Laat die beker aan ons voorbijgaan (2)

Kortgeleden betoogde ik, dat Nederland de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 of 2022 maar beter aan zich voorbij kan laten gaan. We kunnen projecten, die groter zijn dan wijzelf niet aan, zo heeft de recente geschiedenis bewezen. Bovendien is Fifa-baas Sepp Blatter van de toast met kaviaar, waar wij Nederlanders van nature niet meer dan een bruine boterham met kaas hebben aan te bieden. Dat ’s lands economie met zo’n wereldkampioenschap een behoorlijke oppepper krijgt, wil er bij mij niet in, omdat daarvan simpelweg de bewijzen ontbreken. Ik geloof wel, dat we een gepeperde rekening gepresenteerd zullen krijgen, zodat het nog langer duurt voordat het begrotingstekort tot aanvaardbare proporties is teruggebracht. En dat de bewoners van Soweto in de schaduw van het voetbalstadion in Johannesburg hun levenspeil recent hebben zien stijgen gelooft toch niemand?

Blunder

De werkelijkheid is nog bozer dan ik kortgeleden dacht. Langzaam komt er meer informatie beschikbaar over de enorme blunder, die onze tweede kamer-leden hebben begaan door blind akkoord te gaan met het Belgisch-Nederlandse bidbook, waarin staat aangegeven welke priviléges we Blatter en zijn companen willen geven in ruil voor het toekennen van het WK aan België en Nederland. Hoe dit kon gebeuren? Ze hebben het dossier simpelweg niet gelezen.

Autovrije doortocht voor Sepp

Dit zijn een paar van die voorrechten, waarvan ook heel wat ploeterende “zelfstandigen zonder personeel” dromen. De wereldvoetbalbond zal in België en Nederland tijdens het WK geen btw hoeven af te dragen, vrijgesteld worden van het betalen van invoerrechten en inkomstenbelasting over in Nederland gegenereerde winst. De Fifa eist ook nog andere voorrechten: een reclamevrije zone rond de stadions waarin wordt gespeeld, met uitzondering uiteraard van de sponsors die de Fifa steunen. De voetbalbond vraagt carte blanche bij de aanpak van overtreders, dus een maximale vrijheid om Hollandse meisjes met Bavaria-jurkjes op de pakken en in het gevang te gooien. Omdat de Nederlandse wet die mogelijkheden niet kent, zullen de regels tijdens de wereldkampioenschappen tijdelijk aangepast moeten worden. Sepp Blater eist ook nog een autovrije doortocht van zijn hotel naar de stadions waar gespeeld wordt.

RTL tilde het nieuws boven water, niet de machtige NOS

Deze rijkeluis-wensen staan beschreven in een bidbook, waarmee de tweede kamer akkoord ging, maar dat voor ons belastingbetalers “geheim” is. Niet het parlement startte de discussie over de aanvaardbaarheid van al deze wensen, maar RTL, dat deze gegevens boven water kreeg. Waarom niet de publieke NOS met zijn machtige nieuwsorganisatie, zo vraag je je af. Misschien omdat deze organisatie al teveel verstrengeld is met de belangen van de voetbalbaronnen?

We kunnen het geld beter besteden

Het zou spijtig zijn als België en Nederland het WK aan hun neus voorbij zouden zien gaan, betogen de voorstanders. Want zo, kunnen we laten zien, dat de Lage Landen wereldwijd voorop lopen op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en maatschappelijkje verantwoordelijkheid. “Het uitdragen van dat beeld is van onschatbare waarde en daarom moeten de parlementariërs het Holland-Belgium bid blijven steunen”, schrijft Frank van Eekeren , medewerker van de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenchap van de Universiteit van Utrecht deze ochtend. Ik ken wel betere methoden om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid publiekelijk te belijden. Door de grenzen te sluiten voor die megalomane Fifa en het vrijvallende geld bijvoorbeeld te investeren in het behoud van het voormalige Organon-research, zodat we ook over 10 jaar onze eigen geneesmiddelen nog kunnen ontwikkelen.

Ton Verlind

Geef een reactie