Omroepen: end of the show

Volkskrant deze ochtend (23 april2015): NPO doet greep naar de macht.

De krant legde de hand op de nieuwe beleidsvisie van de NPO en komt tot de conclusie dat de Raad van Bestuur bezig is met het uitvoeren van de politieke agenda van Sander Dekker. Kern van het beleid: Npo wordt alles bepalend en omroepen zijn op weg naar de uitgang.

Straf voor coöperatief gedrag

Mijn persoonlijke toevoeging: de omroepen worden niet beloond maar afgestraft voor hun meegaande houding van de laatste jaren. Het kan niet anders of ook het vertrek van top-zendermanager Marcel Peek moet gezien worden in het licht van deze verandering, overigens de zoveelste topper in rij die het centrale apparaat verlaat. Ton F van Dijk en Gerard Timmer gingen hem voor. Ben benieuwd naar de maatschappelijke steun voor deze centraliteitsaanval net nu de samenleving vraagt om eens af te rekenen met het rendementsdenken. Zou het lekken van die plannen ook binnen de oorlogsstrategie passen?

NPO los van de realiteit

Hoezeer de Npo de maatschappelijke werkelijkheid misinterpreteert blijkt uit dezelfde Volkskrant. De NPO wijst Youtube als platform af, terwijl we in dezelfde krant lezen: “Historici van de toekomst zullen ons YouTubiaanse tijdperk zonder twijfel als revolutionair bestempelen. Want tien jaar na zijn introductie zijn er mondiaal slechts weinigen die YouTube kunnen weerstaan”. De RvB van de NPO evenwel laat weten de eigen programmering niet aan de Youtube-omgeving te willen blootstellen, maar juist de concurrentie te willen aangaan met deze platforms. Benieuwd naar de rechtvaardiging voor dit kloeke besluit om met de rug naar de realiteit te gaan staan…

Wereldvreemd

Het klinkt behoorlijk wereldvreemd, alsof de wereld wordt beschouwd vanuit de veilige beslotenheid van Stavoren of Staphorst. Voor de omroepen lijkt nu definitief “the last post” te klinken.

Geef een reactie