Grote meerderheid ziet wel wat in fusies van omroepen

avid-editset-delta81% Van de deelnemers aan de tweede enquête over de publieke omroep ziet wel wat in omroepfusies. Als NOS en NTR samengaan, zou dat de steun hebben van 87% van de respondenten. Een even grote groep is voorstander van een fusie tussen KRO, NCRV, RKK en IKON, 79% ziet een samenwerking tussen TROS, MAX en WNL wel zitten. De combinatie AVRO-VPRO wordt door een meerderheid niet als logisch ervaren, zo’n fusie zou maar de steun hebben van 27%. Als EO en POWNED kiezen voor een zelfstandig bestaan heeft dat slechts de steun van respectievelijk 21% en 10% van de deelnemers aan deze enquete. 69% is voor een combinatie KRO en NCRV. Ook een meerderheid noemt de combinatie AVRO-TROS (59%) en VARA-VPRO (57%)

Hoe worden de omroepen gewaardeerd?

Aan de deelnemers van de enquête is ook gevraagd welke waardering ze hebben voor de huidige omroepen. Het ging daarbij niet om de vraag of men zelf lid was of naar programma’s van de betreffende omroep keek, maar vooral om de vraag of men publiek nut toekent aan de betreffende organisatie.

NOS winnaar, nieuwkomers POWNED en WNL verliezer

De NOS is de grote winnaar. Deze organisatie staat aan de top met een waardering van 7.8, gevolgd door de VPRO 2 (7.4), de NTR op 3 (7.0). Er is een gedeelde 4e plaats voor KRO en VARA (ieder 6.8). POWNED en WAKKER NEDERLAND zijn de verliezers. Ze krijgen zo kort na hun start een dikke onvoldoende (4.2). Alleen ZVK (Zendtijd voor kerken) en de OHM staan in de ranking nog lager (4.1 en 4.0). In totaal worden 8 omroepen als onvoldoende beoordeeld. Behalve POWNED, WNL, ZVK en OHM zijn dat HUMAN, RKK, JOODSE OMROEP en BOS. Van de grote ledengebonden omroepen heeft de TROS de laagste waardering (5.7) De overige omroepen: NCRV en EO 5e plaats (6.2); MAX en AVRO 6 (6.1); BNN 7 (5.9); IKON en TROS 8 (5.7); HUMAN 9 (5.3), RKK 10, (5.2); JOODSE OMROEP en BOS 11 (4.3); WNL en POWNED 12 (4.2), ZVK 13 (4.1), OHM 14 (4.0)

Verantwoording

Aan deze peiling, uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van mijnpubliekeomroep.nl deden 343 mensen mee. De helft werd benaderd, de andere helft meldde zich spontaan.

Meer weten?

Alle achterliggende gegevens van de enquête zijn voor geïnteresseerden geanonimiseerd beschikbaar. Voor de voorwaarden kunt u zich wenden tot: Right Marktonderzoek, Hans Homma: hhomma@rightmarktonderzoek.nl. Meer informatie over deze enquete vindt u op www.mijnpubliekeomroep.nl

 

Ton Verlind

Geef een reactie