Frans Weekers slaat plank mis met druk op Trouw

trouwEr werden wenkbrauwen gefronst toen bekend werd dat het keurige dagblad Trouw als onderdeel van een internationaal consortium van investigative journalists (www.icij.org) informatie naar boven had getild over vermogende belastingontwijkers. Trouw immers heeft geen heel opvallende traditie als het gaat om onderzoeksjournalistiek. De krant die zich ziet als “misschien wel de beste krant van Nederland” lijkt nu in de roos te hebben geschoten. Het internationale onderzoek leverde 25 miljoen documenten op over offshore belastingparadijzen en is nog in volle gang.

Trouw is geen verlengstuk van de overheid

Staatssecretaris van financiën Frans Weekers maakt een cruciale fout door druk uit te oefenen op de krant om de databestanden waarover de onderzoeksjournalisten beschikken na te mogen vlooien op namen van Nederlandse belastingontwijkers. De hoofdredactie weigert terecht aan dat verzoek te voldoen. Media zijn de controleurs (van de controleurs) van de macht, maar geen verlengstuk van jusitie of de belastingdienst. Zouden ze die rol wel vervullen dan zou het met de onafhankelijke positie van de media snel gedaan zijn. Het laat onverlet, dat het interessant is om te weten welke Nederlandse namen verbonden zijn met dit onmaatschappelijke gedrag. Maar het is aan de krant om ze te publiceren, ze moeten niet in een onderonsje met de belastingdienst worden uitgewisseld.

Overheid moet zelf maar een tandje bij zetten

Dat Trouw weigert de databestanden ter beschikking te stellen vindt Weekers “onbegrijpelijk”, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. De krant zou zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door dat wel te doen. “Mijn handen jeuken om met de gegevens iets te doen, maar dan moet je ze wel in handen hebben”. Dat journalisten wel in staat zijn om in eendrachtige samenwerking relevante feiten boven water te tillen en overheden niet: dát is onbegrijpelijk. Het duidt op gemakzucht en onvermogen. De conclusie zou moeten zijn dat Weekers een tandje moet bijzetten en niet gemakkelijk moet willen meefietsen op de bronnen van het investigative consortium.

Trouw verdient steun

Alleen al vragen om toegang tot die bronnen getuigt van een slecht ontwikkeld gevoel voor democratische verhoudingen. Zouden journalisten gaan opereren als verlengstuk van de overheid dan zou het met de journalistieke power snel gedaan zijn. Juist in deze verwarde tijd, die gekenmerkt wordt door politiek opportunisme vechten de media terecht voor hun onafhankelijkheid. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid meer door niet in de val van Weekers te trappen dan door wel te voldoen aan zijn wens. Trouw garandeert deze ochtend in een hoofdredactionele verklaring dat de vertrouwelijkheid van de bronnen wordt gegarandeerd. Het is een hele geruststelling en tegelijk vanzelfsprekend. Trouw verdient alle steun en heeft wat mij betreft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al genomen door het onderwerp journalistiek te agenderen.Overigens deel ik de nieuwsgierigheid van Weekers: wie zijn die belastingontduikende Nederlanders?

Ton Verlind
1 Reactie op “Frans Weekers slaat plank mis met druk op Trouw
  1. Kees Razenberg schreef:

    Belasting ontwijking

    Belastingontwijking moet niet alleen op het nivo van landen aangepakt worden, maar ook op Europees- en wellicht zelfs op VN nivo. Het wordt tijd dat overheden eens gaan optreden tegen dergelijk onmaatschappelijk gedrag.ik vraag me af waarom dat niet eerder is gebeurd.

    Kees Razenberg

Geef een reactie