Kerngegevens rapport “De Staat van het Onderwijs”

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE ONDERWIJS

Leerlingen gaan graag naar school,maar leerprestaties nemen af

 • Prestaties Nederlandse leerlingen in het primaire onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af.
 • De prestaties op het gebied van rekenen, wiskunde en natuuronderwijs nemen al langere tijd af.
 • In vrijwel alle andere landen verbeteren de prestaties.
 • Nederland is zijn internationale positie aan het kwijtraken.
 • Leerlingen in het basisonderwijs lezen in 2017 minder goed dan in 2016 en 2015.
 • De verschillen per school zijn groot.
 • De motivatie om te lezen is in Nederland lager dan in veel andere landen.
 • Dat heeft niet te maken met het plezier waarmee leerlingen naar school gaan: de leerlingen zijn in weinig landen zo gelukkig en gaan over het algemeen met plezier naar school.
 • De prestaties in cultuureducatie, natuur, techniek en bewegingsonderwijs zijn in 2017 gelijk of lager dan bij leerlingen die 10 jaar geleden op de basisisschool zaten.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben minder burgerschapskennis dan leerlingen in de landen om ons heen. Burgerschap gaat onder meer over hoe de democratie en hoe de samenleving in elkaar zitten.
 • Nederlanders zijn relatief hoog opgeleid, een aanzienlijk deel heeft een diploma hoger onderwijs.
 • Het niveau van het hoogst behaalde diploma aan het einde van schoolloopbaan daalt iets.
 • Een deel van de studenten in het hbo en wo haalt geen diploma.
 • Vergeleken met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos.
 • Gediplomeerde jongeren vinden snel werk in bv techniek, onderwijs en zorg.
 • De vooruitzichten op een baan in de sectoren economie en cultuur zijn minder goed.Het aantal jongeren met een flexbaan neemt toe.

BRON: Staat van het Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs april 2018.

 

Geef een reactie