Fons van Westerloo

dsartimageVoorzitter Fons van Westerloo van de Omroep Wakker Nederland, twittert er in de kolommen van De Telegraaf vrolijk op los. Bij voorkeur over omroepaangelegenheden, zo overduidelijk demonstrerend dat de banden tussen WNL en De Telegraaf nog allerhartelijkst zijn, hoewel zulks bij wet is verboden. Fons neemt het nooit zo nauw met de waarheid. Vriendelijker gezegd: voor de ex SBS- en RTL-topper heeft de waarheid diverse gedaanten. In interviews daarmee geconfronteerd, raakt Fons zelden ontregeld, maar verklaart hij zijn flexibele kijk op feiten als een residu van zijn jeugdige brutaliteit. Hij komt er nog mee weg ook. Ook bij mij. Mijn waardering voor zijn jongensachtige branie en zijn successen winnen het steeds van mijn verbazing over zijn feitenkennis. Hoe komt ie toch aan al die wijsheden, vraag ik me wel eens af. Fons is een heel aaibare man met een goed gevoel voor de opinie van de straat. Het was dus wel even schrikken toen mijn naam prominent prijkte boven zijn column in de krant van Wakker Nederland( 30 oktober 2010).

mijnpubliekeomroep.nl

Dit maal was het onderwerp mijn initiatief en dat van vele internetvrienden (niet per definitie afkomstig uit de publieke omroep-wereld) om de opiniesite “mijnpubliekeomroep.nl” te beginnen, bedoeld om betrokken Nederlanders de gelegenheid te geven om mee te denken over de inrichting van de publieke omroep van de toekomst: een initiatief, dat De Telegraaf toch zou moeten aanspreken. Veel mensen, die actief zijn in de social media hebben de afgelopen week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening te geven over de vraag welke programma’s, echte publieke waarde vertegenwoordigen en welke niet.

Waar zijn de KRO-programma’s

“Opvallend is, dat bij de eerste tien niet één KRO-programma voorkomt”, aldus Fons. “Dat krijg je”, schrijft hij, “als je als mediadirecteur niet geluisterd hebt naar de leden”. Het kan zijn dat Fons zijn leesbril niet zo gauw kon vinden of ongevoelig is voor bepaalde feiten, maar op nummer 10 van die lange lijst van gewaardeerde publieke programma’s staat toch echt Brandpunt. Het programma verworf die positie al na de derde uitzending. Niet mijn verdienste (ik ben al bijna 3 jaar weg bij de KRO), maar die van de huidige directie.

WNL zweeft nog

Ik kan geen betere bevestiging vinden van mijn (indertijd door de KRO-achterban ingegeven) vaststelling, dat de publieke omroep de laatste jaren in zijn randvoorwaardescheppend beleid teveel op kijkcijfers heeft gekoerst en iets te weinig op maatschappelijke relevantie. Ik was nooit een voorstander van het opheffen van de individuele actualiteitenrubrieken en vond dat ze de krachtige visitekaartjes van de omroeporganisaties moesten zijn. In plaats daarvan werden ze opgeheven en vervangen door te onuitgesproken kleurloze samenwerkingsverbanden, mede overigens onder aanmoediging van De Telegraaf die van mening was, dat de publieke omroep vooral goedkoop en onbeduidend moest zijn. De relaunch van Brandpunt is een succes als je kijkt naar de titellijst op mijnpubliekeomroep.nl. Dat kun je niet zeggen van de programma’s waar Fons de verantwoordelijkheid voor heeft. Lukt het De Telegraaf in de krant wel om de eigen lezers smoel te geven,de programma’s van WNL zijn een zwak aftreksel van de flair waarmee de krant van Wakker Nederland opinieert. WNL heeft het contact met zijn achterban dus nog niet gevonden.

Brandpunt 10, Uitgesproken WNL 37

Staat Brandpunt op de 10e plaats van relevante publieke programma’s: uitgesproken WNL van Fons vinden we op nummer 37, Ochtendspits van de gelijknamige omroep op 45 en Pownews (geen WNL, maar wel ontsproten aan De Telegraaf): 53. Uit onderzoek blijkt, dat de programma’s bovendien niet de beoogde doelgroep bereiken en Brandpunt doet dat ongetwijfeld wel.

 

Ton Verlind

Geef een reactie