Goochelen met de pensioenen

Naar de vraag waarom het pensioenstelsel op zijn kop moet is het gissen. Er zijn verschillende redenen te bedenken. Er is al zolang over onderhandeld dat geen van de partijen (vakbond, werkgevers, politiek, Nederlandsche Bank) nog zin heeft in prestigeverlies dat het gevolg zou zijn van een terugtrekkende beweging. Werkgevers en overheid die hunkeren naar het verlagen van de pensioenlast. De vakbeweging die als volgzame partij de toezegging kreeg dat er een vroegpensioen voor zware beroepen zou komen. De Nederlandsche Bank die in de credietcrisis steken liet vallen en nu via zwaar controlerend en sturend beleid op zoek is naar herstel van het imago en vulling van het portfolio dat in de loop van de jaren leger is geworden omdat steeds meer werk wordt overgeheveld naar Europa.

De omzetting gaat miljarden kosten

Janine Abbring (2017)

Dan al die consultants en uitvoerders die de collectieve pot van 1500 miljard euro moeten uitsplitsen in vele individuele potjes, een operatie waarmee miljoenen, waarschijnlijk zelfs miljarden als advieskosten zijn gemoeid. De communicatieadviseurs die voor jaren werk hebben aan het ontwarren van deze gordiaanse knoop.
Verzekeringsmaatschappijen, die op zoek zijn naar nieuwe markten hetgeen zich in zijn meest pijnlijke vorm laat zien als reclamespot van beleggingsfirma Brand New Day waarin de eindredacteur van De Avondshow met Arjen Lubach, Janine Abbring (foto Wikipedia), deze commerciële pensioenleverancier aanprijst voor het vullen van ‘uw pensioengat’. Een eindredacteur van de publieke omroep, verantwoordelijk voor een satirisch programma dat tot taak heeft het onbegrijpelijke in commercie en politiek op de hak te nemen, leent die zich voor het maken van reclame? Jawel! Het laat zien hoever de armen van verzekeringsmaatschappijen reiken en in Hilversum het verval is toegeslagen.

 

 

Wie het gelooft mag het zeggen.

Geen van de bovengenoemde redenen heeft te maken met het belang van de pensioendeelnemers zelf want voor hen breekt een onzekere tijd aan nu de pensioenen gaan meebewegen met de beurs. Gepensioneerden zullen cashen als het goed gaat en bloeden als het tegenzit. De voorstanders zien alleen de zon schijnen. Hun berekeningen voorspellen dat velen er op vooruit zullen gaan, als het meezit met fabelachtige cijfers. Wie het gelooft mag het zeggen. Agnes Joseph doet dat in ieder geval niet. Ze is pensioendeskundige van NSC en hield deze week in de Tweede Kamer haar maidenspeech die aan duidelijkheid weinig te wensen overliet: de omzetting dient geen nut en zal leiden tot een chaos, voorspelde ze. De totale pot is en blijft 1500 miljard, ook als die verdeeld wordt. De sterftecijfers blijven globaal gelijk. De economische omstandigheden zijn niet ineens noemenswaardig anders. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het ook te mooi, zo betoogde ze. Ze hing haar baan in de pensioenwereld aan de wilgen om als Kamerlid een pensioenramp te voorkomen. Kijk naar de video van haar maidenspeech en luister naar wat u boven het hoofd hangt.

9 comments on “Goochelen met de pensioenen
 1. Wim Vallinga schreef:

  De “staat” moet ook eerst de onwettige graaien uit de pensioen kas aanzuiveren. Ook deelnemers laten meebeslissen. Diverse deskundige adviseurs niet wegzetten als tunnel visie kijkers.
  Wanneer worden nu eens alle krachten gebundeld om deze idiotie teniet te doen.?
  1.500 miljard weet men wel hoeveel dit werkelijk is?

 2. J.M.Stols schreef:

  Net als bij de klimaathysterie waar wereldwijd honderden miljarden in een bodemloze put verdwijnen worden vele miljarden verzwolgen aan de omzetting van de pensioentransitie. Here God wat zijn wij overgeleverd aan idioten die geloven in religie en ideologie en die de rechten en bezittingen van het volk ontnemen.
  De machteloosheid en frustratie bij mensen ook wereldwijd is enorm.
  Helaas geloof ik niet dat het beter wordt maar steeds erger.
  Het is gelukkig dat u deze rampen wilt melden en beschrijven.

 3. Cor van der Kaaij schreef:

  De NL pensioenpotten zitten boordevol met geld, NLBurgers in loondienst hebben daar decennia een groot gedeelte van hun wekelijkse brutoloonsom in gestort. EU/ECB/VNONCW weten dat ook en zijn gek op domme burgertjes uitkleden. Laten we eerlijk zijn, de gemiddelde NLBurger is meer met voetbal/netflix/heelhollandbakt bezig dan met hun pensioen. Ons kabinet, en vooral de vvdcdad66 tak is groot fan van EU/VNONCW en kijken al jaren gaafleuk weg. Helaas stemmen vele NLBurgers daar toch graag op. Het volk krijgt wat ze …………..

 4. Hans Warmenhoven schreef:

  Goed item, ben zo vrij geweest het te delen op LinkedIn en op X met verwijzing. De markt is de markt, de winsten met beleggingen worden grosso modo niet groter vwb de rendement, de mensen die er tussen worden geschoven kosten geld evenals de kantoren en managers en ook verzekeraars, de inleg wordt vooralsnog niet hoger. Het kan niet anders dan dat de netto opbrengsten aan de onderkant lager worden en structureel hogere kosten worden gemaakt. En dan met de volatiliteit zeggen ze “dat heeft u kunnen weten” in 2023 en 2024 is dit onder de aandacht gebracht. Jammer, neen u heeft geen zeggenschap gehad over het door u ingelegde geld!

 5. Bert van Heeswijk schreef:

  Onbegrijpelijk dat dit kan terwijl een ieder ziet dat gepensioneerden en toekomstige pensionado’s ordinair gezegd:’ genaaid worden’. Wie zit hier achter? Nou zeker is dat slechte mensen, nee zeer slechte mensen hier achter zitten.
  Kort gezegd: onacceptabel, onethisch en crimineel.

 6. E H Winkels -Erpelinck Winkels-Erpelinck schreef:

  Is er eindelijk een dame van NSC, de hele echte pensioen specialist, niet te vergelijken met de sullen die er aan hebben gewerkt, Nee zij weet. concreet waar ze het over heeft. Ik heb met open mond zitten luisteren, zegt de minister, die van toeten nog blazen weet. Nee dat gaan wij niet wijzigen. Het is om te huilen. STOP ONMIDDELLIJK DAT SALARIS VAN CAROLA EN NU ECHT AAN HET WERK. OPROEP AAN ALLEN WERKENDE EN GEPENSIONEERDEN OP NAAR DE A12 EN OP HET ASFALT GAAN ZITTEN.

 7. Carel schreef:

  Kreeg ook veel reacties, likes en repost op mijn tweet n.a.v de Top maidenspeech van Agnes Joseph zie:
  https://twitter.com/Cashborn1951/status/1747697478722330715

 8. hansschipper schreef:

  met speciale dank aan de grootste goochelaar, de man die alles weg lacht, die zich niks herinnert, niets aan verplichte archivering doet, een appeltje eet op de fiets, de energiemarkt geliberaliseerd heeft (duurste van Europa), die de zorg onbetaalbaar heeft gemaakt (er wordt meer aan de zorg verdiend -vvd’ers, dan er in), het openbaar vervoer op zijn beloop laat, wonen tot een puinbak heeft gemaakt, de Belastingdienst van een topbedrijf tot een schlemielig tentje heeft laten verworden, Toeslagenschandaal, Groningen bevingsschade en nu de laatste liberalisatieslag er door gedrukt heeft (in-di-vi-du-a-li-se-ring), ja díe man

  • Nicoline Maarschalk Meijer schreef:

   Maar nu de toekomst. Terugtrekken van een aangenomen wet is onmogelijk in een democratische rechtsstaat. Dat betekent een einde aan de rechtszekerheid. Maar bijsturen en aanpassen (zoals Agnes Joseph voorstelt) is mogelijk en de enige weg om dreigend noodlot te keren. Conform ook het advies van John Kerstens. Een demissionaire minister is gehouden het proces van transitie van het astronomische kapitaal dat Nederland internationaal op de kaart zet en dat decennia lang met moeite bij elkaar is gespaard minstens op te schorten tot met zorg de door Joseph aangedragen opties zijn doorgerekend (op een transparante manier!) en onderzocht. ‘Ik snap niet wat u zegt en daarom doe ik het lekker niet’ is geen antwoord wat je miljoenen pensioenspaarders en gepensioneerden kunt voorschotelen ten aanzien van (vaak) hun enige vermogen.

Geef een reactie