Welke inhoudelijke koers gaat Brandpunt varen?

BrandpuntIk heb al heel veel gehoord en gelezen over de vorm, waarin het nieuwe Brandpunt zich gaat presenteren, maar nog betrekkelijk weinig over de inhoudelijke orientatie. Brandpunt-nieuwe-stijl kent geen studio en gaat vooral onderzoeksjournalistiek bedrijven. De reportages worden beeldend en gepresenteerd on-the-spot. Volgens een van de anchormen, mijn gewaardeerde oud-collega Fons de Poel, bestaan er slechts twee soorten journalistiek: goede en slechte. Als inhoudelijk visie vind ik dat nog wat mager. De reshuffling van de actualiteitenrubrieken bij de publieke omroep vindt niet plaats omdat er slechte journalistiek bedreven werd of omdat de reportages te weinig beeldend zouden zijn, maar omdat er behalve vormgeeflijke verschil, te weinig diversiteit was in onderwerpkeuze en opvatting: dezelfde thema’s, steeds vanuit de zelfde visies belicht door journalisten met eenzelfde maatschappelijke achtergrond. Daarmee was de publieke omroep opinie-arm geworden, leed onder gebrek aan diversiteit, verrassing, brutaliteit, eenzijdigheid en werd navelstaarderig. Dit alles door de kritici van de publieke omroep te gemakkelijk vertaald als “links”.

De eigen plek van de KRO in het journalistieke landschap

Ik ben erg benieuwd naar de inhoudelijke koers van het nieuwe Brandpunt. Op welk sociaal-maatschappelijk vergezicht zal de rubriek zich richten, heeft de redactie opvattingen over de gewenste samenleving en hoe verhouden de keuzes zich tot de KRO. Kortom zal de omroep via een herkenbare, eigen invalshoek kunnen laten zien, dat de KRO als journalistieke organisatie een orginele positie inneemt? Dat gaat verder dan het bedrijven van goede of slechte journalistiek.

Kleurloos of met engagement?

brandpunt avdhBrandpunt vestigde zijn reputatie in de zestiger jaren, daarbij geholpen door het feit dat op het gebied van televisie werkelijk alles nieuw was en het dus gemakkelijk was om te verbazen. De pioniers van Brandpunt hadden de tijd mee, maar ze maakten ook de keuze om niet tot het establishment te willen behoren. Het bracht de club van Frits van de Poel en Aad van den Heuvel regelmatig in conflict met de eigen biotoop. Brandpunt droeg op zijn manier bij aan het ontstaan van een nieuwe orde. Hoe zou zo’n kritische en onafhankelijke koers er in deze tijd uitzien en tot welke vertaling zullen Fons, Wouter, Aart en Sven in staat zijn? Wordt het nieuwe Brandpunt neutraal (kwaliteits journalistiek) of betrokken (kleur bekennen). Daarover heb ik nog te weinig gehoord en gelezen. Het neemt niet weg, dat ik de Brandpunt-redactie alle succes toewens.

 

Ton Verlind

Geef een reactie