Dat niemand het begrijpt is precies wat politici willen

Niet het gezonde verstand, maar computers bepalen het beleid van het kabinet. Dat is de kort- door-de-bocht conclusie uit het boek van Pieter Omtzigt en in het bijzonder het hoofdstuk waarin de afvallige CDA-er zich richt tegen de wiskundige modellen waardoor de regeringen van Mark Rutte zich laten leiden.

Niemand begrijpt het

Het gaat om de modellen waarmee het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM en andere instituten werken. De tirade van Omtzigt tegen de modellencultuur laat zich niet gemakkelijk lezen en wie zijn redeneringen probeert te doorgronden komt van een koude kermis thuis: niet te begrijpen. Dat is ook precies waarvoor Omtzigt waarschuwt. NIEMAND begrijpt die modellen. Ministers niet, kamerleden niet en journalisten evenmin.

Ook belastingstelsel is abakadabra

Hetzelfde geldt voor het belasting- en toeslagenstelsel dat volgens Omtzigt zo ingewikkeld is dat zelfs de best ingevoerde deskundige niet kan voorspellen wat er van een bruto loonsverhoging overblijft als de fiscus er zijn plasje over heeft gepleegd. Dat systemen zo ingewikkeld worden gemaakt is geen toeval, schrijft Omtzigt. Het is een keuze die politici aan handelingsvrijheid helpt, want alleen zo kunnen beleidsmaatregelen worden verkocht als voordelig voor kiezers, terwijl veel van die maatregelen, als je ze op hun juiste waarde beoordeelt, vaak nadelig uitpakken.

Voordeel, vaak een nadeel

Het werkt zo: het kabinet kondigt maatregelen aan die ogenschijnlijk voordelig uitpakken voor de koopkracht. De media brullen het van de daken: we gaan er met zijn allen behoorlijk op vooruit. Dat is het frame dat zich na Prinsjesdag bij het gemiddelde publiek -en waarschijnlijk ook de meeste politici- tussen de oren nestelt. Maar wie de voorspellingen  van -in dit geval- het Centraal Planbureau erop naslaat ziet dat de uitkomst is gebaseerd op tal van veronderstellingen, uitsluitingen en voorbehouden, waarvan in de praktijk meestal weinig blijkt uit te komen. Zo kan het voorkomen, en dat gebeurt regelmatig, dat een voorspeld voordeel aan het eind van de rit een bewezen nadeel is. Het voordeel haalt in grote koppen de voorpagina van de krant, het nadeel wordt ergens tussen de regels weggemoffeld.

Fantoombeleid

Politieke partijen maken volgens Pieter Omtzigt misbruik van dit fantoombeleid. Er komt uit wat je erin stopt en dat hoeft dus geen relatie met de werkelijkheid te hebben. Een partij die in de verkiezingen goede sier wil maken met het bericht dat het verkiezingsprogramma zorgt voor een omvangrijke banengroei, weet precies aan welke knoppen gedraaid moet worden om ervoor te zorgen dat het CPB komt met de conclusie dat het verkiezingsprogramma van die partij gunstig uitwerkt voor de werkgelegenheid. Naar die uitkomst wordt toegewerkt door aan het verkiezingsprogramma een paar beleidsvoorstellen toe te voegen die binnen het model tot zo’n conclusie leiden. Vaak gebeurt dat, aldus Omtzigt, zonder dat zo’n partij ook echt de bedoeling heeft om die beleidsvoorstellen te realiseren. We zijn tenslotte een coalitieland en er is altijd een goede reden om achteraf uit te leggen dat het er niet van gekomen is. En zo wordt het kiezersvolk gevangen in een permanente leugen. Journalisten zijn daarop onvoldoende kritisch.

Let wel: het is niet mijn analyse, maar het is dat wat ik lees in het boek van Pieter Omtzigt maar dan samengevat in de begrijpelijke termen die ik -niet verplicht tot politiek correct taalgebruik- eraan verbind. De oplossing is vermoedelijk even effectief als eenvoudig: breng het gezonde verstand terug in de politiek, maak de besluitvorming transparant, evenals die wiskundige modellen (nu goeddeels gebaseerd op vertrouwelijke informatie) zodat journalisten -waar nodig- ze aan flarden kunnen schieten.

Snel zal het niet gebeuren want dit raakt aan het fundament van de Haagse gewoonten en gebruiken en dus aan het politieke systeem zoals het nu functioneert en dat Pieter Omtzigt letterlijk overspannen maakte. Mocht Mark Rutte de bedoeling hebben om werkelijk inhoud te geven aan het organiseren van de ’tegenmacht’, dan vindt hij in het boek van Om(t)zigt tal van inspirerende suggesties.

TON VERLIND

7 comments on “Dat niemand het begrijpt is precies wat politici willen
 1. Titaley J.L.A. schreef:

  GLASHELDER

 2. Hans Izaak Kriek schreef:

  Veranderingen in de politiek en journalistiek Ton? Ik denk dat je dit kunt vergeten. Ik mis jouw reactie op de journalistiek in jouw prima analyse. Ik schreef in De Patatbalie (2014) al over de innige verhouding tussen media en politiek en dat de kaasstolp moest verdwijnen. Ook maakte ik mijn punt over de journalistiek. Het is nog steeds verwerpelijk dat ‘iedereen’ zich journalist kan noemen. Ik pleitte in dit verband voor het instellen van een puntenstelsel voor journalisten in het kader van bewijs je professionaliteit net zoals artsen, piloten en advocaten dat jaarlijks moeten doen. Maar die discussie wordt natuurlijk niet gevoerd. Politici zijn vooral op zichzelf gericht, eigen belang en vele zijn enorm publiciteitsgeil en dat weten de media en zo gaat het soms vermakelijke spel jaar in jaar uit gewoon door.

 3. Will Kolenbrander schreef:

  Beste Ton,

  Deze systematiek is precies dat wat ook bij de pensioenen is toegepast. Decennialang roepen dat het huidige stelsel niet houdbaar is. ( niet uitleggen tot in detail waarom) maar werkgevers bonden, overheid hebben dit vanaf het begin geroepen. 

  Samen waren ze het erover eens dat deze discussie over het zogenaamde noodzakelijke nieuwe stelsel gevoerd moest worden om de Nederlander murw te lullen. Roepen bij elke gelegenheid dat het moet en dat het moeilijk is zonder verder in detail te gaan. 

  Dit tijdspad van 15 jaar is bewust gekozen door de voornoemde drie partijen, om alle omstandigheden zo te manipuleren dat, wetende dat de rente zou gaan dalen alles tegen die tijd in hun handen lag.

  Rutte begon bewust hiermee, met het verkeerde FTK te kiezen waarvan toen al bekend was dat dit voor de deelnemers desastreuze gevolgen zou hebben. Dus de reden om het nieuwe stelsel hiermede in te voeren. Donner heeft er toen al voor gewaarschuwd in zijn notitie hierover. 

  Het geheel kon pas in werking komen als de Europeese pensioenwet ook in Nederland was aangenomen. Dus tot die tijd roepen dat het oude stelsel niet houdbaar is en ondertussen doen alsof je er niet uit kunt komen( zwaar bevochten argument van en voor de bonden). Blackrock heeft zich gek gelobbyd bij de EU om dit voorelkaar te krijgen om meer grip op de Europeese en uiteindelijk Nederlandse pensioen verzekeringsmarkt te krijgen. Ons, perfecte stelsel van, stichtingen van bedrijfspensioenfondsen moest opengebroken kunnen worden. Dat kan alleen met een nieuw stelsel want de stichtingsvorm blokkeert een makkelijke diefstal.

  Dus gaande dat proces is is de pensioenkamer stilletjes opgeheven en bij de DNB ondergebracht alles middels oneigenlijke argumenten. Maar voor de deelnemers in de fondsen niet te overzien welke gevolgen dit kon hebben. Vervolgens is ook de pensioenkoepel ontstaan waarin pensioenfondsen makkelijker samen konden werken. Een geheel geanceneerd proces om de DNB alle sleutels in handen te geven om de bestuurders van de fondsen en pensioenkamer geheel naar hun hand te zetten bij benoemingen. Zij die niet het woord van de DNB prediken werden en worden vervangen door vazallen van de DNB ( fijtelijk de overheid dus die dus op de bestuurdersstoel van de zogenaamde onafhankelijke pensioenfondsen zit) Besturen hebben ook verantwoordelijkheden aan de koepel overgedragen waardoor zij met handen en voeten gebonden zijn en eigenlijk alleen nog maar administrateurs zijn en verder niets meer hebben in te brengen. De zogenaamde vakbonds invloed binnen de fondsen is dus nihil. Vergoedingen voor deze functies zijn zeker hoog want dan ben je ook beïnvloedbaar en wil je dit makkelijk te verdienen geld niet kwijt raken door tegen de haren van de DNB in te strijken. Een slager die zijn eigen vlees keurt. 

  Naar buiten toe natuurlijk wel blijven roepen dat pensioenen iets zijn tussen werknemers en werkgevers. Die grootste werkgever(de overheid) zit intussen wel aan de belangrijkste knoppen te draaien. 

  Om het zogenaamd onafhankelijk te houden wordt de Netspar opgericht. Deze bestaat geheel uit belanghebbenden van de verzekeringsbranche die, conform het decennia lang bewust uitgebrachte mantra van werkgevers bonden en intussen ook de overheid, ” het is bijna niet uitlegbaar waarom dat nieuwe stelsel er moet komen en alles erg moeilijk en ingewikkeld is” Netspar een op hun lijf geschreven nieuw stelsel bedenken als zogenaamde denktank van Koolmees, dat zo ingewikkeld is als dat ze al jaren hebben geroepen om hun uitspraken voor jan met de pet te onderbouwen dat het nodig is. 

  Ook is de tijdspanne gekozen om de meeste babyboomers murw te beuken met hun uitspraken. Een generatie die zich nu al 13 jaar zwijgzaam laat bestelen, op de enkelingen na die zich roeren in de media. Makkelijk toch om geld te jatten van een generatie die het deels niet begrijpt en suf geluld door de belangendriehoek, denkt dat het dan wel zo zal zijn. 

  Middels het door Jette Klijnsma op een regenachtige vrijdag door de 1e en 2e kamer gejaste Europeese pensioenstelsel was de weg vrij om het ijzer te gaan smeden om dat nieuwe stelsel in de wet te gaan omzetten. Han Busker wordt bij het FNV ingevlogen om dit te gaan klaren door uiteindelijk een onnozel leden parlement onder dwang en leugenachtige uitspraken onder een kleine meerderheid dit te laten goedkeuren. 

  Ook bij de andere bonden is dit alles al jarenlang voorgebakken. Zwiegen en ja knikken. Ook de ouderen bonden zijn omgeluld.  

  Nooit is er maar één vergelijkende berekeningen openbaar gemaakt waaruit zou blijken dat die nieuwe pensioenwet ook rendabel zou zijn voor de deelnemers. En het oude stelsel niet. Dit terwijl er 2000 miljard in de huidige pot zit en middels een aanpassing van het FTK Iedereen kan worden gecompenseerd. Ook de deelnemers die nog niet met pensioen zijn en zich voor 80 procent realiseren dat hun pensioen bij het invaren al 50 procent minder waard is.

  Rekenverschil bij invaren gaat naar de verzekeraars!!

  Iedereen een eigen prive pensioenpot is alleen voor en door de verzekeraars gecreëerd om straks beter in te kunnen graaien. Nooit zijn de deelnemers hierover bevraagd, wat toch een eitje zou moeten zijn voor de fondsen. ( bewust niet gedaan)

  Drogredenen en leugens zijn gebruikt om de sfeer naar buiten te creëren dat dit alles noodzakelijk is. 

  Opgelegd pandoer met jaren van stilzwijgende voorbereiding in de driehoek om uiteindelijk zakken met geld miljarden naar de zuidas te krijgen * blackrock)

  Ook is er een overheids moratorium bij de pers op nieuws over de pensioenen als het om de tegenstanders gaat van het nieuwe stelsel, Let op, blackrock is de grootaandeelhouder bij alle commerciële nieuws diensten in Nederland maar ook in de wereld. De NPO wordt bestuurd door D66 tigers, deze luisteren naar Koolmees. Dit geldt ook voor de rechters die over de pensioen rechtzaken beslissen, ook D66 figuren.

  Op geen enkel open media nivo is er ruimte voor een tegenmacht om deze grootste diefstal van private gelden breed aan de orde te stellen

  Inmiddels is er voldoende materiaal beschikbaar om aan te tonen dat de overheid hier liegt, manipuleert en samenspant met verzekeraars om deze pensioengelden te onteigenen.

  Pieter heeft helemaal gelijk! We worden al jaren genaaid waar we bijstaan door VVD d66 CDA PvdA CU enz met dichtgetimmerde regeerakkoorden waar de Trias politica al helemaal niet aan te pas komt in Nederland.

  De maffia is nog milder. Politiek is alleen bezig met zichzelf maar zeker niet met het volk en al helemaal niet dienstbaar daaraan. Kijk naar alle schandalen die er zijn en nog gaan komen met de bijv. de pensioenen. Maffia is het. 2000 miljard wordt over de balk gegooid en wij mogen naar de voedselbank in 2027.

  Het WEF heeft zijn koekoeksei gelegd hier in nederland!

  Will kolenbrander

 4. pieter van brakel schreef:

  al decennia lang probeerde ik het Nibud,PCB en andere instellingen te overtuigen van hun onjuiste cijfers. pieter Omtzigt heb ik 5 jaar geleden daar een brief over geschreven. ik gebruik geen ingewikkelde modules of zelfs excel ,maar mijn goed (zegt men) rekenhoofd. (iets van vroeger als m.v.d.w.op antwoord en ezels bruggetjes en staartdelingen)ook de 11 proef en 9 proef voor de insiders onder ons. niet 1 jaar na intrede van de euro is er een positief saldo onder aan de streep geweest ,met name ouderen zijn de klos.

  laten we als voorbeeld 2021 nemen. de huren ,de energie .de boodschappen en nu met name de brandstof voor ons vervoer. dit laat een negatief saldo zien die de 2 tientjes stijging AOW op 0101 en 0107 ver achter zich laat. gezien de cijfers Nibud (50% van hun inkomsten komen van de overheid) zouden wij op -1 % uitkomen(juli nog niet bekend) laten we voorzichtig stellen dat het bij onveranderde stijging bovenstaand het een dikke -3% wordt. waarvan akte.

 5. Gijs Konings schreef:

  Niet een nieuw geluid van Omtzigt. Simon Rozendaal in ‘Warme Aarde Koel Hoofd’, Sander Heijne en Hendrik Noten in ‘Phantoomgroei’ en Maxim Februari in ‘De Onbetrouwbare Verteller’ gingen hem al voor.

 6. Hans Warmenhoven schreef:

  Helder en begrijpelijk en het komt over zoals door jou bedoeld. Ik vraag me af wat er nu daadwerkelijk gaat veranderen met zoveel nieuwe gezichten in de 2e kmr! Voorheen tassendragers en nu beloond met een vorstelijk salaris en emolumenten, niet gehinderd door enige levenservaring zoals Kirstie Rongers, die mw. die Rutte aan z’n vestje trok mbt de toeslagenaffaire. Zie VK 19-6-2021.

 7. Aldert Hazenberg schreef:

  Dank voor de heldere samenvatting

Geef een reactie