Goed concept: “de vreedzame school”.

de vreedzame schoollogoVeel scholen worstelen met het concretiseren van hun identiteit of concept: twee vage begrippen voor iets simpels, namelijk een antwoord op de vraag “waarvoor een school staat”. Die worsteling is vooral duidelijk in het katholiek en protestant-christelijk onderwijs. Oude waarden eroderen, maar wat komt er voor in de plaats? Bij deze scholen bestaat in toenemende mate het besef, dat je identiteit op een moderne manier moet invullen, in plaats van er afscheid van te nemen. Want zonder unique selling point gaan alle scholen op elkaar lijken en dan worden ze rijp voor megafusies. Wat zich niet meer onderscheidt kan beter op één hoop gegooid worden. Hoewel we aan dat laatste ook meer en meer beginnen te twijfelen. Groot immers is niet beter of efficiënter, zo wijzen onderzoeken uit, dus denken steeds meer scholen na over een moderne profilering om zo hun voortbestaan veilig te stellen.

Gebakken lucht

Vaak loopt dat proces vast op de vraag hoe er concreet inhoud aan gegeven moet worden. De praktijk is weerbarstig, dus zie je vaak een vlucht in letters: mooie beleidsnotities, plechtstatige bestuurlijke taal, ontzag voor processen, omlijst met een nieuw logo. Klaar is Kees! Het is een groot misverstand want identiteit is niet dàt waarover je praat, het gaat vooral om de vraag hoe je er in de praktijk tastbaar inhoud aan geeft. “Wij onderscheiden ons op kwaliteit”, lees ik in de nieuwsbrief van een scholengroep. Moest er nog bijkomen dat er NIET naar kwaliteit werd gestreefd. Het kernbegrip “kwaliteit” in een missionstatement zegt dus helemaal niets. Typisch voorbeeld van gebakken lucht.

Helder concept

Hoe eenvoudig kan het zijn om echt een onderscheidend schoolconcept neer te zetten laat de openbare basisschool Overvecht zien. Die school afficheert zich als “de vreedzame school”: helder begrip. Het is een onderwijsconcept dat extra aandacht geeft aan burgerschap en conflictbeheersing. Om inhoud te geven aan die ambitie heeft de school leerlingen aangesteld als mediators. Ze bemiddelen in conflicten met andere leerlingen en doen dat met succes. Als een “leerlingmediator” in functie is, heeft hij/zij een geel petje op. Ik kijk met veel bewondering naar deze praktische invulling van onderwijs-idealen. Identiteit is wat je doet, niet wat je opschrijft.

3 reacties op “Goed concept: “de vreedzame school”.
 1. Nathalie Gerritsen schreef:

  De school waar ik werk is ook vreedzame school 🙂 Inderdaad een goed concept waarin niet alleen een lesprogramma gebruikt wordt maar je hele manier van omgaan met elkaar dagelijks onder de loep wordt genomen!
  Groeten van Nathalie

 2. Ton Verlind schreef:

  Dat gevoel had ik bij dit concept…..

 3. victor koppelmans schreef:

  Inderdaad een mooie invulling van hun waarden. Tegelijkertijd komt bij mij ook het gevoel naar boven dat alle scholen die extra aandacht aan elkaar moeten geven. En dat veel scholen er (wel) mee bezig zijn. De invulling ligt dus ook voor de hand. Het voordeel van een goed idee is vaak dat een goed idee (conceot) simpel en herkenbaar is en andere denken; ‘had ik dat maar bedacht’.

Geef een reactie