Inspiratiekamer smaakt naar meer

Dit smaakt naar meer! Dit was maandagavond de algemene teneur na de allereerste door de Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen i.s.m. een aantal zelfstandige ondernemers georganiseerde Inspiratiekamer. Tegen de 50 zelfstandige professionals hadden zich in het adviescentrum van de bank aan de Thebe in Hilversum verzameld om kennis te maken, te netwerken en zich gezamelijk te buigen over de uitdaging van deze avond: hoe maken we het centrum van Hilversum weer leuk en concurrerend.

Tijd voor een heldere keuze

Wethouder Wimar Jaeger van economische zaken van Hilversum en Richard Baron, voorzitter van de winkeliersvereniging Hilversum-City staken hun enthousiasme over het resultaat niet onder stoelen of banken. Dit was buiten verwachting! Ongeveer een uur brainstormen in 3 groepen onder leiding van de coaches Caroline Allertz, Lous van Haarst en Danitsja Bulatoff leverde een serie goed toepasbare ideeën op. In het resultaat van de groepen zat een opmerkelijke overeenkomst, die spoorde met de analyse van Wimar Jaeger en Richard Baron: Hilversum is teveel in dubio. Grootsteedse allure of dorp blijven? Het is een thema dat ook als een rode draad door de politiek loopt. Het is tijd voor een heldere keuze, want vlees noch vis leidt niet tot succes.

Kies voor knus

Voor de creatives die in de breakout-sessies aan het werk gingen was er geen twijfel: kleinschaligheid is het unique sellingpoint van Hilversum. Ga niet de concurrentie aan met Amsterdam, want die verlies je. Stel iets tegenover Amsterdam, zorg voor een keuze. Er waren ook andere adviezen: vergroot de mediauistraling, draag uit welk tv-tallent hier groot geworden is. Waarom is de stad alleen met kerst verlicht, zorg voor een lichtplan voor het hele jaar. We hebben een walk of fame, maar zo goed verstopt dat niemand weet waar hij is. Zorg voor een betere mentale en fysieke verbinding tussen Mediapark, het centrum en De Vorstin: het hangt nu als los zand aan elkaar. Waarom worden de bezoekers aan televisieprogramma’s afgezet op het mediapark en niet in de binnenstad: op deze manier profiteert de gemeente niet van de grote toeloop. Maak Hilversum knusser! Waar zijn de leuke straatjes met de kleine gespecialiseerde winkeltjes. Maak pop-up stores van de leegstaande panden, dus verzamelgebouwen voor kleine aanbieders etc.

Visioen

Nog een wijze les uit deze sessies: ga niet aan het werk alvorens er een helder concept is ontwikkeld. Er wordt nu al wel geïnvesteerd in aankleding van de binnenstad, maar er lijkt geen samenhangende visie onder te liggen. Als er geen visioen is, geen ideaalbeeld voor de toekomst, bestaat het risico van ad hoc beslissingen zonder samenhang. Hilversum heeft behoefte aan een plan, een verhaal.

Succesvol netwerken vraagt een nieuwe houding

Wimar Jaeger en Richard Baron konden dus volop hun profijt doen met deze eerste sessie van De Inspiratiekamer. Maar eigenlijk ging het niet om Hilversum as such. Het was een oefening in samenwerken, innovatief denken, concepting, vanaf O beginnen, profiteren van elkaars expertise. Netwerkbijeenkomsten, zo werd gezegd, zijn teveel gericht op “halen”. Hier werd gepleit voor een attitude-verandering: kijk wat je kunt brengen. Uit samenwerken en vernieuwen ontstaat dan als vanzelf omzet. Wat De Inspiratiekamer aan kennis opleverde is ook toepasbaar op andere terreinen dan de Hilversumse binnenstad.

De breakout-sessies vormden de afsluiting van deze Inspiratiekamer. Daaraan vooraf ging een inleiding van Rabo-directeur Huub Nijhuis en een college “effectief netwerken” gegeven door Danitsja Bulatoff. “Luisteren”, zei ze, “is een van de slechtst ontwikkelde eigenschappen”. ZP-ers staan teveel op zenden. Je komt pas tot zaken als er een “klik” is en daarvoor is meer nodig dan fysiek aanwezig zijn op netwerkbijeenkomsten. Investeer in je vermogen om te luisteren.

Follow up

De resultaten van De Inspiratiekamer zullen worden gebundeld en komen ter beschikking van de Hilversumse beleidsmakers. Wethouder Wimar Jaeger beloofde de deelnemers inzicht te geven in welke aanbevelingen wel of niet worden overgenomen. De resultaten worden ook gedeeld met wethouder Theo Reijn van de gemeente Wijdemeren, die een deel van de bijeenkomst kon bijwonen.

Rabobank Gooi- en Vechtstreek is van plan dit jaar nog een aantal Inspiratiekamers te organiseren. Wie zin heeft kan thema’s aandragen. Wat moet volgende keer centraal staan? Aanmelden kan via deze digitale adressen:

bedrijven@hvp.rabobank.nl

Twitter: @StartersRaboHVP

 

Lees ook hoe dit initiatief ontstond

Geef een reactie