Communicatie op maat

Ton Verlind Mediatraining
Vertrouwen win je met een authentiek verhaal.

Je boodschap scherp neerzetten is mijn deskundigheid, gebaseerd op grote praktische ervaring in alle media: radio, tv, print, social media.

Mijn specialiteit bestaat uit concepting.
Concepting betekent op een heel andere manier kijken en denken, dus buiten de gebaande paden. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor persoonlijke profilering als tv-presentator, mediatalent, bestuurder of welke functie dan ook, waarmee je in de frontlinie van de publiciteit opereert.

Met een goede coaching kom je tot originele visies, andere keuzes en ontdek je dat er veel meer vernieuwingskracht in jouw vakmanschap of je organisatie zit dan je tot voor kort dacht.

Dit zijn de diensten die ik aanbied:

  • persoonlijke coaching voor (top)talent op bestuurlijk- of mediagebied
  • mediatraining
  • presentatietraining
  • interviewtraining
  • helikopterview bij moeilijke beslissingen of ingewikkelde (bestuurlijke) processen
  • college Medialogica over de wetmatigheden van communicatie

Zie me als een bondgenoot in het aanboren van je talenten of het vinden van de kracht van je organisatie .

Bel of mail voor een kennismaking