Lokale media in Goirle en Riel houden een volksraadpleging

Wat wil de burger! Die vraag staat centraal in een “volksraadpleging”, die in januari gehouden wordt in Goirle en Riel. Opmerkelijk feit: de volksbijeenkomsten worden georganiseerd door de gezamenlijke lokale media: Brabants Dagblad, de website WijGoirlenaren, het huis-aan-huis-blad Goirles Belang  en de Lokale Omroep Goirle, ondersteund door de bibliotheek.

100

100 Burgers van Riel en 100 van Goirle worden uitgenodigd om te praten over hun beider dorpen: wat trekt ze aan?, wat baart ze zorgen?, wat kan er beter? Het is een open discussie, los van politieke invloed, bedoeld om in beeld te brengen wat er diep in de samenleving leeft aan opvattingen. De deelnemende media hebben niet het idee, dat ze de problemen voor burgers kunnen oplossen. Wèl dat ze goede ideeën zichtbaar kunnen maken en in het oog kunnen houden hoe lokale bestuurders er mee omgaan

Betere lokale journalistiek door samenwerking

Voorzitter van de Lokale Omroep Goirle (LOG) Wil van der Kruijs is een van de initiatiefnemers. “We mogen ons gelukkig prijzen, dat we nog zoveel lokale media hebben”, zegt hij. “Er zijn plaatsen waar de lokale nieuwsvoorziening veel slechter is. We hebben ons afgevraagd of we door samenwerking in concrete projecten een nog betere nieuwsvoorziening kunnen borgen”. En daarom komen er in januari 2 bijeenkomsten: “Het gevoel van Riel” en “Het gevoel van Goirle”.

Weinigen bemoeien zich nog met de gemeentepolitiek

De journalistieke onafhankelijkheid staat bij dit project voorop. Het is bedoeld om in beeld te brengen of de politieke agenda (nog wel) matcht met wat de burgers belangrijk vinden. De LOG-voorzitter heeft berekend, dat van de 18.000 stemgerechtigden in Goirle, feitelijk maar 40 inwoners zich op enigerlei wijze hebben beziggehouden met de politieke programma’s, die in maart inzet zijn van de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 18.000 stemgerechtigden ging in 1994 nog bijna 70% naar de stembus bij de gemeenteraadsverkiezingen, in 2014 was dat nog maar 50%. Volgens Wil van de Kruijs is politiek iets geworden, waar mensen zich van hebben afgekeerd.

Geef een reactie