Dan durft Wouter Koolmees, minister, te beweren dat ouderen profiteren ten koste van jongeren. Terwijl het geld in de pensioenkassen werd opgebracht door de ouderen en hun ouders. Schande aan de frequent jokkende jokkebrok, dan wel liegebeest Koolmees.
  Door het risicovrij moeten berekenen met de gekunstelde rekenrente van 0 % i.p.v. 6,5 % (rendement) moeten ook de werkenden veel te veel pensioenpremie betalen.
  Schande aan dit kabinet, politici en journalisten die deze leugens tolereren.
  Fijn Ton Verlind dat jij dit zo bespreekt.

 9. Jan schut schreef:

  Ik ben er 1 van ,maar er zijn er voldoende die U heel graag de uitleg geven die bij deze 1800miljoenpot hoort! Deze gepensioeneerden 4-7-1947 is inmiddels klaar met inleggen en vandaar deze gigantische berg geld, waar het lijkt of heel Europa met argus ogen kijkt hoe dat verdeeld gaat worden………De jeugd die nu pas beginnen met inleggen hoeft zich tot in lengte van dagen niet druk te maken! Er komt nog altijd meer in 32 milj en er wordt 30 Mlj. Uitgekeerd…Bij de vernieuwingen die Koolmees en DNB Klaas Knot willen doorvoeren word het een Casino pensioen……….En U weet uit het verleden de oudjes hebben geleerd , wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven en ook ging U ,diezelfde Oudjes niet naar een Casino ,want je kwam altijd met minder thuis als je was gegaan……..soms, ja soms had je geluk.
  Gewoon terug naar s’Werelds Beste Pensioensysteem ,alleen een kleine revisie en gewoon doorgaan zoal het is, was en altijd moet blijven .
  Maar dan Rev:2021 . 01

 10. Frits de Jong schreef:

  Met 1800 miljard Euro in kas, dat als alle grote kapitalen belegd op de wereldwijd opererende beurzen gemiddeld al 120 jaar (!!!) ondanks 2 x een WO en talloze wereldwijde financiële en economische crises gemiddeld 7% rendement per jaar oplevert, dwz zich om de 10 jaar verdubbeld (!!!), is dat meer dan voldoende om alle werkenden van nu en de verre toekomst en dus ook alle reeds gepensioneerden een GRATIS welvaartsvast pensioen uit te keren dat op zijn laatst op 65 jarige leeftijd in kan gaan. Ja er is zo ontstellend veel kapitaal aanwezig dat daarnaast ook de totale Nederlandse bevolking van nu en de verre toekomst met onmiddellijke ingang een GRATIS AOW uitkering kan ontvangen die eveneens op zijn laatst op 65 jarige leeftijd in kan gaan. Dat betekent tevens per acuut een enorme netto loonsverhoging voor alle werkenden van nu en in de toekomst omdat met onmiddellijke ingang niemand meer van zijn bruto inkomen nog AOW premies of Pensioenpremies hoeft af te dragen. PS in 2018 waren de uitgaven voor de AOW rond 40 miljard Euro en voor de aanvullende pensioenen rond 34 miljard Euro, samen rond 74 miljard Euro terwijl 7% rendement nu al meer dan 125 miljard Euro bedraagt. Het kapitaal blijft dus groeien ondanks een gratis aanvullend pensioen en voor iedereen een gratis AOW. Maar ja onze overheid heeft ons grondig gehersenspoeld en dus zal niemand dit willen geloven, de bevolking laat zich liever beroven.

 11. Jan vd Kleij schreef:

  Dit verhaal klopt ten dele.
  Een belangrijke tweede reden is namelijk de toegenomen leeftijd van gepensioneerden, waardoor langer pensioen moet worden uitbetaald dan is voorzien. Bij sommige pensioenfondsen lukt dat door het behaalde rendement op de beleggingen, maar bij een aantal, waaronder ook enkele grote pensioenfondsen, lukt dat niet. Dan kan er niet geïndexeerd worden of moet er zelfs worden gekort.
  Doordat de solidariteit nu nog wettelijk is vastgelegd betekent het voor jongeren dat de premie stijgt. Sommigen zijn daar niet van gecharmeerd en willen van deze sollidariteit af, o.a. jonge democraten (D66) wier moederpartij ook de AOW wil fiscaliseren, wat betekent dat de belasting op pensioenen kan toenemen en kan oplopen tot wel 20%.

  Wat in het vat zit, verzuurt niet. Althans dat hoop je dan maar. Want als de rente weer stijgt moet er enorm veel kapitaal vrijgespeeld kunnen worden, immers de dekkingsgraad is dan ruim voldoende. Daarmee kunnen achterstanden ingehaald worden. Maar zullen het ook de gepensioneerden zijn die hiervan daadwerkelijk gaan profiteren? Het pensioenstelsel wordt momenteel omgebouwd en minder afhankelijk gemaakt van de (reken)rente en meer afhankelijk van de prestaties op de effectenbeurzen. Dat kan al met al nog zo’n zeven jaar vergen. Als tegen die tijd de rente flink hoger is en beurzen slecht presteren, willen sommigen vast weer terug naar het oude systeen.

 12. K. Groen schreef:

  Beste heer Verlinde, de journalist vergeet dat hij/zij ook geen pensioenopbouw hebben. Maar ze zijn waarschijnlijk een stuk jonger zodat het nog kan aangroeien.

 13. Arie de Gruijter schreef:

  Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.
  Ik zal maar niet vermelden van wie dit citaat afkomstig is maar het is wel toepasselijk!!!

Laat een reactie achter bij Jan vd Kleij Reactie annuleren