Laat PO Facebook de wind uit de zeilen nemen.

“Weet u wie John de Mol goed zou kunnen gebruiken in zijn masterplan om van Talpa TV de grootste te maken?”, vraagt AD-recensent Angela de Jong zich af in haar column ((AD 14 april 2018) “Jan Slagter!”, luidt het antwoord.

Feiten en cijfers: is een topsalaris nodig voor behoud van talent?

Topsalarissen in Nederland worden verdedigd met het argument dat we internationaal concurrerend moeten zijn. Betalen we niet de hoofdprijs, dan lopen onze topmanagers weg. Althans: dat is de boodschap. Klopt die argumentatie? Er bestaat geen internationale transfermarkt van topbestuurders. Er

Kerngegevens rapport “De Staat van het Onderwijs”

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Leerlingen gaan graag naar school,maar leerprestaties nemen af Prestaties Nederlandse leerlingen in het primaire onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. De prestaties op het gebied van rekenen, wiskunde en natuuronderwijs nemen al langere

Voor of tegen de sleepwet?

Woensdag 21 maart kunnen we als kiezer voor de laatste keer in een Raadgevend Referendum een oordeel geven over een wezenlijk onderwerp: de sleepwet. Daarna wordt dit instrument waarmee kiezers rechtstreekse invloed op de democratie kunnen uitoefenen bijgezet in het

Zo informeert Larens Behoud zijn kiezers…..

De kijkers naar Eva Jinek hebben zich de afgelopen weken kunnen verkneukelen over de vaak knullige Hekking-video’s die door lokale partijen in het land op Youtube werden geplaatst ter ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingen. Je haalt er het nieuws alleen mee

Bloggers: pas op voor de geldmakers van het ANP

Een paar weken lang ben ik achtervolgd door het ANP, omdat men vond dat ik licentiefee moest betalen over een foto die ik bij een weblog had geplaatst over de “Wir schaffen das”-discussie in Duitsland. Het gebruik van de foto